Boek cover Handboeken staats- en bestuursrecht  -   Wetgeven van Wolters Kluwer Nederland B.V.

Handboeken staats- en bestuursrecht - Wetgeven

handboek voor de centrale en decentrale overheid

138
nog geen rating
uitgever Wolters Kluwer Nederland B.V.
Taal Nederlands
Bindwijze Hardcover
Afmetingen 24,8 x 16,4 x 3,5 cm
Aantal pagina's 724 pagina's
Illustraties Nee
Auteur(s) Wolters Kluwer Nederland B.V.
Redacteur S.E. Zijlstra
Uitgever Wolters Kluwer Nederland B.V.
Gewicht 1111 g
Studieboek Ja
Verpakking breedte 164 mm
Verpakking hoogte 35 mm
Verpakking lengte 248 mm

Boekbeschrijving

Dit boek gaat over wetgeven, dat wil zeggen de totstandkoming van wetgeving in al haar facetten: grondslagen, beleid, procedure, bevoegdheid en techniek. Aan de orde komen de begrippen wetgeving en algemeen verbindende voorschriften, democratisch-rechtsstatelijke uitgangspunten, wetgevingsbeleid, bevoegdheid, procedure, wetgevingstechniek en Europeesrechtelijke aspecten. Het boek is geschikt voor zowel onderwijs, wetenschap als praktijk. Het is bruikbaar in het masteronderwijs en post-initieel onderwijs in de wetgevingsleer. De leerstukken worden op een wetenschappelijke manier behandeld; wetenschappelijke dilemma's worden geanalyseerd en van een oplossingsrichting voorzien. Als overzichtswerk biedt het boek voorts een startpunt voor nader wetenschappelijk onderzoek op het terrein van wetgeving. De wetgevingspraktijk wordt door dit boek op alle niveaus bediend, hetgeen ook in de ondertitel van het boek (Handboek voor de centrale en decentrale overheid) tot uitdrukking komt. Degenen die belast zijn met het opstellen van wet- en regelgeving beschikken met dit boek over een systematische bespreking van de daarbij aan de orde komende vraagstukken. Waar relevant wordt verwezen naar de Aanwijzingen voor de regelgeving van de centrale overheid en de Ideeën voor de gemeentelijke regelgeving van de VNG. Het boek is voorts nuttig bij de advisering door de Afdeling advisering van de Raad van State. Ten slotte is het ook bruikbaar voor de andere landen binnen het Koninkrijk (Aruba, Curaçao en Sint Maarten). Vrijwel alle auteurs hebben ruime wetgevingservaring in de praktijk

Gelijkaardige boeken

4.5 op 5 sterren
Boek cover Inleiding tot het Europees bestuursrecht van J.H. Jans
Dit boek behandelt de gevolgen die het communautaire recht heeft voor de algemene leerstukken van het Nederlands bestuursrecht.
›› meer info
Boek cover De waarde van wetgevingstechniek van S.E. Zijlstra
preadvies voor de vergadering van de Christen Juristen Vereniging op 8 juni 2012
Rechtseenheid bevordert de rechtsstatelijke kwaliteit en de praktische bruikbaarheid van het recht. Een betrekkelijk onschuldige manier van het...
›› meer info
Boek cover Bestuurlijk organisatierecht van S.E. Zijlstra
Dit is het enige handboek met een complete behandeling van de leerstukken binnen het Nederlandse bestuurlijk organisatierecht. Deze tweede druk is...
›› meer info
5 op 5 sterren
Boek cover Europese basisverdragen van
verdrag betreffende de Europese Unie; Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie; Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie; Verdrag van Lissabon; Protocollen en verklaringen
De negende druk van dit boek bevat de tekst van de Europese basisverdragen zoals deze luiden na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon op 1...
›› meer info
Nederlands | Druk: 1 | Hardcover | 9789013137613
Boek cover Handboeken staats- en bestuursrecht  -   Handhavingsrecht van F.C.M.A. Michiels (Hardcover)
Rechtsnormen moeten worden nageleefd. Gebeurt dat niet spontaan, dan kan naleving via handhaving worden afgedwongen. Het boek Handhavingsrecht gaat...
›› meer info
Nederlands | Druk: 1 | Paperback | 9789013140569
Boek cover Europese grondrechten en het Nederlandse bestuursrecht van T. Barkhuysen (Paperback)
de betekenis van het EVRM en het EU-Grondrechtenhandvest
Europese grondrechten en het Nederlandse bestuursrecht behandelt de boeiende verhouding tussen het EVRM, het EU-Grondrechtenhandvest en het...
›› meer info
Nederlands | Druk: 7 | Paperback | 9789013144000
3 op 5 sterren
Boek cover Handboeken staats- en bestuursrecht 1 -   Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat van R.J.N. Schlossels (Paperback)
Handboek #Bestuursrecht in de Sociale Rechtsstaat# bestaat uit twee banden. Band 1, 2017 behandelt de Grondslagen, Begrippen, Normering, Organisatie,...
›› meer info
Nederlands | Druk: 10 | Paperback | 9789013140101
Boek cover Hoofdlijnen ruimtelijk bestuursrecht van P.J.J. van Buuren (Paperback)
Deze uitgave biedt professionals en studenten een actueel en diepgaand inzicht in de kern en systematiek van het ruimtelijk bestuursrecht. In de 10e...
›› meer info
Boek cover Ars Aequi Handboeken  -   Inleiding tot het Europees bestuursrecht van Rob Widdershoven
vierde druk
Hoewel het recht van de Europese Unie inmiddels al bijna 60 jaar oud is, is het voor de beoefenaren van het nationale (bestuurs)recht lange tijd een...
›› meer info
Nederlands | Druk: 1 | Paperback | 9789089522054
Boek cover Omgevingsrecht van M.N. Boeve (Paperback)
Het omgevingsrecht regelt de ordening en de bescherming van onze leefomgeving. Het gaat dan om het milieurecht, het natuurbeschermingsrecht, het...
›› meer info