Boek cover De Villas der Medici in den omtrek van Florence (Geïllustreerd) van Anoniem

De Villa's der Medici in den omtrek van Florence (Geïllustreerd)

De Aarde en haar Volken, 1886

0,99
nog geen rating
uitgever Consumer Oriented Ebooks Publisher
Taal Nederlands
Bindwijze E-book
Ebook formaat Epub zonder kopieerbeveiliging (DRM)
Auteur(s) Anoniem
Uitgever Consumer Oriented Ebooks Publisher
Lees dit ebook op Android (smartphone en tablet) | Kobo e-reader | Desktop (Mac en Windows) | iOS (smartphone en tablet) | Windows (smartphone en tablet) | Overige e-reader
Studieboek Ja

Boekbeschrijving

Reeds een vorig maal hebben wij, op onze wandelingen door Toskane, een bezoek gebracht aan een der voormalige villa's van het doorluchtig geslacht der Medici, in den omtrek van Florence. Maar Poggio Imperiale, waarheen wij toen onze schreden wendden, is noch het schoonste, noch het beroemdste van die lustverblijven, waaraan de naam en de herinnering van deze vorstelijke koopmansfamilie, die de evenknie van koningen werd en zich dien rang waardig toonde, verbonden is. Wij willen, steeds aan de hand van onzen voortreffelijken gids, den heer E. Müntz, onze wandeling voortzetten en ook de andere villa's der Medici bezoeken. Toskane is een land, dat onuitputtelijke schatten bergt en dat men niet moede wordt, jaar op jaar in alle richtingen te doorkruisen, overtuigd, telkens iets nieuws te zullen vinden, telkens en telkens teruggevoerd te zullen worden tot dat schitterende, dat overstelpend rijke, dat wondervolle tijdvak in de historie: de italiaansche Renaissance. Wij nemen vol blijdschap den wandelstaf ter hand en laten ons door den fijnen en smaakvollen kunstkenner, den biograaf van Rafaël, rondleiden door de betooverend schoone omstreken van het heerlijke Florence.

Gelijkaardige boeken

Nederlands | Druk: Heruitgave | E-book | 9789400403284
4.5 op 5 sterren
Boek cover Sapiens van Yuval Noah Harari (Onbekend)
een kleine geschiedenis van de mensheid
Honderdduizend jaar geleden leefde de Homo sapiens nog een tamelijk onbekommerd bestaan in een uithoek van het Afrikaanse continent en deelde hij de...
›› meer info
Boek cover Pisa: De Aarde en haar Volken, 1887 van Anonymous
De reiziger, die nog de oude, goede, meer en meer in onbruik gerakende gewoonte volgt om, zoo al niet van Marseille, dan toch voor het minst van...
›› meer info
Nederlands | Druk: 1 | E-book | 9789402309089
3.5 op 5 sterren
Boek cover De medici van Matteo Strukul (Onbekend)
Een meeslepende historische roman over de machtigste familie van het vijftiende-eeuwse Italië
Een meeslepende historische roman over de machtigste familie van het vijftiende-eeuwse Italië, voor liefhebbers van de tv-series The Tudors en The...
›› meer info
Nederlands | Druk: 1 | E-book | 9789402310641
4.6 op 5 sterren
Boek cover Het huis De Medici van Matteo Strukul (Onbekend)
Deel 2 van de De Medici-serie
Duik nog dieper in het stormachtige leven van de meest invloedrijke familie van het vijftiende-eeuwse Italië Als Lorenzo de’ Medici wordt...
›› meer info
Boek cover De Zaan en Waterland (Geïllustreerd) van Anoniem
Een kijkje in Noord Holland
Daar zijn vier jaren verloopen, sedert wij—de lezers van De Aarde en ik, die het voorrecht geniet hun op velerlei omzwervingen ten gids te mogen...
›› meer info
Boek cover De Verdelgingsoorlog der Yankees tegen de Apachen-indianen (Geïllustreerd) van Anoniem
De Aarde en haar Volken, 1873
In de jongst verloopen tweehonderd-vijftig jaren zijn niet minder dan negen tienden van de oorspronkelijke inwoners der tegenwoordige...
›› meer info
Boek cover Omzwervingen door de eilandenwereld van den Grooten-oceaan (Geïllustreerd) van Anoniem
De Aarde en haar Volken, 1887
Reeds meermalen brachten wij een bezoek aan een der schier tallooze eilandengroepen, die daar in den Grooten-oceaan liggen uitgestrooid als het zaad...
›› meer info
Boek cover De kasteelen van Koning Lodewijk II van Beieren (Geïllustreerd) van Anoniem
De Aarde en haar Volken, 1887
Eenige weken na den tragischen dood van den ongelukkigen Koning Lodewijk II van Beieren, over wiens leven nog altijd een geheimzinnige sluier hangt,...
›› meer info
Boek cover Mandalay, de jongste hoofdstad van Birma (Geïllustreerd) van Anoniem
De Aarde en haar Volken, 1904
Er zijn zeker niet veel staten, zelfs onder de grootste, die er zich op kunnen beroemen zooveel hoofdsteden te hebben gehad als Birma. Negen steden,...
›› meer info
Boek cover Venetië (Geïllustreerd) van Anoniem
De Aarde en haar Volken, 1865
Aldus Hooft, in een puntig, geestig rijm zijne hulde brengende aan de beide saamverbonden republieken: de oude aristokratische republiek van...
›› meer info