Boek cover Capita strafrecht van P.A.M. Mevis

Capita strafrecht

9,95
Goed
5 op 5 sterren
Taal Nederlands
Bindwijze Hardcover
Afmetingen Afmeting: 24,6 x 18,6 x 4,4 cm
Aantal paginas 766 pagina's
Illustraties Nee
Co-auteur P.A.M. Mevis
Gewicht 1403 g
Studieboek Ja

Boekbeschrijving

Het strafrecht wordt in de diverse hoofdstukken thematisch behandeld. De nadruk ligt enerzijds op de bespreking van de klassieke vorm van afdoening van strafzaken door opsporing, vervolging en berechting. Anderzijds worden actuele ontwikkelingen als de grote stromen strafzaken die moeten worden afgedaan, de komende OM-strafbeschikking, de strafrechtelijke bestrijding van georganiseerde criminaliteit en terrorisme, veranderingen in het denken over straf en strafrecht, wijzigingen in het sanctiestelsel, noodzaak en vorm van rechterlijke controle en andere themals aan de orde gesteld. Van deze themals wordt telkens de invloed op systematiek van de regeling van het strafrecht geschetst. Ook wordt de aard van de strafrechtelijke rechtshandhaving zichtbaar gemaakt. In deze thematisch aanpak maakt Capita strafrecht duidelijk welke, onderling zeer verschillende vragen, strafrecht en strafrechtspleging tegenwoordig oproepen.
Naar vorm, opzet en inhoud beoogt Capita strafrecht de afstand te verkleinen tussen het contactonderwijs en de bestudering van teksten uit bestaande studieboeken. Juist die afstand doet zich in de studie op inleidend niveau in toenemende mate voelen. De nadruk ligt telkens op een uitvoerig opgezette bespreking van hetgeen aan bepaalde themals essentieel is. Naar een uitputtende behandeling is daarbij niet gestreefd. Gepoogd is themals toegankelijk te maken, zonder af te doen aan de eis van toegewijde studie die ook reeds aan de beginnende student mag worden gesteld. Traditionele strafrechtelijke begrippen ontbreken daarbij niet. Ter aanvulling en relativering compareren in de tekst instanties, personen en voorwerpen als ridderorden, een toga van ldof greinl, notaris Niekerk uit Godfried Bomansl Pieter Bas, dhr. Damocles en zijn zwaard, de Amerikaanse vice-president, etc.
P.A.M. Mevis is hoogleraar strafrecht en strafprocesrecht aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Hij werkte eerder mee aan een cursus inleiding strafrecht ten behoeve van de Open Universiteit Nederland en deed zelf tentamen inleiding strafrecht in juni 1981. Ontelbare onderwijsherzieningen geleden heette dat overigens nog candidaatsexamen. Dergelijke bureaucratische wijzigingen laten gelukkig de wezenlijke taak van de docent onverlet om de inhoud van zijn vak voor studenten toegankelijk te maken. Die taak is nooit veranderd.

Gelijkaardige boeken

Nederlands | Druk: 1 | Hardcover | 9789054544296
4.3 op 5 sterren
Boek cover Beknopte geschiedenis van het Romeinse recht van W.J. Zwalve (Hardcover)
Het Romeinse recht is niet alleen het oudste, maar ook het modernste vak van de juridische faculteit. De steeds toenemende internationale...
›› meer info
3 op 5 sterren
Boek cover Geleerd Recht van G.C.J.J. van den Bergh
een geschiedenis van de Europese rechtswetenschap in vogelvlucht
Geleerd Recht 6e druk is een boek van G.C.J.J. van den Bergh uitgegeven bij Kluwer. ISBN 9789013080742 Het boek schetst de geschiedenis van de...
›› meer info
Nederlands | Druk: 7 | Hardcover | 9789013087017
4.5 op 5 sterren
Boek cover Bestuursrecht in het Awb-tijdperk van T. Barkhuysen (Hardcover)
Dit boek biedt in een kort bestek een volledige inleiding op het uiterst boeiende vakgebied van het bestuursrecht. Het neemt de Algemene wet...
›› meer info
Nederlands | Druk: 2 | Paperback | 9789069161907
Boek cover Ars Aequi Cahiers rechtsvergelijking en rechtsgeschiedenis  -   De Zutphense juffrouw en de ontrouwe bediende van Lindenbaum van G.E. van Maanen (Paperback)
In dit cahier wordt de achtergrond van art. 6:162 BW geschetst. Uitgangspunt daarbij is het beroemde arrest Lindenbaum/Cohen en dat over de Zutphense...
›› meer info
Nederlands | Druk: 10 | Paperback | 9789013121629
4.2 op 5 sterren
Boek cover Zwaartepunten van het vermogensrecht van W.H.M. Reehuis (Paperback)
In het leven van alledag is het vermogensrecht alom vertegenwoordigd. Vaak realiseren we ons niet dat allerlei dagelijkse handelingen en...
›› meer info
Nederlands | Druk: 12 | Paperback | 9789013122022
4.1 op 5 sterren
Boek cover Compendium van het Nederlands vermogensrecht van Jac. Hijma (Paperback)
Het Compendium beoogt overzicht en houvast te bieden bij de bestudering van het Nederlandse vermogensrecht, zowel ten behoeve van de - beginnende of...
›› meer info
Nederlands | Druk: 18 | Hardcover | 9789013129144
3.2 op 5 sterren
Boek cover Beginselen van het Nederlands staatsrecht van A.D. Belinfante (Hardcover)
Beginselen van het Nederlandse staatsrecht biedt je een overzicht van de belangrijkste leerstukken van het Nederlandse staatsrecht. Inhoud De...
›› meer info
Nederlands | Druk: 4 | Paperback | 9789462900011
3.5 op 5 sterren
Boek cover Recht in context van H.S. Taekema (Paperback)
een inleiding tot de rechtswetenschap
Wie het recht wil bestuderen, kan vele wegen bewandelen. Maar voor wie het recht als sociaal-cultureel en intellectueel fenomeen wil begrijpen, staan...
›› meer info
Nederlands | Druk: 4 | Paperback | 9789013133639
Boek cover Vergelding en vergoeding van R. Feenstra (Paperback)
enkele grepen uit de geschiedenis van de onrechtmatige daad
Wilt u zich snel kunnen oriënteren op de bronnen van de doctrine van de onrechtmatige daad in het privaatrecht? Deze uitgave helpt u daarbij. Dit...
›› meer info
Nederlands | Druk: 7 | Hardcover | 9789013140804
4.5 op 5 sterren
Boek cover Grondtrekken van het Nederlandse strafrecht van M.J. Kronenberg (Hardcover)
Bent u op zoek naar een gedegen eerste kennismaking met het Nederlandse strafrecht? Deze titel geeft elementair inzicht in het strafrechtelijke...
›› meer info