Alle boeken van schrijver T. Barkhuysen (1-10)

Bekijk hier alle boeken van T. Barkhuysen. De boekenlijst is gerangschikt volgens de recente verkoopcijfers, dus de best verkochte boeken van de voorbije maand staan bovenaan.

Er worden per pagina 10 boeken getoond. Je kan onderaan op de grote knop klikken om de volgende 10 boeken van T. Barkhuysen te zien.

Nederlands | Druk: 1 | Paperback | 9789054544500
Boek cover Betekenis van het EVRM voor het materiele bestuursrecht van T. Barkhuysen (Paperback)
Betekenis van het EVRM voor het materiele bestuursrecht is een boek van T. Barkhuysen
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Paperback | 9789054545880
Boek cover De betekenis van het EVRM voor het materiële bestuursrecht : verslag van de algemene vergadering van de VAR Vereniging voor Bestuursrecht gehouden op 14 mei 2004 : ter behandeling van de preadviezen van mr. T. Barkhuysen, mr. A.B. Blomberg, mr. M.K. Bulte van  (Paperback)
De betekenis van het EVRM voor het materiële bestuursrecht : verslag van de algemene vergadering van de VAR Vereniging voor Bestuursrecht gehouden op 14 mei 2004 : ter behandeling van de preadviezen van mr. T. Barkhuysen, mr. A.B. Blomberg, mr. M.K. Bulterman, prof. mr. J.M. Verschuuren is een boek van Boom Juridische uitgevers
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 1 | Paperback | 9789069165479
5 op 5 sterren
Boek cover Procederen over mensenrechten van  (Paperback)
onder het EVRM, het IVBPR en andere VN-Verdragen
Procederen over mensenrechten 1e druk is een boek uitgegeven bij Juridische Uitgeverij Ars Aequi. ISBN 9789069165479 De mogelijkheden voor rechtzoekenden om op internationaal niveau te klagen over schendingen van mensenrechten zijn de afgelopen decennia fors toegenomen. Er bestaan thans klachtprocedures onder het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, het Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van Rassendiscriminatie, het Internationaal Verdrag inzake Burgerlijke en Politieke Rechten, het Verdrag tegen Foltering en het Internationaal Verdrag inzake de uitbanning...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 1 | Paperback | 9789013090369
Boek cover Het EVRM en het Nederlandse bestuursrecht van T. Barkhuysen (Paperback)
Het EVRM en het Nederlandse bestuursrecht 1e druk is een boek van T. Barkhuysen uitgegeven bij Kluwer. ISBN 9789013090369 Deze mastermonografie behandelt de boeiende verhouding tussen het EVRM en het Nederlandse bestuursrecht, waaronder ook het overheidsaansprakelijkheidsrecht wordt verstaan.
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 1 | Paperback | 9789012386067
Boek cover LSA-reeks 22 - Letselschade in een breed perspectief van T. Barkhuysen (Paperback)
inleidingen gehouden op het symposion van de vereniging van letselschade advocaten 2011
LSA-reeks 22 - Letselschade in een breed perspectief 1e druk is een boek van Vereniging van Letselschade Advocaten uitgegeven bij Sdu Uitgevers. ISBN 9789012386067 Het aansprakelijkheidsrecht is de afgelopen tijd geprofessionaliseerd en uitgebreid. De brede range van actuele onderwerpen, nationaal en internationaal, getuigt daarvan. In dit boek komen vier deskundigen aan het woord die zeer uiteenlopende onderwerpen bespreken. Van letselschade en het EVRM tot deelgeschillen voor letsel- en overlijdensschade en van schadeclaims in de zorg tot aspecten bij de afwikkeling van schade van...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 7 | Hardcover | 9789013087017
4.5 op 5 sterren
Boek cover Bestuursrecht in het Awb-tijdperk van T. Barkhuysen (Hardcover)
Bestuursrecht in het Awb-tijdperk 7e druk is een boek van T. Barkhuysen uitgegeven bij Kluwer. ISBN 9789013087017 Dit boek biedt in een kort bestek een volledige inleiding op het uiterst boeiende vakgebied van het bestuursrecht. Het neemt de Algemene wet bestuursrecht (Awb) als vertrekpunt. Aan de hand van casusposities ontleend aan de rechtspraak passeren alle relevante thema's op compacte, toegankelijke en systematische wijze de revue. Daarbij zijn de meest recente ontwikkelingen in rechtspraak en wetgeving verwerkt, waaronder de Wet aanpassing bestuursprocesrecht en de Wet...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 1 | E-book | 9789462742321
Boek cover VAR-reeks 75 - Europeanisering van het algemeen bestuursrecht van Rob Widdershoven (Onbekend)
75 jaar VAR
Deze bundel is verschenen ter gelegenheid van het vijfenzeventigjarig bestaan van de Vereniging voor Bestuursrecht (VAR). Achttien auteurs beschrijven vanuit allerlei invalshoeken de wisselwerking tussen Europees recht en bestuursrecht.
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 7 | Paperback | 9789013131857
5 op 5 sterren
Boek cover AB Klassiek van  (Paperback)
standaarduitspraken bestuursrecht, opnieuw en thematisch geannoteerd
AB Klassiek 7e druk is een boek uitgegeven bij Wolters Kluwer Nederland B.V.. ISBN 9789013131857 Deze jubileumeditie van AB Klassiek bevat 44 hoofdstukken geschreven door 32 auteurs. Via de klassieke uitspraken komen de belangrijkste thema s van het bestuursrecht aan de orde. Per thema wordt naast de centraal gestelde klassieke uitspraak tevens aandacht geschonken aan belangrijke verwante uitspraken. Op deze manier krijgt de lezer aan de hand van casusposities in een relatief kort tijdsbestek een compleet, diepgaand en up to date overzicht van de stand van zaken van alle belangrijke...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 1 | Paperback | 9789013140569
Boek cover Europese grondrechten en het Nederlandse bestuursrecht van T. Barkhuysen (Paperback)
de betekenis van het EVRM en het EU-Grondrechtenhandvest
Europese grondrechten en het Nederlandse bestuursrecht behandelt de boeiende verhouding tussen het EVRM, het EU-Grondrechtenhandvest en het Nederlandse bestuursrecht, waaronder ook het overheidsaansprakelijkheidsrecht valt. U krijgt daarmee op een heldere en overzichtelijke manier inzicht in de invloed van de Europese grondrechten op ons bestuursrecht. De invloed van Europese grondrechten op ons bestuursrecht De auteurs, Tom Barkhuysen en Michiel van Emmerik, zijn erkende experts op het terrein van het bestuurs(proces)recht, het overheidsaansprakelijkheidsrecht en het Europese recht....
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 8 | Hardcover | 9789013147513
Boek cover Bestuursrecht in het Awb-tijdperk van T. Barkhuysen (Hardcover)
Met de Algemene wet bestuursrecht als vertrekpunt, neemt deze introductie je op beknopte en toch volledige wijze mee langs het gehele vakgebied van het bestuursrecht. Je maakt kennis met alle relevante thema#s, tot leven gebracht door concrete casussen uit de rechtspraak. Een vakgebied zo boeiend en dynamisch als het bestuursrecht verdient een passende introductie. Bestuursrecht in het Awb-tijdperk geldt als een veelgebruikte introductie onder studenten, met name in de bachelorfase van de opleiding Nederlands recht. In deze 8e druk vind je de meest recente ontwikkelingen in rechtspraak en...
›› meer info en gelijkaardige boeken