Beste verkochte artikelen in 'Constitutionele & Bestuurlijke wetgeving' van 1 tot 10

Ontdek de huidige top 10 van bestsellers van 2022 in de categorie Constitutionele & Bestuurlijke wetgeving. Een uitgebreide lijst van de best verkochte artikelen in 'Constitutionele & Bestuurlijke wetgeving'.

Engels | Druk: 1 | Hardcover | 9781107008588
Boek cover Proportionality van Aharon Barak (Hardcover)
Constitutional Rights and their Limitations
Having identified proportionality as the main tool for limiting constitutional rights, Aharon Barak explores its four components (proper purpose, rational connection, necessity and proportionality stricto sensu) and discusses the relationships between proportionality and reasonableness and between courts and legislation. He goes on to analyse the concept of deference and to consider the main arguments against the use of proportionality (incommensurability and irrationality). Alternatives to proportionality are compared and future developments of proportionality are suggested.
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 1 | Hardcover | 9789462583177
4.3 op 5 sterren
Boek cover Historische atlas NL van Martin Berendse (Hardcover)
Hoe Nederland zichzelf bijeen heeft geraapt
Hoe ontstond Nederland? Door de strijd tegen de Spanjaarden, het water of nog veel meer? Zijn er nu 17, 7, 10 of 12 Nederlandse provincies? Sinds wanneer komt de Rijn bij Lobith ons land binnen? Waarom wordt de Hedwigepolder in Zeeuws-Vlaanderen weer onder water gezet? En waarom heet de staande leeuw die Nederland op oude kaarten verbeeldt de Leo Belgicus en is hij begin zeventiende eeuw gaan zitten? Op deze en nog heel veel meer vragen heeft Historische atlas NL antwoord in woord en beeld. Een rijk geïllustreerd overzichtswerk waarin oude kaarten, vredesverdragen en andere...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 1 | Paperback | 9789492766625
4 op 5 sterren
Boek cover Ars Aequi Jurisprudentie  -   Jurisprudentie Staats- en bestuursrecht 1849-2019 van Derk Bunschoten (Paperback)
Deze zesde herziene editie Jurisprudentie Staats- en bestuursrecht bevat rechterlijke uitspraken op het gebied van het staats- en bestuursrecht, die van belang zijn voor het onderwijs in de rechtsgeleerdheid. Speciaal ten behoeve van het onderwijs zijn aan iedere uitspraak een kop en een beknopte noot toegevoegd. De kop geeft de in de uitspraak centraal staande rechtsregels weer. De noot verduidelijkt de uitspraak en plaatst deze in het perspectief van de rechtsontwikkeling alsook studiestof. Deze bundel biedt ook de praktijkjurist een handzame verzameling van belangrijke uitspraken op het...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Engels | Druk: 1 | E-book | 9780429648366
Boek cover Border Frictions van Karine Cote-Boucher (Onbekend)
Gender, Generation and Technology on the Frontline
How did Canadian border officers come to think of themselves as a "police of the border"? This book tells the story of the shift to law enforcement in Canadian border control. From the 1990s onward, it traces the transformation of a customs organization into a border-policing agency. Border Frictions investigates how considerable political efforts and state resources have made bordering a matter of security and trade facilitation best managed with surveillance technologies. Based on interviews with border officers, ethnographic work carried out in the vicinity of land border ports of entry...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 1 | Paperback | 9789462908901
5 op 5 sterren
Boek cover Artificiële intelligentie en de rechtsstaat van Reijer Passchier (Paperback)
Over verschuivende overheidsmacht, Big Tech en de noodzaak van constitutioneel onderhoud
‘Artificiële intelligentie vereenvoudigt het besturen, maar maakt de werking van de rechtsstaat complexer. Met scherpe blik analyseert Passchier hoe artificiële intelligentie oude onderscheidingen van wetgeving en bestuur, evenals van norm en feit, omwoelt en verkent hij hoe de rechtsstaat zichzelf kan heruitvinden.’ – Ernst Hirsch Ballin, Universiteitshoogleraar (Tilburg University) en voormalig minister van Justitie ‘Met dit boek in de hand kunnen professionals op het snijvlak tussen artificiële intelligentie, recht en bestuur elkaar niet alleen beter begrijpen, maar ook samen...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 1 | Paperback | 9789047015017
5 op 5 sterren
Boek cover Onder commissarissen van Marilieke Engbers (Paperback)
Hoe het ongezegde in de boardroom de besluitvorming beïnvloedt
Het witwassen bij ing, de debacles bij Vestia en dsb, de teloorgang van Enron en het Wirecard-schandaal: toezicht houden gaat opvallend vaak mis. Is er sprake van incapabele of zelfs onbetrouwbare commissarissen, of is er iets anders aan de hand? Onder commissarissen laat aan de hand van een parabel over het jonge, enthousiaste RvC-lid Thomas zien waar het misgaat: ambigue governance-regels zorgen ervoor dat de tienduizenden commissarissen in Nederland vaak zo druk zijn met elkaar, met het in stand houden van goede relaties en met het voldoen aan procedures en regels, dat ze nauwelijks...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 10 | Paperback | 9789013159929
Boek cover Openbaar Bestuur, beleid, organisatie en politiek van C.F. van den Berg (Paperback)
De afgelopen jaren is er veel veranderd is het openbaar bestuur. Grote beleidsopgaven (bijvoorbeeld energie en klimaat) en uiteenlopende crises (bijvoorbeeld de coronacrisis) vragen veel van het openbaar bestuur. Tegelijk zijn de verhoudingen tussen politiek, overheid en burgers sterk in beweging. Deze ontwikkelingen vormden aanleiding voor de 10e druk van deze toonaangevende kennismaking tot het openbaar bestuur voor studenten, bestuurders en ambtenaren. In de 10e druk van Openbaar Bestuur, beleid, organisatie en politiek maak je kennis met de wereld van het openbaar bestuur en de centrale...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 7 | Paperback | 9789462900554
Boek cover Boom Juridische studieboeken  -   Bestuursrecht 1 van  (Paperback)
Dit boek behandelt de beginselen, het systeem en de kernbegrippen van het bestuursrecht. Het studieboek Bestuursrecht bestaat uit twee delen. Dit eerste deel, Bestuursrecht 1, behandelt de beginselen, het systeem en de kernbegrippen van het bestuursrecht. Er is aandacht voor de verdeling van publiekrechtelijke bevoegdheden, aanspraken, rechten en plichten in de rechtsbetrekking tussen burger en openbaar bestuur, de formele en materiële normen voor de uitoefening van bestuurlijke bevoegdheden, de mogelijke aansprakelijkheid van het bestuur en het toezicht en de handhaving door dat bestuur....
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 1 | Paperback | 9789462972315
Boek cover De som van alle bewijs van Peter van Koppen (Paperback)
scenario's in strafzaken
Wanneer is iets bewezen in het strafrecht? Toegankelijk boek vol geruchtmakende en dubieuze zaken. ***** Soms worden mensen onterecht veroordeeld voor ernstige misdrijven. In dat geval heeft de rechter het bewijs gewoon verkeerd beoordeeld. Soms worden mensen vrijgesproken terwijl het bewijs van hun schuld er gewoon was. Het bewijzen zit een stuk ingewikkelder in elkaar dan veel mensen denken. In dit boek wordt precies uitgelegd wat bewijs in strafzaken is. Hoe bewijs moet worden gewaardeerd en wanneer er voldoende bewijs is om iemand te veroordelen. Dat wordt besproken aan de hand van de...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 1 | Hardcover | 9789462126732
Boek cover Boom Masterreeks  -   Handboek toezicht, handhaving en invordering van t. Sanders (Hardcover)
Dit boek is een compleet overzicht van alle aspecten van het bestuursrechtelijke handhavingsrecht. Het boek stelt de lezer in staat om wetenschappelijke inzichten direct in de praktijk toe te passen. Dit handboek is een compleet en helder overzicht van het bestuursrechtelijke handhavingsrecht. Het is een toegankelijk geschreven wetenschappelijk handboek, gericht op zowel de praktijkbeoefenaar als de student. Het bevat niet alleen wetenschappelijke inzichten, maar ook praktische tips voor toezichthouders, handhavingsjuristen, rechters, advocaten en andere rechtsbijstandverleners. Praktijk en...
›› meer info en gelijkaardige boeken

 

Bovenliggende lijsten: ›› Staats- & Bestuursrecht