Alle boeken van schrijver T. Barkhuysen (1-10)

Bekijk hier alle boeken van T. Barkhuysen. De boekenlijst is gerangschikt volgens de recente verkoopcijfers, dus de best verkochte boeken van de voorbije maand staan bovenaan.

Er worden per pagina 10 boeken getoond. Je kan onderaan op de grote knop klikken om de volgende 10 boeken van T. Barkhuysen te zien.

Nederlands | Druk: 1 | Paperback | 9789013026191

T. Barkhuysen
Afbeelding van De Eigendomsbescherming Van Artikel 1 Van Het Eerste Protocol Bij Het Evrm En Het Nederlandse Burgerlijk Recht
Preadviezen Voor De Vereniging Voor Burgerlijk Recht
In deze preadviezen staat centraal de betekenis van het fundamentele recht op eigendom, als opgenomen in art. 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM, voor het burgerlijk recht. In het preadvies van Barkhuysen & Van Emmerik wordt art. 1 EP geanalyseerd vanuit Straatsburgs perspectief. Allereerst wordt de doorwerking van het EVRM in de nationale rechtsorde bestudeerd, met bijzondere aandacht voor de werking van dit verdrag in privaatrechtelijke rechtsverhoudingen. Voorts komt aan de orde welke normen er uit art. 1 EP voortvloeien en hoe deze zich verhouden tot verwante publiekrechtelijke...
›› meer info en gelijkaardige artikelen
Nederlands | Druk: 1 | Paperback | 9789069165479

T. Barkhuysen
5 op 5 sterren
Afbeelding van Procederen over mensenrechten
onder het EVRM, het IVBPR en andere VN-Verdragen
Procederen over mensenrechten 1e druk is een boek uitgegeven bij Juridische Uitgeverij Ars Aequi. ISBN 9789069165479 De mogelijkheden voor rechtzoekenden om op internationaal niveau te klagen over schendingen van mensenrechten zijn de afgelopen decennia fors toegenomen. Er bestaan thans klachtprocedures onder het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, het Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van Rassendiscriminatie, het Internationaal Verdrag inzake Burgerlijke en Politieke Rechten, het Verdrag tegen Foltering en het Internationaal Verdrag inzake de uitbanning...
›› meer info en gelijkaardige artikelen
Nederlands | Druk: 7 | Hardcover | 9789013087017

T. Barkhuysen
4.5 op 5 sterren
Afbeelding van Bestuursrecht in het Awb-tijdperk
Dit boek biedt in een kort bestek een volledige inleiding op het uiterst boeiende vakgebied van het bestuursrecht. Het neemt de Algemene wet bestuursrecht (Awb) als vertrekpunt. Aan de hand van casusposities ontleend aan de rechtspraak passeren alle relevante thema's op compacte, toegankelijke en systematische wijze de revue. Daarbij zijn de meest recente ontwikkelingen in rechtspraak en wetgeving verwerkt, waaronder de Wet aanpassing bestuursprocesrecht en de Wet Nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten. ‘Bestuursrecht in het Awb-tijdperk' is vooral geschreven voor...
›› meer info en gelijkaardige artikelen
Engels | Druk: 1 | E-book | 9781408850640

Raffaella Barker
5 op 5 sterren
Afbeelding van Summertime
For a year, Venetia Summers has been 'buffered from single-motherhood' by boyfriend David, but when work takes him to a Brazilian rainforest, things begin to unravel. Phone lines crackle, emails languish, and high-tech, long-distance love proves bewildering and vexing. Meanwhile the children and dogs run wilder than ever, brother Desmond's outrageous wedding takes over her home, and her relationship with her new neighbour, Hedley Sale, gets off to a rather unfortunate start. How is Venetia to cope alone with outward-bound style holidays, a foul-mouthed parrot and her new career as a...
›› meer info en gelijkaardige artikelen
Nederlands | Druk: 1 | E-book | 9789462742321

Rob Widdershoven
Afbeelding van VAR-reeks 75 - Europeanisering van het algemeen bestuursrecht
75 jaar VAR
Deze bundel is verschenen ter gelegenheid van het vijfenzeventigjarig bestaan van de Vereniging voor Bestuursrecht (VAR). Achttien auteurs beschrijven vanuit allerlei invalshoeken de wisselwerking tussen Europees recht en bestuursrecht.
›› meer info en gelijkaardige artikelen
Nederlands | Druk: 7 | Paperback | 9789013131857

Wolters Kluwer Nederland B.V.
5 op 5 sterren
Afbeelding van AB Klassiek
standaarduitspraken bestuursrecht, opnieuw en thematisch geannoteerd
AB Klassiek 7e druk is een boek uitgegeven bij Wolters Kluwer Nederland B.V.. ISBN 9789013131857 Deze jubileumeditie van AB Klassiek bevat 44 hoofdstukken geschreven door 32 auteurs. Via de klassieke uitspraken komen de belangrijkste thema s van het bestuursrecht aan de orde. Per thema wordt naast de centraal gestelde klassieke uitspraak tevens aandacht geschonken aan belangrijke verwante uitspraken. Op deze manier krijgt de lezer aan de hand van casusposities in een relatief kort tijdsbestek een compleet, diepgaand en up to date overzicht van de stand van zaken van alle belangrijke...
›› meer info en gelijkaardige artikelen
Nederlands | Druk: 1 | Paperback | 9789013140569

T. Barkhuysen
Afbeelding van Europese grondrechten en het Nederlandse bestuursrecht
de betekenis van het EVRM en het EU-Grondrechtenhandvest
Europese grondrechten en het Nederlandse bestuursrecht behandelt de boeiende verhouding tussen het EVRM, het EU-Grondrechtenhandvest en het Nederlandse bestuursrecht, waaronder ook het overheidsaansprakelijkheidsrecht valt. U krijgt daarmee op een heldere en overzichtelijke manier inzicht in de invloed van de Europese grondrechten op ons bestuursrecht. De invloed van Europese grondrechten op ons bestuursrecht De auteurs, Tom Barkhuysen en Michiel van Emmerik, zijn erkende experts op het terrein van het bestuurs(proces)recht, het overheidsaansprakelijkheidsrecht en het Europese recht....
›› meer info en gelijkaardige artikelen
Nederlands | Druk: 1 | E-book | 9789013140576

T. Barkhuysen
Afbeelding van Europese grondrechten en het Nederlandse bestuursrecht
de betekenis van het EVRM en het EU-grondrechtenhandvest
Europese grondrechten en het Nederlandse bestuursrecht behandelt de boeiende verhouding tussen het EVRM, het EU-Grondrechtenhandvest en het Nederlandse bestuursrecht, waaronder ook het overheidsaansprakelijkheidsrecht valt. U krijgt daarmee op een heldere en overzichtelijke manier inzicht in de invloed van de Europese grondrechten op ons bestuursrecht. De invloed van Europese grondrechten op ons bestuursrecht De auteurs, Tom Barkhuysen en Michiel van Emmerik, zijn erkende experts op het terrein van het bestuurs(proces)recht, het overheidsaansprakelijkheidsrecht en het Europese recht....
›› meer info en gelijkaardige artikelen
Nederlands | Druk: 8 | Hardcover | 9789013147513

T. Barkhuysen
Afbeelding van Bestuursrecht in het Awb-tijdperk
Met de Algemene wet bestuursrecht als vertrekpunt, neemt deze introductie je op beknopte en toch volledige wijze mee langs het gehele vakgebied van het bestuursrecht. Je maakt kennis met alle relevante thema#s, tot leven gebracht door concrete casussen uit de rechtspraak. Een vakgebied zo boeiend en dynamisch als het bestuursrecht verdient een passende introductie. Bestuursrecht in het Awb-tijdperk geldt als een veelgebruikte introductie onder studenten, met name in de bachelorfase van de opleiding Nederlands recht. In deze 8e druk vind je de meest recente ontwikkelingen in rechtspraak en...
›› meer info en gelijkaardige artikelen
Nederlands | Druk: 1 | Hardcover | 9789013154627

Tom Barkhuysen
5 op 5 sterren
Afbeelding van Het hoogste woord in beeld
Van De Bourbon tot Leeuwarden: 44 klassiekers bestuursrechtelijke uitspraken toegelicht en geïllustreerd
U vindt in deze publicatie de 44 belangrijkste bestuursrechtelijke uitspraken van rechters op nationaal en Europees niveau. De titel schetst # letterlijk # een uniek beeld van de leerstukken door deze met illustraties tot leven te brengen. Het hoogste woord in beeld biedt een kijkje in de bestuursrechtelijke keuken. De meest belangrijke leerstukken op het terrein van het bestuursrecht passeren hierin de revue. De korte teksten in deze uitgave zijn voorzien van passende illustraties. In de juridische literatuur komt het zelden voor dat tekst en beeld op deze wijze samenkomen. Een handig...
›› meer info en gelijkaardige artikelen