Beste Geschiedenis van het onderwijs boeken van 2020, van 1 tot 10

Ontdek de huidigen top 10 van bestsellers van 2020 in de categorie Geschiedenis van het onderwijs. Een uitgebreide lijst van de beste Geschiedenis van het onderwijs boeken en beste Geschiedenis van het onderwijs boeken series van 2020 van 1 tot 10

Als je in deze lijst van best verkochte Geschiedenis van het onderwijs boeken nog niet je gading vindt kan je ook eens kijken naar onze lijst van nieuw te verschijnen Geschiedenis van het onderwijs boeken van 2020

In deze lijst staan alle soorten best verkochte Geschiedenis van het onderwijs boeken samen. Klik op de volgende linken om alleen bepaalde soorten boeken te zien: Ebooks in 'Geschiedenis van het onderwijs' Gedrukte boeken in 'Geschiedenis van het onderwijs' Audioboeken in 'Geschiedenis van het onderwijs'

Nederlands | Druk: 1 | Hardcover | 9789021584751

Ampersand, Redactie & Productie
4.2 op 5 sterren
Afbeelding van De Geheime Geschiedenis Van De Wereld
geheime genootschappen van 3000 V.C. tot nu
In De geheime geschiedenis van de wereld toont Jonathan Black aan dat veel van de bestaande geschiedschrijving onwaar is. Aan de hand van uniek archiefmateriaal worden alle geheime genootschappen op een journalistieke manier behandeld. Onder andere het tijdperk van de rozenkruisers, de occulte wortels van de wetenschap, de mystiek-seksuele revolutie en de illuminati worden beschreven. Met talloze gegevens uit natuurwetenschap, religie, psychologie, historiografie en filosofie haalt Black de waarheid naar boven en construeert hij een fascinerende alternatieve wereldgeschiedenis. De invloed...
›› meer info en gelijkaardige artikelen
Nederlands | Druk: 1 | Paperback | 9789086870271

Stijn Sieckelinck
Afbeelding van Het beste van de jeugd
een wijsgierig-pedagogisch perspectief op jongeren en hun ideal(ism)en
Het beste van de jeugd 1e druk is een boek van Stijn Sieckelinck uitgegeven bij Klement, Uitgeverij. ISBN 9789086870271 Idealen van jongeren worden heden bijna uitsluitend bestudeerd in termen van die voorstellingen die de adolescentie tot een moeilijke tijd maken, zoals schoonheidsidealen, opgelegde verwachtingen en extremistische verlokkingen. En inderdaad, zowel persoonlijke als sociale idealen dragen vaak risico's in zich. Zo kan men geen idealen hebben zonder passie voor idealen. Maar het pedagogische antwoord mag niet worden geregeerd door angst voor sterke overtuigingen. Het...
›› meer info en gelijkaardige artikelen
Nederlands | Druk: 1 | Paperback | 9789044126617

Ludo Verhoeven
4 op 5 sterren
Afbeelding van Zorg om dyslexie
Zorg om dyslexie 1e druk is een boek van Ludo Verhoeven uitgegeven bij Maklu. ISBN 9789044126617 Over het boek: In het onderwijs worden leesproblemen, meestal in combinatie met spellingproblemen, vaak al vroeg gesignaleerd. Een adequate reactie vanuit de omgeving van het kind is noodzakelijk, zodat de problemen in een zo vroeg mogelijk stadium kunnen worden gepareerd. Dat vraagt om een aanpak van kwaliteitszorg waarbij een goede afstemming tussen ouders, onderwijs, en gezondheidszorg essentieel is. Binnen de school gaat het om een zo vroeg mogelijke signalering en aanpak van leesproblemen,...
›› meer info en gelijkaardige artikelen
Nederlands | Druk: 1 | Paperback | 9789077671627

Corry Wolters
4.7 op 5 sterren
Afbeelding van Oplossingsgericht aan het werk met kinderen en jongeren
gesprekken en werkvormen
Oplossingsgericht aan het werk met kinderen en jongeren 6e druk is een boek van Corry Wolters uitgegeven bij Pica. ISBN 9789077671627 Dit boek is geschreven voor iedereen die met kinderen en jongeren in gesprek wil gaan over lastige situaties. Situaties die soms voor het kind zelf lastig zijn, soms voor de omgeving en soms voor allebei. In onze ijver om te helpen kiezen we vaak de rol van de 'deskundige': we dragen oplossing aan, we geven tips, we vertellen hoe het kind of de jongere zich voortaan moet gedragen, we leggen uit waarom het zo niet langer kan. Helaas gaan we hiermee voorbij aan...
›› meer info en gelijkaardige artikelen
Nederlands | Druk: 1 | Hardcover | 9789044634501

Wim Daniëls
4.5 op 5 sterren
Afbeelding van De lagere school
toen bijna alles nog anders was
Een heerlijk boek, dat je terugvoert naar een tijd waarin alles nog overzichtelijk leek, met taal en rekenen als de belangrijkste schoolvakken en met gedrag, vlijt en netheid als een heilige drie-eenheid op het rapport. De lagere school van vroeger was een totaal andere school dan de basisschool van nu. Uiteraard zonder alle moderniteiten zoals de computer, het digibord en het leerlingvolgsysteem. En ook zonder tienminutengesprekken, plusklassen, remedial teaching en voortdurend en uitvoerig toetsen. De leerlingen van toen hadden te maken met een onderwijzer(es) die een gezag en een autonomie...
›› meer info en gelijkaardige artikelen
Nederlands | Druk: 1 | Paperback | 9789028427280

Piet de Rooy
4.1 op 5 sterren
Afbeelding van Een geschiedenis van het onderwijs in Nederland
Wat is dat toch met het onderwijs in Nederland? De ene onderwijsvernieuwing is nog niet in gang gezet of de volgende komt er al aan. Nu eens sluit het onderwijs niet goed aan op wat de toekomst van de leerlingen vraagt, dan weer leidt het niet voldoende op tot menslievende en democratische Nederlanders. Wat het onderwijs ook allemaal tot stand moet brengen, het is nooit goed genoeg. Piet de Rooy onderzoekt op eigenzinnige wijze waar deze hooggespannen verwachtingen vandaan komen. Dat doet hij deels aan de hand van de loopbanen van zijn vader en van hemzelf. Zijn vader werkte zijn leven...
›› meer info en gelijkaardige artikelen
Nederlands | Druk: 1 | Paperback | 9789490120290

Gert Biesta
1 op 5 sterren
Afbeelding van De terugkeer van het lesgeven
In het hedendaagse onderwijs lijkt de rol van leraren geminimaliseerd te zijn. Ze moeten een "coach' zijn of een "lerende onder lerenden' en leerlingen moeten vooral "autonoom leerstof tot zich kunnen nemen'. Aan de hand van zijn invloedrijke drieslag kwalificatie, socialisatie en subjectificatie laat onderwijspedagoog Gert Biesta zien dat de rol van lesgeven, en daarmee die van de leraar, niet uitgespeeld is. Hij pleit hiermee niet voor een terugkeer van de traditionele leraar, in plaats daarvan houdt hij een pleidooi voor een "derde weg' waarin het werk van leraren integraal onderdeel van...
›› meer info en gelijkaardige artikelen
Nederlands | Druk: 8 | Paperback | 9789044639292

Wim Daniëls
4.5 op 5 sterren
Afbeelding van De lagere school
Toen bijna alles nog heel anders was
Een heerlijk boek, dat je terugvoert naar een tijd waarin alles nog overzichtelijk leek, met taal en rekenen als de belangrijkste schoolvakken en met gedrag, vlijt en netheid als een heilige drie-eenheid op het rapport. De lagere school van vroeger was een totaal andere school dan de basisschool van nu. Uiteraard zonder alle moderniteiten zoals de computer, het digibord en het leerlingvolgsysteem. En ook zonder tienminutengesprekken, plusklassen, remedial teaching en voortdurend en uitvoerig toetsen. De leerlingen van toen hadden te maken met een onderwijzer(es) die een gezag en een autonomie...
›› meer info en gelijkaardige artikelen
Nederlands | Druk: 2 | Paperback | 9789490120320

Philippe Meirieu
5 op 5 sterren
Afbeelding van Pedagogiek: De plicht om weerstand te bieden
''Krachtig en actueel'' - Gert Biesta Weerstand ervaren, weerstand leren bieden aan verlangens en leren omgaan met weerstand van anderen: dit zijn fundamentele ervaringen die kinderen in opvoeding en onderwijs moeten meekrijgen. Sterker nog: kinderen hebben er recht op, zo stelt pedagoog Philippe Meirieu in dit boek. Weerstand is in het denken van Meirieu geen obstakel dat overwonnen moet worden, maar een noodzakelijke voorwaarde voor een volwassen levenshouding. Leraren en opvoeders hebben de verantwoordelijkheid om van weerstand bieden een pedagogische prioriteit te maken. Ze moeten dit...
›› meer info en gelijkaardige artikelen
Engels | Paperback | 9781092782715

Matt Clayton
Afbeelding van Central American Mythology
Captivating Myths of Gods, Goddesses, and Legendary Creatures of Ancient Mexico and Central America
›› meer info en gelijkaardige artikelen

 

Bovenliggende lijsten: ›› Onderwijs & Didactiek