Beste verkochte artikelen in 'Medische administratie & Management' van 1 tot 10

Ontdek de huidige top 10 van bestsellers van 2022 in de categorie Medische administratie & Management. Een uitgebreide lijst van de best verkochte artikelen in 'Medische administratie & Management'.

Nederlands | Druk: 1 | Paperback | 9789031346059
4 op 5 sterren
Boek cover Vraagsturing en competenties van B.C.M. Tuin (Paperback)
ontwikkelen van succesvol gedrag in de zorg
Wat betekent het invoeren van vraagsturing voor uw organisatie en uw medewerkers? Hoe kunt u de vertaalslag maken van het concept 'cliëntgericht werken' naar de praktische invulling ervan in uw organisatie? Welke competenties worden hierbij van uw medewerkers verwacht? Leven deze vragen ook bij u? Na het lezen van dit boek zult u beseffen dat niet alleen het juiste gedrag en de houding van de medewerkers ertoe doen. Ook het anders organiseren van de processen en werkwijzen in uw organisatie is van groot belang voor het vormgeven van vraagsturing. In dit boek wordt de theorie verduidelijkt...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 2002 | Paperback | 9789031334643
Boek cover Strategisch management voor medici van C C Van Beek (Paperback)
Strategisch management voor medici is het zevende deel uit de serie Medicus en Management.Wat behelst een strategie nu eigenlijk? Wat kunt u er in de praktijk mee en wat niet? Wat zijn eenvoudige hulpmiddelen om in en naast de praktijk van alledag in werkverband een strategische discussie te voeren? Strategisch management voor medici geeft antwoord op deze vragen en biedt (para)medici concrete aanwijzingen voor de manier waarop zij in strategische discussies een bijdrage kunnen leveren. Tevens geeft het boek aanwijzingen hoe zij hun managementteam en raden van bestuur tegenspel kunnen bieden....
›› meer info en gelijkaardige boeken
Engels | Druk: 4th Revised edition | Paperback | 9780199665884
4 op 5 sterren
Boek cover Methods Economic Evaluation HealthCare 4 van Michael F. Drummond (Paperback)
The purpose of economic evaluation is to inform decisions intended to improve healthcare. The new edition of Methods for the Economic Evaluation of Health Care Programmes equips the reader with the necessary tools and understanding required to undertake evaluations by providing an outline of key principles and a 'tool kit' based on the authors' own experiences of undertaking economic evaluations. Building on the strength of the previous edition, the accessible writing style ensures the text is key reading for the non-expert reader, as no prior knowledge of economics is required. The book...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 1 | Paperback | 9789031399789
Boek cover Een eigen praktijk van Yuri Fisscher (Paperback)
het handboek voor de startende huisarts
Een eigen praktijk is hét handboek voor de startende huisarts.Dit handboek: - biedt relevante informatie van A tot Z;- is te gebruiken als naslagwerk;- bevat 'to-do'-lijstenDaarnaast verwijst het naar actuele informatie op HAweb, www.lhv.nl en andere bronnen. Met dit handboek biedt de Landelijke Huisartsen Vereniging de basis voor een goede praktijkstart.
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 4 | Paperback | 9789036810654
Boek cover Basiswerk AG  -   Zo werkt het in de apotheek van C.R.C. Huizinga-Arp (Paperback)
Hoe verloopt een dag in de apotheek? Welke producten en diensten levert een apotheek? Wie werken er? Hoe wordt het werk georganiseerd? Aan welke regels moet worden voldaan en welke kwaliteitseisen worden gesteld? Hoe wordt alles betaald? Het basiswerk Zo werkt het in de apotheek beschrijft alle relevante aspecten van de apotheek zoals die zich aan apothekersassistenten voordoen. Het basiswerk is een herziening van het basiswerk Praktijkorganisatie voor apothekersassistenten. Zo werkt het in de apotheek heeft raakvlakken met alle kerntaken uit het Kwalificatiedossier mbo...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Engels | Druk: ed | Paperback | 9781259860867
Boek cover The Innovators Prescription van Clayton Christensen (Paperback)
A Disruptive Solution for Health Care
A groundbreaking prescription for health care reform-from a legendary leader in innovation Our health care system is in critical condition. Each year, fewer Americans are able to afford health care and fewer businesses are able to provide it. We need a cure, and we need it now. Lead author Clayton M. Christensen is the foremost expert in the field of disruptive innovation. In this thought-provoking book, Christensen and his coauthors, health care pioneers Jerome Grossman, MD, and Jason Hwang, MD, present a comprehensive analysis of the strategies needed to improve health care. They...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 4 | Paperback | 9789036815062
Boek cover Basiswerk AG  -   Werkprocessen in de polikliniek en sociale gezondheidszorg van I.W. Bijlsma (Paperback)
Dit leerboek voor doktersassistenten en medisch secretaresses i.o. behandelt de digitale administratieve taken met behulp van het elektronisch patiëntendossier (EPD). Aan bod komen bijvoorbeeld de verwijzing via het zorgdomein en het digitaal verwerken van orders. Verder gaat het in op het zorginformatiesysteem (ZIS), het landelijk schakelpunt (LSP), de digitale financiële administratie (DBC-zorgproduct) en het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg (DD JGZ) inclusief de veranderende rol van de doktersassistent binnen de JGZ. Het leerboek is voorzien van talrijke praktijkvoorbeelden en...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 2 | Paperback | 9789036823135
Boek cover Basiswerk AG  -   Handboek organisatie van de huisartsenpraktijk van B. van Abshoven (Paperback)
Dit handboek geeft (aanstaande) doktersassistenten handvatten voor het uitvoeren van administratieve en organisatorische werkzaamheden in de huisartsenpraktijk. Zo leer je hoe je een kwaliteitssysteem kunt opzetten en aanpassen en welke vormen van declareren er zijn. Dit is de tweede geheel herziene druk van Handboek organisatie van de huisartsenpraktijk.In deze versie staat meer informatie over ICPC-codering en episodegericht registreren. Bovendien worden er nieuwe onderwerpen besproken, zoals de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en de klachtenwet Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 5 | Paperback | 9789036824828
Boek cover Basiswerk AG  -   Zo werkt het in de apotheek van J.R. Mentink (Paperback)
Dit boek biedt de noodzakelijke basis voor apothekersassistenten in opleiding om in de beroepspraktijkvorming een beeld te krijgen van bepaalde werkwijzen in de apotheek. Ze krijgen antwoorden op vragen als: Hoe verloopt een dag in de apotheek? Welke producten en diensten levert een apotheek? Wie werken er? Hoe wordt het werk georganiseerd? Aan welke regels moet worden voldaan en welke kwaliteitseisen worden gesteld? Hoe wordt alles betaald? Zo werkt het in de apotheek heeft raakvlakken met alle kerntaken uit het Kwalificatiedossier mbo Apothekersassistent: geïndividualiseerde...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 1 | Paperback | 9789036826747
Boek cover Basiswerk AG  -   Farmacotherapie voor apothekersassistenten van F.A.C. van Opdorp (Paperback)
In dit boek wordt de wijze waarop geneesmiddelen werken, hun bijwerkingen en hun wisselwerkingen met de patiënt en met andere geneesmiddelen beschreven. Er wordt uitgebreid ingegaan op de plaats die de geneesmiddelen innemen in de behandeling van uiteenlopende ziekten, van reuma tot slaapproblemen, van infectieziekten tot depressies. Daarnaast wordt in het boek veel aandacht besteed aan de noodzakelijke informatie die apothekersassistenten aan de balie moeten verstrekken. Er wordt antwoord gegeven op de volgende vragen: Wat zijn de klachten? Om welke aandoeningen gaat het? Welke medicijnen...
›› meer info en gelijkaardige boeken

 

Bovenliggende lijsten: ›› Geneeskunde algemeen