Beste Constitutionele & Bestuurlijke wetgeving boeken van 2020, van 1 tot 10

Ontdek de huidigen top 10 van bestsellers van 2020 in de categorie Constitutionele & Bestuurlijke wetgeving. Een uitgebreide lijst van de beste Constitutionele & Bestuurlijke wetgeving boeken en beste Constitutionele & Bestuurlijke wetgeving boeken series van 2020 van 1 tot 10

Als je in deze lijst van best verkochte Constitutionele & Bestuurlijke wetgeving boeken nog niet je gading vindt kan je ook eens kijken naar onze lijst van nieuw te verschijnen Constitutionele & Bestuurlijke wetgeving boeken van 2020

In deze lijst staan alle soorten best verkochte Constitutionele & Bestuurlijke wetgeving boeken samen. Klik op de volgende linken om alleen bepaalde soorten boeken te zien: Ebooks in 'Constitutionele & Bestuurlijke wetgeving' Gedrukte boeken in 'Constitutionele & Bestuurlijke wetgeving' Audioboeken in 'Constitutionele & Bestuurlijke wetgeving'

Nederlands | Druk: 1 | Paperback | 9789001875657

Nadja Jungmann
4.8 op 5 sterren
Afbeelding van Basisboek aanpak schulden
Basisboek aanpak schulden 1e druk is een boek van Nadja Jungmann uitgegeven bij Noordhoff Uitgevers B.V.. ISBN 9789001875657 Schuldenproblematiek is een grote maatschappelijke kwestie: één op de vijf huishoudens in Nederland heeft risicovolle of problematische schulden. Basisboek Aanpak Schulden reikt je alle handvatten aan om deze problematiek goed te begrijpen. Waarom kiezen voor Basisboek Aanpak Schulden? * bevat actuele ontwikkelingen, zoals de invoering van het beslagregister en de inrichting van wijkteams; * behandelt de nieuwste inzichten rondom de impact van schulden op gedrag; *...
›› meer info en gelijkaardige artikelen
Nederlands | Druk: 3 | Paperback | 9789001886394

C.J. Loonstra
Afbeelding van Praktisch Arbeidsrecht
Praktisch Arbeidsrecht 3e druk is een boek van C.J. Loonstra uitgegeven bij Noordhoff Uitgevers B.V.. ISBN 9789001886394 Praktisch Arbeidsrecht behandelt alle aspecten van het arbeidsrecht. Het boek is duidelijk geschreven, is heel praktisch van opzet en sluit goed aan bij de ondernemingspraktijk. Waarom kiezen voor Praktisch Arbeidsrecht? •praktijkgerichte benadering; •handige toetsvragen inclusief uitgebreide antwoorden; •ondersteunende website met veel extra studiemateriaal. Anders dan gebruikelijk is voor studieboeken over het arbeidsrecht, is in het geval van Praktisch...
›› meer info en gelijkaardige artikelen
Nederlands | Druk: 3 | Paperback | 9789013149340

T.J. Mellema-Kranenburg
Afbeelding van Hoofdstukken Personen-, Familie- en Erfrecht
In deze uitgave staat het Personenvennootschapsrecht centraal. De focus ligt in dit compacte handboek op een verheldering van het positieve recht; verwijzingen naar literatuur en jurisprudentie zijn bondig. Bovendien wordt ieder hoofdstuk voorafgegaan door een #verkorte weergave van de inhoud,# wat de bestudering van de materie voor u vergemakkelijkt. Het personenvennootschapsrecht is complex. En na het intrekken van het wetsvoorstel voor titel 7.13 in 2011 is in de daaropvolgende jaren interessante jurisprudentie verschenen. Dit zorgde ervoor dat de rechterlijke macht de eeuwenoude...
›› meer info en gelijkaardige artikelen
Nederlands | Druk: 7 | Hardcover | 9789462906037

A.T. Marseille
Afbeelding van Boom Juridische studieboeken - Bestuursrecht 2 rechtsbescherming tegen de overheid
Het studieboek Bestuursrecht bestaat uit twee delen. Het eerste deel, Bestuursrecht 1, behandelt de dragende beginselen, het systeem en de kernbegrippen van het bestuursrecht. Dit tweede deel, Bestuursrecht 2, betreft het systeem van rechtsbescherming tegen de overheid. Het behandelt de in de Algemene wet bestuursrecht geregelde procedures van bezwaar en beroep bij de bestuursrechter tegen besluiten van bestuursorganen. Daarnaast wordt ingegaan op de aanvullende rechtsbescherming die de burgerlijke rechter biedt en op klachtprocedures. Beide delen kunnen los van elkaar worden gebruikt....
›› meer info en gelijkaardige artikelen
Nederlands | Druk: 8 | Paperback | 9789462906556

Ellen Hardy
Afbeelding van Boom Basics - Boom Basics Bestuursrecht
Boom Basics Bestuursrecht behandelt het algemeen bestuursrecht. Boom Basics Bestuursrecht behandelt het algemeen bestuursrecht. Sinds 1994 zijn belangrijke delen van het algemeen bestuursrecht gecodificeerd in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Onderdelen van het algemeen bestuursrecht zijn de juridische verschijnselen, begrippen en rechtsnormen die voorheen in talrijke bijzondere wetten waren neergelegd. Het gaat met name om definities, beginselen en voorschriften voor de totstandkoming van besluiten en de rechtsbescherming tegen genomen besluiten. Boom Basics Bestuursrecht behandelt...
›› meer info en gelijkaardige artikelen
Nederlands | Druk: 5 | Paperback | 9789001899660

Y.M. Visscher
2 op 5 sterren
Afbeelding van Praktisch Bestuursrecht
- Helder geschreven en zeer toegankelijk; - veel oefenvragen met voorbeeldantwoorden; - extra vragen en toetsen online. Praktisch Bestuursrecht biedt studenten een stevige juridische basis voor de bestuursrechtelijke beroepspraktijk. De didactische opzet van het boek zorgt voor een duidelijk beeld van de taken en bevoegdheden van bestuursorganen. Studenten krijgen helder inzicht in de dagelijkse praktijk van het bestuursrecht. De tekst en de oefeningen uit Praktisch Bestuursrecht stimuleren een actieve verdieping in de mogelijkheden die de overheid heeft om de samenleving te besturen. Ook...
›› meer info en gelijkaardige artikelen
Nederlands | Druk: 8 | Paperback | 9789013146257

A.J. Verheij
Afbeelding van Onrechtmatige daad
In deze bundel vindt u een actueel, volledig en toch beknopt overzicht van het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht. U maakt op toegankelijke wijze kennis met deze en omliggende rechtsgebieden. Deze nieuwste editie bevat als gebruikelijk samenvattingen van rechterlijke uitspraken. Nieuw zijn drie paragrafen over bestuurdersaansprakelijkheid, overheidsaansprakelijkheid en werkgeversaansprakelijkheid. In Onrechtmatige daad staat het actueel geldende aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht centraal. De uitgave schetst voor u een volledig en beknopt beeld. Sinds de laatste editie...
›› meer info en gelijkaardige artikelen
Nederlands | Druk: 13 | Paperback | 9789013151381

P.G.F.A. Geerts
Afbeelding van Bescherming van de intellectuele eigendom
Het rechtsterrein van het Intellectuele eigendom wordt met de dag boeiender en gecompliceerder door de nieuwe beschermingsvormen en de grote internationale verknooptheid door de vele verdragen, verordeningen en richtlijnen. Deze titel vormt een actuele inleiding in dit rechtsgebied. Met name het octrooirecht, auteursrecht, merkenrecht en het handelsnaamrecht komen aan bod. De intellectuele eigendom is een rechtsterrein dat een steeds boeiender, maar ook een steeds gecompliceerder aanblik biedt. Een bonte verzameling prestaties vindt in het recht bescherming en nog steeds komen daar nieuwe...
›› meer info en gelijkaardige artikelen
Nederlands | Druk: 25 | Paperback | 9789013148626

W.H.A.C.M. Bouwens
Afbeelding van Schets van het Nederlandse arbeidsrecht
Deze titel schetst een helder beeld van het arbeidsrecht over de volledige breedte. Van het individuele arbeidsovereenkomstenrecht en het arbeidsomstandighedenrecht tot aan het medezeggenschapsrecht en de sociale werknemersverzekeringen. Ook maakt u kennis met belangrijke instanties en bronnen van internationaal en Europees arbeidsrecht. Tot slot biedt het notenapparaat een uitstekende ingang naar andere bronnen. Het arbeidsrecht # of het sociaal recht in bredere zin # speelt een grote rol binnen de maatschappij. Om die reden neemt dit recht dan ook een belangrijke plaats in de curricula van...
›› meer info en gelijkaardige artikelen
Nederlands | Druk: 5 | Paperback | 9789013151800

M.J. Kroeze
Afbeelding van De kern van het ondernemingsrecht
Deze inleiding tot het ondernemingsrecht is inhoudelijk toegesneden op de doelgroep van beginnende ondernemingsrechtjuristen. De auteurs slagen erin de leerstukken terug te brengen tot hun essentie, verhelderd met voorbeelden en jurisprudentie. Zo raakt de student wegwijs in de lastige, maar ook fascinerende problematiek van het ondernemingsrecht. Problemen van ondernemingsrecht zijn iedere dag in de krant te vinden in de vorm van overnames, kritiek op bestuurders van ondernemingen en de medezeggenschap van werknemers. De kern van het ondernemingsrecht biedt studenten een introductie tot dit...
›› meer info en gelijkaardige artikelen