Beste verkochte artikelen in 'Geschiedenis van het onderwijs' van 1 tot 10

Ontdek de huidige top 10 van bestsellers van 2022 in de categorie Geschiedenis van het onderwijs. Een uitgebreide lijst van de best verkochte artikelen in 'Geschiedenis van het onderwijs'.

Nederlands | Druk: 1 | Paperback | 9789077671627
4.7 op 5 sterren
Boek cover Oplossingsgericht aan het werk met kinderen en jongeren van Corry Wolters (Paperback)
gesprekken en werkvormen
Gangbare hulpverlening gaat bij kinderen die een last ervaren of die kampen met probleemgedrag, vaak uit van oorzaken: ‘Hij heeft ADHD,’ of: ‘De thuissituatie is de oorzaak van het probleem.’ Iedereen heeft wel een idee over het waarom van gedrag en wat er moet gebeuren om iets te veranderen. Hoewel deze verklaringen nuttig zijn om situaties te begrijpen dragen ze niet altijd bij aan een oplossing. Dit boek reikt een andere manier aan om lastige situaties te benaderen. Een manier die uitnodigt tot samenwerking met het kind, tot samen zoeken naar oplossingen zonder de last van schuld,...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 2 | Paperback | 9789046903025
3.6 op 5 sterren
Boek cover Geschiedenisdidactiek van Arie Wilschut (Paperback)
handboek voor de vakdocent
Een leraar geschiedenis heeft niet alleen gedegen historische kennis nodig, maar ook allerlei vaardigheden die niets met de historie te maken hebben. Hij moet bijvoorbeeld handig zijn met ICT, goed kunnen vertellen en groepen en individuen kunnen begeleiden en motiveren Geschiedenisdidactiek gaat uit van het hele scala aan belangrijke competenties van de leraar. Alle bouwmaterialen komen daarbij aan bod: teksten, afbeeldingen, audiovisueel en digitaal materiaal, maar ook musea en omgevingsonderwijs. Deze worden steeds in verband gebracht met de leerdoelen van het geschiedenisonderwijs en...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 1 | Paperback | 9789491618208 | Geen personage
4.4 op 5 sterren
Boek cover De gelukkige klas van Theo Thijssen (Paperback)
'Theo Thijssen is een schrijver, aan wie men gemakkelijk verslaaft. Wie kennis heeft gemaakt met 'Kees de jongen', wil àl zijn boeken lezen. 'De gelukkige klas' vormt een hoogtepunt in zijn oeuvre. Een heerlijk boek over het verloren paradijs van onze kindertijd.'-Simon Carmiggelt Voor deze uitgave werd de spelling gemoderniseerd. Theo Thijssen (1879-1943) was onderwijzer, politicus en schrijver,. Zijn bekendste romans zijn 'Kees de jongen' en het in dagboekvorm geschreven tweeluik 'Schoolland 'en 'De gelukkige klas'.
›› meer info en gelijkaardige boeken
Engels | Druk: 1 | Paperback | 9781612436012
5 op 5 sterren
Boek cover The Growth Mindset Coach van Annie Brock (Paperback)
A Teacher's Month-by-Month Handbook for Empowering Students to Achieve
A COMPLETE AND EASY-TO-FOLLOW GUIDE FOR INSPIRING EVERY STUDENT WITH THE POWER OF GROWTH MINDSET Created by teachers for teachers, this is the ultimate guide for unleashing students' potential through creative lessons, empowering messages and innovative teaching. The Growth Mindset Coach provides all you need to foster a growth mindset classroom, including: * A Month-by-Month Program * Research-Based Activities * Hands-On Lesson Plans * Real-Life Educator Stories * Constructive Feedback * Sample Parent Letters Studies show that growth mindsets result in higher test scores, improved grades and...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 1 | Hardcover | 9789462701496
5 op 5 sterren
Boek cover Dat is pedagogiek van Jan Masschelein (Hardcover)
Actuele kwesties en sleutelteksten uit de Westerse pedagogische traditie van de 20ste eeuw
Onmisbare referentiewerk voor pedagogen en iedereen met interesse in het pedagogisch denken. Pedagogische praktijken en instellingen zoals de school, het gezin, de universiteit, de zorg, en het jeugd- en volwassenenwerk ondergaan grondige veranderingen. Ze stellen de pedagogiek voor de uitdaging om met deze veranderingen zowel theoretisch als praktisch om te gaan. In 'Dat is pedagogiek' vindt de lezer hiertoe de nodige inspiratie. In het boek worden belangrijke teksten uit de Westerse pedagogische traditie van de 20ste eeuw samengebracht, in Nederlandse vertaling en voorzien van een korte...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 1 | Paperback | 9789463726023
5 op 5 sterren
Boek cover Het Onderwijsvragenboek van Claire Boonstra (Paperback)
Waarom doen we de dingen zoals we ze doen?
Waarom hebben we jaarklassen, een centraal eindexamen en lange zomervakanties? Waarom gebruiken we standaard lesmethodes en gaan we uit van gemiddelden? Waarom geven we huiswerk? Waarom cijfers? En waarom ligt de focus op cognitieve ontwikkeling? We gaan ervan uit dat er goed is nagedacht over ons onderwijssysteem, over wat een 'goed onderwijssysteem' is en dat het gebaseerd is op wat 'het juiste' is voor de ontwikkeling van de mens. Maar is dat wel zo? Of laten we ons vooral leiden door patronen en gewoonten? Het Onderwijsvragenboek is een onderzoek naar het waarom in onderwijs, naar de...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 1 | Paperback | 9789023256571
Boek cover Oriëntatie op geschiedenis van Marcel van Riessen (Paperback)
Basisboek voor de vakdocent
Het geschiedenisonderwijs werkt in Nederland, van basisschool tot en met centraal examen, met tien tijdvakken. De kern van de leerstof ligt vast in een aantal ‘kenmerkende aspecten’ per tijdvak, bijvoorbeeld absolutisme in de tijd van regenten en vorsten (17e eeuw) en industrialisatie in de tijd van burgers en stoommachines (19e eeuw). In totaal komen negenenveertig kenmerkende aspecten aan de orde. Samen vormen zij de basiskennis waarmee leerlingen zich in de historische tijd moeten kunnen oriënteren. In dit boek worden alle kenmerkende aspecten, verdeeld over tien hoofdstukken –...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 14 | Paperback | 9789490120382
Boek cover Het prachtige risico van onderwijs van Gert Biesta (Paperback)
‘Een intellectuele kanonskogel’– Simon Verwer, leraar filosofie en Frans. ‘Biesta breekt een lans voor de professionaliteit van leraren.’– Machiel Karels, Wij-leren.nl ‘Dit boek laat een kwaliteit van denken en redeneren zien die zeldzaam is in deze tijd.’ – Learning Space In dit visionaire boek houdt pedagoog Gert Biesta een pleidooi voor wat het prachtige risico van onderwijs kan worden genoemd. Via de zeven thema’s van scheppen, communicatie, lesgeven, leren, emancipatie, democratie en virtuositeit werkt Biesta zijn boodschap uitvoerig uit: we kunnen onderwijs niet...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 1 | Hardcover | 9789463724586
Boek cover De ontdekking van het speciale kind van Annemieke van Drenth (Hardcover)
Over de negentiende-eeuwse Idiotenschool van dominee Van Koetsveld
Annemieke van Drenth onderzoekt aan de hand van de geschiedenis van de Haagse Idiotenschool hoe speciale kinderen in de loop van de negentiende eeuw ontdekt werden. Dominee Cornelis E. van Koetsveld richtte deze eerste school voor speciaal onderwijs op met steun van de zeer betrokken koningin Sophie. Kinderen die niet mee konden komen in het gewone lager onderwijs werden er onder de noemer ‘idioot’ opgenomen. Idiotisme werd niet langer als ziekte gezien, maar als stagnatie in de kinderlijke ontwikkeling. Prikkeling van de zintuigen moest de innerlijke wereld van het kind doen ontwaken....
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 1 | Paperback | 9789490120511
Boek cover Wereldgericht onderwijs van Gert Biesta (Paperback)
Een visie voor vandaag
Onderwijs is niet alleen bedoeld om leerlingen toe te rusten met de kennis en vaardigheden die ze nodig hebben om zich staande te kunnen houden in de wereld. De wereld is ook de plaats waar ons menselijk bestaan zich afspeelt en waar kinderen en jongeren voor de uitdaging staan om hun eigen leven te leiden. Daarom zou onderwijs niet kindgericht, leerstofgericht of toekomstgericht moeten zijn, maar dient het altijd te werken vanuit een wereldgerichte oriëntatie. In de zeven hoofdstukken van dit boek laat Gert Biesta zien waarom onderwijs wereldgericht dient te zijn, wat dit betekent voor de...
›› meer info en gelijkaardige boeken

 

Bovenliggende lijsten: ›› Onderwijs & Didactiek