Afbeelding van Hoofdstukken uit de Europese codificatiegeschiedenis

Hoofdstukken uit de Europese codificatiegeschiedenis

Nederlands | Druk: 4 | Paperback | 9789089749291

J.H.A. Lokin
74,5
3.6 op 5 sterren
uitgever Boom juridisch
Taal Nederlands
Bindwijze Paperback
Afmetingen 24,1 x 16,5 x 3,2 cm
Aantal paginas 525 pagina's
Illustraties Nee
Co-auteur W.J. Zwalve
Uitgever Boom juridisch
NUR code 820

Beschrijving product

Hoofdstukken uit de Europese codificatiegeschiedenis 4e druk is een boek van J.H.A. Lokin uitgegeven bij Boom Juridische uitgevers. ISBN 9789089749291

Het verschijnsel codificatie blijft Europa in zijn greep houden: nauwelijks is in Nederland een nieuwe codificatie van het privaatrecht verschenen, of er wordt al door het Europese parlement voorgesteld te werken aan een civielrechtelijke codificatie op Europees niveau. Dit ondanks het feit dat van verschillende zijden de zin van het neerleggen van het recht in wetboeken met exclusieve gelding sterk wordt betwijfeld. Is het niet realistischer de vervolmaking van het rechtover te laten gaan aan de rechter? Anderen zien daarentegen in de codificatie een bolwerk tegen rechterlijke willekeur en een bastion va nrechtszekerheid dat niet kan worden gemist. Dit boek, dat is bedoeld als leerboek, knoopt aan bij deze vraag. Er is daartoe gekozen voor een thematische opzet: rondom het verschijnsel codificatie worden enige hoogtepunten uit de Europese codificatiegeschiedenis geschetst. De schrijvers hebben daarbij niet gestreefd naar een strak chronologische opbouw, maar veeleer een rechtsvergelijkende opzet tot uitgangspunt genomen: in afzonderlijke, op zichzelf staande hoofdstukken wordt de codificatiegeschiedenis van een aantal Europese landen (Italië, Frankrijk, Duitsland, Nederland, Zwitserland e.a.) behandeld. Zo kan de student zien dat steeds dezelfde bedoelingen (het streven naar politieke eenwording, rechtszekerheid, het bestrijden van rechterlijke willekeur etc.) terugkeren en dat deze worden bepaald door veelal steeds dezelfde historische gegevens (het ontstaan en het verval van het Heilige Roomse Rijk, de Verlichting, het conservatisme etc.). In een bijzonder hoofdstuk, dat is gewijd aan enige aspecten vande rechtsontwikkeling in Engeland, wordt uiteengezet hoe die doelen ook langs andere wegen dan door middel van een codificatie kunnen worden verwerkelijkt. Het boek richt zich niet alleen tot rechtenstudenten, maar tevens tot studenten in de geschiedenis en - meer in het algemeen - tot al diegenen die in het recht en de geschiedenis zijn geïnteresseerd. J.H.A. Lokin is hoogleraar Rechtsgeschiedenis aan deRijksuniversiteit Groningen. W.J. Zwalve is hoogleraar Rechtgeschiedenis aan de Universiteit Leiden.

Gelijkaardige artikelen


E. Tiggeler
3 op 5 sterren
Afbeelding van Ars Aequi Taalgids voor juristen
Taal is het belangrijkste instrument van de jurist. Wie wil slagen in de rechtspraktijk moet ingewikkelde problemen begrijpelijk onder woorden...
›› meer info
Nederlands | Druk: 7 | Hardcover | 9789013117585

C.A.J.M. Kortmann
Afbeelding van Constitutioneel recht
Let op! Er is een nieuwe editie beschikbaar
'Constitutioneel recht' is een handboek staatsrecht, geschikt voor de juridische opleidingen en kenmerkt zich door een strakke, duidelijke...
›› meer info
Nederlands | Druk: 13 | Paperback | 9789013121797

J.M. van Bemmelen
3.1 op 5 sterren
Afbeelding van Ons strafrecht 2 - Strafprocesrecht
Ons strafrecht 2 - Strafprocesrecht 13e druk is een boek van B.F. Keulen uitgegeven bij Wolters Kluwer. ISBN 9789013121797 Dit boek bevat een...
›› meer info

J.M. Gerlofs
4.3 op 5 sterren
Afbeelding van Schrijfvaardigheid in de rechtspraktijk
Schrijfvaardigheid in de rechtspraktijk 2e druk is een boek van J.G. Valbracht uitgegeven bij Boom Juridische uitgevers. ISBN 9789089749154 ...
›› meer info

P.P.T. Bovend'Eert
Afbeelding van Het Nederlandse parlement
Het Nederlandse parlement 12e druk is een boek van P.P.T. Bovend'Eert uitgegeven bij Wolters Kluwer. ISBN 9789013127454 Dit standaardwerk heeft...
›› meer info
Nederlands | Druk: 18 | Hardcover | 9789013129144

A.D. Belinfante
3 op 5 sterren
Afbeelding van Beginselen van het Nederlands staatsrecht
Beginselen van het Nederlandse staatsrecht biedt je een overzicht van de belangrijkste leerstukken van het Nederlandse staatsrecht. Inhoud De...
›› meer info
Nederlands | Druk: 10 | Paperback | 9789462902800

J.H.A. Lokin
4.5 op 5 sterren
Afbeelding van Boom Juridische studieboeken - Prota
vermogensrechtelijke leerstukken aan de hand van Romeinsrechtelijke teksten uitgelegd
Dit leerboek poogt de student vertrouwd te maken met de voornaamste leerstukken van het vermogensrecht aan de hand van vertaalde en uitgelegde...
›› meer info
Nederlands | Druk: 1 | Paperback | 9789046905388

Francisca Jungslager
4.4 op 5 sterren
Afbeelding van Kritisch denken & schrijven
van onderzoeksvraag naar wetenschappelijke tekst
Een goede wetenschappelijke tekst kan alleen tot stand komen wanneer je bij elke stap van het schrijfproces kritisch nadenkt. Dat proces begint bij...
›› meer info

J.W.P. Verheugt
5 op 5 sterren
Afbeelding van Inleiding in het Nederlandse recht
Inleiding in het Nederlandse recht is een toonaangevend studieboek dat al sinds de jaren tachtig op universiteiten en in het hoger beroepsonderwijs...
›› meer info
Nederlands | Druk: 1 | Paperback | 9789013151817

Henk Kummeling
5 op 5 sterren
Afbeelding van Wolters Kluwer Collegebundel 2019-2020
Wetteksten privaatrecht - publiekrecht
De Collegebundel bevat alle wetgeving die je als (toekomstige) professional tijdens of na je studie nodig hebt. Én is de meest geliefde wettenbundel...
›› meer info