Beste Milieubeheer, transport & Planning wetgeving boeken van 2021, van 1 tot 10

Ontdek de huidigen top 10 van bestsellers van 2021 in de categorie Milieubeheer, transport & Planning wetgeving. Een uitgebreide lijst van de beste Milieubeheer, transport & Planning wetgeving boeken en beste Milieubeheer, transport & Planning wetgeving boeken series van 2021 van 1 tot 10

Als je in deze lijst van best verkochte Milieubeheer, transport & Planning wetgeving boeken nog niet je gading vindt kan je ook eens kijken naar onze lijst van nieuw te verschijnen Milieubeheer, transport & Planning wetgeving boeken van 2021

In deze lijst staan alle soorten best verkochte Milieubeheer, transport & Planning wetgeving boeken samen. Klik op de volgende linken om alleen bepaalde soorten boeken te zien: Ebooks in 'Milieubeheer, transport & Planning wetgeving' Gedrukte boeken in 'Milieubeheer, transport & Planning wetgeving' Audioboeken in 'Milieubeheer, transport & Planning wetgeving'

Nederlands | Druk: 1 | Paperback | 9789491930058
Boek cover Werken met de Wabo en omgevingsvergunning van J.H.G. van den Broek (Paperback)
praktische uitleg van de wet met verhelderende jurisprudentie
Werken met de Wabo en omgevingsvergunnning biedt een praktische uitleg van de wet met daarbij verhelderende jurisprudentie, voor ieder die met de Wabo te maken heeft. Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden. Kern van de Wabo is de omgevingsvergunning. Die is nodig voor het uitvoeren van een project dat bestaat uit een of meer activiteiten, zoals het bouwen van een huis, het oprichten van een milieu-inrichting en het kappen van een boom. Ook het afwijken van een bestemmingsplan wordt als activiteit gezien. Werken met de Wabo en...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Engels | Druk: 1 | Paperback | 9789279482618
Boek cover EU Climate Policy Explained van Jos Delbeke (Paperback)
The EU has been the region of the world where the most climate policies have been implemented, and where practical policy experimentation in the field of the environment and climate change has been taking place at a rapid pace over the last twenty-five years. This has led to considerable success in reducing pollution, decoupling emissions from economic growth and fostering global technological leadership. The objective of the book is to explain the EU's climate policies in an accessible way, to demonstrate the step-by-step approach that has been used to develop these policies, and the ways in...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 1 | Paperback | 9789491930492
Boek cover Werken met de omgevingsvisie van G.B. Gabry (Paperback)
visievorming onder de Omgevingswet
Werken met de omgevingsvisie biedt een praktische handleiding voor het opstellen van zo n visie. Het gaat hierbij niet alleen over de omgevingsvisie, maar over visievorming in het algemeen. Een deel van de visievorming zal namelijk plaatshebben in het omgevingsplan en het programma . In deze geheel herziene versie van het boek Werken met de structuurvisie en omgevingsvisie zijn de ervaringen van het Leertraject Pilots Omgevingsvisie van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu meegenomen met thema s als cultuurverandering, integrerend werken, co-creatie en democratische...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 4 | Paperback | 9789491930591
Boek cover Handboek Milieurecht 4e druk van mr.dr. J.H.G. van den Broek (Paperback)
Het Handboek Milieurecht (vierde druk) beoogt in twee delen inzicht te bieden in de belangrijkste onderdelen van het milieubestuursrecht en haar praktijk. Zowel de beginner als de ervaren ge�nteresseerde wordt aan de hand van zijn heldere opzet meegenomen in het milieurecht. In het Algemeen deel staat de inrichting (bedrijf) centraal. Aan de hand van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de Wet milieubeheer en het Activiteitenbesluit wordt toegelicht welke algemene regels van toepassing zijn en in welke gevallen een omgevingsvergunning is vereist. Het Algemeen Deel geeft...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 3 | Paperback | 9789492952004
Boek cover Asbest, toezicht en handhaving van T. Segers (Paperback)
Asbest, Toezicht en Handhaving (derde druk) biedt een actueel en alomvattend juridisch overzicht van de asbestgerelateerde wet- en regelgeving. Deze derde, herziene druk geeft een helder overzicht van het bestuursrechtelijk kader en van alle (nieuwe) relevante jurisprudentie, bovendien zijn verschillende hoofdstukken uitgebreid om zodoende een nog vollediger overzicht te kunnen neerzetten.De wet- en regelgeving met betrekking tot asbest wijzigt voortdurend en wordt steeds complexer. Nederland kent al bijna twintig jaar een verbod op het gebruik van asbest, maar in ongeveer zeventig procent...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 1 | Paperback | 9789089522054
Boek cover Omgevingsrecht van M.N. Boeve (Paperback)
Het omgevingsrecht regelt de ordening en de bescherming van onze leefomgeving. Het gaat dan om het milieurecht, het natuurbeschermingsrecht, het ruimtelijk bestuursrecht, het waterrecht en de samenhang daartussen. Dit boek bevat de hoofdlijnen van het omgevingsrecht. Stapsgewijs wordt de lezer door het omgevingsrecht geleid, waarbij de doorwerking van het Europese omgevingsrecht op structurele wijze bij de verschillende onderwerpen wordt meegenomen. Vanzelfsprekend is er ook aandacht voor de handhaving van het omgevingsrecht en de rechtsbescherming tegen omgevingsrechtelijke besluiten. Deze...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 1 | Paperback | 9789462907034
Boek cover Korte introducties  -   De Omgevingswet van Jan van de Broek (Paperback)
Een korte introductie
In 2021 is het zover en treedt de Omgevingswet in werking. Dit heeft vergaande gevolgen voor de dagelijkse praktijk. De wet gaat over de fysieke leefomgeving en activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor die leefomgeving, zoals het bouwen van een woning of een bedrijf. Maar liefst 26 wetten worden vervangen, zoals de Wet ruimtelijke ordening, de Waterwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de Wet geluidhinder, de Wet natuurbescherming, en grote delen van de Wet milieubeheer en de Erfgoedwet. De Omgevingswet gaat uit van zes kerninstrumenten. Elke overheid moet een...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 1 | Paperback | 9789462907270
Boek cover Tekstuitgaven  -   Tekstuitgave Omgevingswet van Jan Van Den Broek (Paperback)
Op 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Deze wet gaat over de fysieke leefomgeving en activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor die leefomgeving. Maar liefst 26 wetten worden vervangen, zoals de Wet ruimtelijke ordening, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de Waterwet, en grote delen van de Wet milieubeheer en de Erfgoedwet. De Omgevingswet introduceert de omgevingsvisie, het gemeentelijke omgevingsplan in plaats van het bestemmingsplan, de provinciale omgevingsverordening, de waterschapsverordening en de milieubelastende activiteit in plaats van de...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 1 | Paperback | 9789492952455
5 op 5 sterren
Boek cover Handhaving Omgevingsrecht van M. Woestenenk (Paperback)
Een praktische leidraad voor ambtenaren en ondernemers
Handhaving Omgevingsrecht (inclusief Omgevingswet) biedt een praktijkgericht overzicht van het handhavingsproces, met de focus op ruimtelijke ordening en milieu (het omgevingsrecht).In de praktijk bij bestuursorganen en ondernemers is er behoefte aan een beknopt leesbaar overzicht, praktische tips en vooral antwoorden op vragen uit de dagelijkse praktijk. Beknoptheid, toegankelijkheid en leesbaarheid hebben daarom bij het schrijven voorop gestaan, waarbij bovendien de praktische invalshoek de boventoon heeft gevoerd.Dit boek is grofweg verdeeld volgens de chronologie van de besluitvorming...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 1 | Paperback | 9789492952486
Boek cover Werken met...  -   Werken met de Omgevingsvergunning van Hendrik Faber (Paperback)
Onder de Omgevingswet
Werken met de Omgevingsvergunning biedt een gestructureerd overzicht van de diverse aspecten van de omgevingsvergunning. De Wabo komt eraan. Dat betekent, dat allerlei verschillende toestemmingen in de toekomst worden vervangen door de omgevingsvergunning. Dé omgevingsvergunning bestaat echter niet. Beoogt is een klantvriendelijke situatie in het leven roepen, waarbij voor een project in beginsel met één vergunning kan worden volstaan. Wat die vergunning inhoudt, bepaalt de aanvrager. De vergunning kan (digitaal) worden aangevraagd bij één loket. Er is één bevoegd gezag voor de...
›› meer info en gelijkaardige boeken