Boek cover Grondrechten van Janneke Gerards (Paperback)

Grondrechten

de nationale, Europese en internationale dimensie

Nederlands | Druk: 1 | Paperback | 9789069169200
Paperback 38,95
Als nieuw
3.5 op 5 sterren
uitgever Juridische Uitgeverij Ars Aequi
Taal Nederlands
Bindwijze Paperback
Afmetingen 24,1 x 17,1 x 2,6 cm
Aantal paginas 462 pagina's
Illustraties Nee
Auteur(s) Janneke Gerards | Barend Barentsen | Tom Barkhuysen | Jan Crijns
Redacteur Janneke Gerards
Uitgever Juridische Uitgeverij Ars Aequi
Gewicht 786 g
Studieboek Ja
Verpakking breedte 171 mm
Verpakking hoogte 26 mm
Verpakking lengte 241 mm

Boekbeschrijving

Grondrechten spelen tegenwoordig op vrijwel alle rechtsterreinen een rol, van het algemeen privaatrecht tot het staatsrecht, en van het belastingrecht tot het openbare-orderecht. Ook worden grondrechten door steeds meer instrumenten gereguleerd. De bescherming van grondrechten is door deze ontwikkelingen bijzonder complex geworden. Het is niet altijd gemakkelijk te doorgronden welke eisen op de verschillende 'niveaus' van grondrechtenbescherming (internationaal, Europees, nationaal) worden gesteld en hoe die zich tot elkaar verhouden. Dit boek verschaft daarom een integraal en gestructureerd overzicht van de eisen die vanuit het internationale, het Europese en het nationale recht worden gesteld bij de bescherming van grondrechten. Voor ruim twintig grondrechten, variërend van het folterverbod en het recht op vrijheid van meningsuiting tot het recht op een schone leefomgeving, biedt dit boek een overzicht van de juridische stand van zaken. Voor ieder grondrecht behandelt dit boek de regelgeving en rechtspraak vanuit de Raad van Europa, waarbij veelal EVRM en de EHRM-rechtspraak centraal staan. Daarnaast wordt uitgebreid ingegaan op de regelgeving en rechtspraak in het kader van de Europese Unie, in het bijzonder het EU-Grondrechtenhandvest. Vervolgens komt steeds de nationale bescherming aan de orde, in het bijzonder de bescherming die wordt geboden door de Grondwet. Een afzonderlijke paragraaf is voor elk grondrecht gewijd aan internationale regulering van het grondrecht, zoals regulering door het IVBPR. Iedere bespreking van een grondrecht wordt besloten met een integratieparagraaf, waarin wordt belicht hoe de verschillende niveaus van grondrechtenbescherming met elkaar samenhangen, waarin zij van elkaar verschillen of overlappen, en waar mogelijke knelpunten bestaan. Dit boek biedt een ideale basis voor studenten, praktijkjuristen en wetenschappers die willen weten hoe individuele grondrechten in de praktijk vorm en inhoud hebben gekregen. Daarnaast zal het diegenen aanspreken die op zoek zijn naar inzicht in de wisselwerking tussen de verschillende instrumenten waardoor de grondrechten worden beschermd.

Gelijkaardige boeken