Alle boeken van schrijver J.L. de Reede (1-10)

Bekijk hier alle boeken van J.L. de Reede. De boekenlijst is gerangschikt volgens de recente verkoopcijfers, dus de best verkochte boeken van de voorbije maand staan bovenaan.

Er worden per pagina 10 boeken getoond. Je kan onderaan op de grote knop klikken om de volgende 10 boeken van J.L. de Reede te zien.

Nederlands | Druk: 1 | Paperback | 9789060925171
Boek cover Beginselen v. nederlands staatsrecht van Belinfante (Paperback)
Beginselen v. nederlands staatsrecht is een boek van Belinfante
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 1 | Paperback | 9789060926598
Boek cover Beginselen ned staatsrecht 12e dr hand-en leerboek bestuurswet. 7 van Belinfante (Paperback)
BEGINSELEN NED STAATSRECHT 12E DR HAND-EN LEERBOEK BESTUURSWET. 7
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 1 | Paperback | 9789026841514
Boek cover Op het snijvlak van recht en politiek van Auteur Onbekend (Paperback)
opstellen aangeboden aan prof.mr. L. Prakke
Op 20 februari 2003 nam prof. mr. L. Prakke afscheid als hoogleraar Nederlands en vergelijkend staatsrecht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam. Op die dag boden vrienden en collega's hem als blijk van waardering deze bundel aan. Alle opstellen balanceren op de een of andere wijze op het snijvlak van recht en politiek. Een groot aantal opstellen heeft betrekking op toetsingsrecht. Zo zijn er bijdragen over het thans aanhangige initiatiefvoorstel tot (gedeeltelijke) afschaffing van het rechterlijke toetsingsverbod aan de Grondwet en over constitutionele...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 11 | Hardcover | 9789027126597
Boek cover Handboek nederlandse staatsrecht van Pot (Hardcover)
Handboek nederlandse staatsrecht is een boek van Pot
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 12 | Hardcover | 9789027129420
Boek cover Handboek van het nederlands staatsrecht van Pot (Hardcover)
Handboek nederlandse staatsrecht is een boek van Pot
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 16 | Hardcover | 9789013061390
4 op 5 sterren
Boek cover Beginselen van het Nederlands staatsrecht van A.D. Belinfante (Hardcover)
Beginselen van het Nederlands staatsrecht / druk 16 16e druk is een boek van August David Belinfante uitgegeven bij Kluwer. ISBN 9789013061390 In dit boek wordt in de eerste plaats het positieve Nederlandse staatsrecht behandeld. Daarnaast wordt echter aandacht geschonken aan de historische ontwikkeling en aan de grondbeginselen die aan onze democratische rechtsstaat ten grondslag liggen. Ook de veranderingen van de laatste jaren in het functioneren van het parlementaire stelsel en de nieuwe wetgeving en jurisprudentie zijn verwerkt. Aanhangige voorstellen tot grondwetsherziening en andere...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 17 | Hardcover | 9789013065398
Boek cover Beginselen van het Nederlands staatsrecht van A.D. Belinfante (Hardcover)
Dit boek is nog niet in productie genomen; de verschijningsdatum is derhalve nog niet bekend
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 18 | Hardcover | 9789013129144
3.2 op 5 sterren
Boek cover Beginselen van het Nederlands staatsrecht van A.D. Belinfante (Hardcover)
Beginselen van het Nederlandse staatsrecht biedt je een overzicht van de belangrijkste leerstukken van het Nederlandse staatsrecht. Inhoud De belangrijkste ontwikkelingen die zich daarin de afgelopen jaren hebben voorgedaan, komen in deze 18e druk aan de orde. Zo wordt aandacht besteed aan de grondslagen van het Nederlandse staatsbestel, de verhouding regering-parlement, het proces van wetgeving en grondwetsherziening, rechtspraak en rechtsbescherming, de grondrechten, decentralisatie, de structuur van het Koninkrijk en de invloed van de Europese integratie op het Nederlandse...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 10 | Hardcover | 9789027112972
Boek cover Handboek nederlandse staatsrecht van Pot (Hardcover)
Handboek nederlandse staatsrecht is een boek van Pot
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 19 | Hardcover | 9789013146509
Boek cover Beginselen van het Nederlands staatsrecht van A.D. Belinfante (Hardcover)
Wat zijn de belangrijkste leerstukken van het Nederlandse staatsrecht? En hoe heeft dit terrein zich de afgelopen jaren ontwikkeld? Deze titel bevat een uitgebreide verkenning van het Nederlandse staatsrecht, en is daarmee uitstekend geschikt als inleidend studieboek in het wetenschappelijk onderwijs en als leerboek in het hoger beroepsonderwijs. Beginselen van het Nederlandse staatsrecht geeft u een overzicht van de belangrijkste leerstukken van het Nederlandse staatsrecht. Deze 19e editie weerspiegelt de actuele stand van zaken in het Nederlandse staatsrecht tot aan mei 2020. Diverse...
›› meer info en gelijkaardige boeken