Boek cover Procederen over mensenrechten van T. Barkhuysen (Paperback)

Procederen over mensenrechten

onder het EVRM, het IVBPR en andere VN-Verdragen

Nederlands | Druk: 1 | Paperback | 9789069165479
Paperback 27,5
5 op 5 sterren
uitgever Juridische Uitgeverij Ars Aequi
Taal Nederlands
Bindwijze Paperback
Afmetingen 23,8 x 17 x 1 cm
Aantal paginas 154 pagina's
Illustraties Nee
Auteur(s) T. Barkhuysen
Redacteur T. Barkhuysen
Co-redacteur M.L. van Emmerik
Uitgever Juridische Uitgeverij Ars Aequi
Gewicht 279 g
Studieboek Ja
Verpakking breedte 170 mm
Verpakking hoogte 10 mm
Verpakking lengte 238 mm

Boekbeschrijving

De mogelijkheden voor rechtzoekenden om op internationaal niveau te klagen over schendingen van mensenrechten zijn de afgelopen decennia fors toegenomen. Er bestaan thans klachtprocedures onder het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, het Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van Rassendiscriminatie, het Internationaal Verdrag inzake Burgerlijke en Politieke Rechten, het Verdrag tegen Foltering en het Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van Discriminatie van Vrouwen. In de praktijk wordt ook in toenemende mate een beroep gedaan op deze mensenrechtenverdragen, zowel op nationaal als op internationaal niveau.

Dit boek beoogt een praktische handleiding te bieden voor het gebruik van deze internationale procedures en besteedt ook aandacht aan de nationale procedures die daaraan vooraf gaan en eventuele nationale vervolgprocedures ter verkrijging van daadwerkelijk rechtsherstel na een geconstateerde verdragsschending. Daarbij wordt tevens ingegaan op de soms moeilijke vraag wanneer welke internationale procedure te gebruiken, een vraag die vaak aan de orde is omdat de diverse verdragen een relatief grote mate van overlap kennen ten aanzien van de beschermde rechten. Het boek is voorzien van een ruime lijst van nuttige verwijzingen naar literatuur, jurisprudentie en praktisch relevante (internet)adressen. Daarmee is het bruikbaar voor zowel de rechtspraktijk als voor studiedoeleinden.

In deze tweede, geheel herziene, druk van het boek wordt - onder handhaving van de behandeling van de huidige procedure - geanticipeerd op de inwerking van het Veertiende Protocol bij het EVRM dat de procedure voor het Europese Hof voor de Rechten van de Mens ingrijpend zal doen wijzigen. Ook de belangrijkste nieuwe ontwikkelingen ten aanzien van VN-procedures worden meegenomen. Dat geldt eveneens voor nieuwe wetgeving en jurisprudentie die van belang zijn voor de mensenrechtelijke procedures op nationaal niveau.

Gelijkaardige boeken