Beste verkochte artikelen in 'Staats- & Bestuursrecht' van 1 tot 10

Ontdek de huidige top 10 van bestsellers van 2022 in de categorie Staats- & Bestuursrecht. Een uitgebreide lijst van de best verkochte artikelen in 'Staats- & Bestuursrecht'.

Engels | Druk: International edition | Paperback | 9780441569595
4.6 op 5 sterren
Boek cover Neuromancer van William Gibson (Paperback)
The Matrixis a world within the world, a global consensus- hallucination, the representation of every byte of data in cyberspace. . . Case had been the sharpest data-thief in the business, until vengeful former employees crippled his nervous system. But now a new and very mysterious employer recruits him for a last-chance run. the target: an unthinkably powerful artificial intelligence orbiting Earth in service of the sinister Tessier-Ashpool business clan. With a dead man riding shotgun and Molly, mirror-eyed street-samurai, to watch his back, Case embarks on an adventure that ups the ante...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 1 | Hardcover | 9789462583177
4.3 op 5 sterren
Boek cover Historische atlas NL van Martin Berendse (Hardcover)
Hoe Nederland zichzelf bijeen heeft geraapt
Hoe ontstond Nederland? Door de strijd tegen de Spanjaarden, het water of nog veel meer? Zijn er nu 17, 7, 10 of 12 Nederlandse provincies? Sinds wanneer komt de Rijn bij Lobith ons land binnen? Waarom wordt de Hedwigepolder in Zeeuws-Vlaanderen weer onder water gezet? En waarom heet de staande leeuw die Nederland op oude kaarten verbeeldt de Leo Belgicus en is hij begin zeventiende eeuw gaan zitten? Op deze en nog heel veel meer vragen heeft Historische atlas NL antwoord in woord en beeld. Een rijk geïllustreerd overzichtswerk waarin oude kaarten, vredesverdragen en andere...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 1 | Paperback | 9789493168060 | Geen personage
4.5 op 5 sterren
Boek cover Ik weet je wachtwoord van Daniël Verlaan (Paperback)
Waargebeurde verhalen over de duistere kant van het internet
Je koopt iets op Marktplaats en even later wordt je bankrekening geplunderd; je slimme thermostaat is gegijzeld en zolang je niet betaalt blijft het 37 graden in je huis; je gloednieuwe beveiligingscamera zegt opeens 'suck my dick' tegen je. Het internet is een wereld vol mogelijkheden - ook voor criminelen. Het zijn griezelige, maar ook verbluffende verhalen. Met gevaren waar je je tegen kunt beschermen. Hoe? Daar weet techjournalist Daniël Verlaan alles van. Hij ging undercover in schimmige netwerken, sprak met de puber die de Nederlandse banken platlegde en zocht uit hoe een kleine...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 1 | Paperback | 9789492766625
4 op 5 sterren
Boek cover Ars Aequi Jurisprudentie  -   Jurisprudentie Staats- en bestuursrecht 1849-2019 van Derk Bunschoten (Paperback)
Deze zesde herziene editie Jurisprudentie Staats- en bestuursrecht bevat rechterlijke uitspraken op het gebied van het staats- en bestuursrecht, die van belang zijn voor het onderwijs in de rechtsgeleerdheid. Speciaal ten behoeve van het onderwijs zijn aan iedere uitspraak een kop en een beknopte noot toegevoegd. De kop geeft de in de uitspraak centraal staande rechtsregels weer. De noot verduidelijkt de uitspraak en plaatst deze in het perspectief van de rechtsontwikkeling alsook studiestof. Deze bundel biedt ook de praktijkjurist een handzame verzameling van belangrijke uitspraken op het...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 1 | Paperback | 9789013158182
3.1 op 5 sterren
Boek cover Collegebundel 2021-2022 van Wolters Kluwer Nederland (Paperback)
Wettenbundel
De Collegebundel is de belangrijkste wettenbundel tijdens je studie. De titel is gemakkelijk in gebruik en inhoudelijk zorgvuldig samengesteld door jouw hoogleraren. Kortom: de ultieme bron van informatie voor elke (aankomend) jurist die een belangrijke bijdrage wil leveren aan de wereld waarin we leven. Wijzigingen in wet- en regelgeving kunnen een enorme impact op onze samenleving hebben, zeker in het licht van de coronacrisis. Het recht heeft impact op wie we zijn en wat we doen. Als (aanstaande) jurist bepaal jij mede hoe we Nederland in de toekomst verder helpen. En daarmee ook hoe we...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 10 | Paperback | 9789013161106
Boek cover Insolventie van J.B. Huizink (Paperback)
Deze uitgave werpt een geïntegreerde blik op het faillissement, de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen en de surseance van betaling. De 10e druk bevat de laatste jurisprudentie en wetgeving, evenals nieuwe onderwerpen als WHOA en pre-pack. De vernieuwde indeling van de stof en talrijke voorbeelden maken de lezer snel thuis in de materie. Anders dan bestaande inleidingen tot het faillissementsrecht, valt Insolventie op door een geïntegreerde weergave van het faillissement, de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen en de surseance van betaling. Hoewel deze kenmerkende opzet...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 1 | Paperback | 9789047015017
5 op 5 sterren
Boek cover Onder commissarissen van Marilieke Engbers (Paperback)
Hoe het ongezegde in de boardroom de besluitvorming beïnvloedt
Het witwassen bij ing, de debacles bij Vestia en dsb, de teloorgang van Enron en het Wirecard-schandaal: toezicht houden gaat opvallend vaak mis. Is er sprake van incapabele of zelfs onbetrouwbare commissarissen, of is er iets anders aan de hand? Onder commissarissen laat aan de hand van een parabel over het jonge, enthousiaste RvC-lid Thomas zien waar het misgaat: ambigue governance-regels zorgen ervoor dat de tienduizenden commissarissen in Nederland vaak zo druk zijn met elkaar, met het in stand houden van goede relaties en met het voldoen aan procedures en regels, dat ze nauwelijks...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 1 | Paperback | 9789088031144
4.5 op 5 sterren
Boek cover Stikstof van Jan Willem Erisman (Paperback)
De sluipende effecten op natuur en gezondheid
Voor de coronacrisis was er een andere crisis waardoor Nederland de adem inhield. De stikstofcrisis. De bouw van nieuwe projecten werd stilgelegd, het verkeer werd aan banden gelegd en boeren kregen de wacht aangezegd. Er zijn inmiddels ruim twee jaar verstreken sinds de Raad van State de uitspraak deed over het Programma Aanpak Stikstof (PAS); daarmee zat van het ene op het andere moment Nederland op slot. De Raad van State oordeelde dat de maatregelen van de PAS onvoldoende zijn om een daling van de stikstofdepositie te realiseren en daarmee de natuur in Nederland te beschermen. Er is...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 1 | Paperback | 9789493209428
Boek cover Het zakboek voor anti-pestcoördinatoren in po en vo van Anke Visser (Paperback)
De Wet sociale veiligheid op scholen, ook wel bekend als de ‘Anti-pestwet’, schrijft sinds 2015 schoolbestuurders voor om ten minste één medewerker te benoemen die het aanspreekpunt is bij (hardnekkig) pestgedrag onder leerlingen. Deze medewerker, de anti-pestcoördinator (APC), ontwerpt en coördineert vervolgens een gestructureerde aanpak om het pestgedrag te stoppen. Ben jij de anti-pestcoördinator op jouw school? Dan is dit zakboek hét naslagwerk om altijd bij de hand te hebben. Zo heb je alle informatie voor de invulling van jouw taken compact bij elkaar: van theorieën rondom...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 1 | Paperback | 9789462972315
Boek cover De som van alle bewijs van Peter van Koppen (Paperback)
scenario's in strafzaken
Wanneer is iets bewezen in het strafrecht? Toegankelijk boek vol geruchtmakende en dubieuze zaken. ***** Soms worden mensen onterecht veroordeeld voor ernstige misdrijven. In dat geval heeft de rechter het bewijs gewoon verkeerd beoordeeld. Soms worden mensen vrijgesproken terwijl het bewijs van hun schuld er gewoon was. Het bewijzen zit een stuk ingewikkelder in elkaar dan veel mensen denken. In dit boek wordt precies uitgelegd wat bewijs in strafzaken is. Hoe bewijs moet worden gewaardeerd en wanneer er voldoende bewijs is om iemand te veroordelen. Dat wordt besproken aan de hand van de...
›› meer info en gelijkaardige boeken

 

Bovenliggende lijsten: ›› Rechten