Alle boeken van schrijver Conrad Gietman (1-10)

Bekijk hier alle boeken van Conrad Gietman. De boekenlijst is gerangschikt volgens de recente verkoopcijfers, dus de best verkochte boeken van de voorbije maand staan bovenaan.

Er worden per pagina 10 boeken getoond. Je kan onderaan op de grote knop klikken om de volgende 10 boeken van Conrad Gietman te zien.

Nederlands | Druk: 1 | Hardcover | 9789087040215
Boek cover Adelsgeschiedenis 4 -   Mensen van adel van Onbekend (Hardcover)
beelden, manifestaties, representaties. Opstellen aangeboden ter gelegenheid van het afscheid van Albert Mensema als archivaris bij het Historisch Centrum Overijssel te Zwolle 14 september 2007
Adellijke families hebben in de loop der eeuwen een belangrijke rol gespeeld in de Nederlandse geschiedenis. In archieven zijn allerlei sporen terug te vinden van deze families. Onderzoek van hun nalatenschap werpt licht op hun positie in de contemporaine maatschappij. De bundel Mensen van adel is een verzameling opstellen rond het thema 'adellijke representatie'. Bij het construeren van een positief adellijk imago speelden namen, wapens en huizen een grote rol. De dertien historici die aan deze bundel hebben bijgedragen, laten zien op welke manieren verschillende (met name Overijsselse)...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 1 | Hardcover | 9789075879506
5 op 5 sterren
Boek cover Republiek van adel van Conrad Gietman (Hardcover)
eer in de Oost-Nederlandse adelscultuur (1555-1702)
Onze Gouden Eeuw staat nog altijd bekend als een tijdperk van kooplieden, regenten en predikanten. Dit beeld berust vooral op de geschiedschrijving over het economische mirakel dat het gewest Holland toen beleefde. In de oostelijke gewesten van de Republiek (Gelderland, Overijssel, Drenthe) was echter sprake van een traditionele standensamenleving. Hier was het onmiskenbaar de adel, die de toon aangaf. Macht en aanzien lagen in handen van adellijke geslachten als de Bentincks, Van der Capellens, Van Haersoltes en Van Heeckerens. Zij leefden in de overtuiging dat zij op grond van hun afkomst...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 2 | Paperback | 9789075879599
5 op 5 sterren
Boek cover Reeks adelsgeschiedenis 7 - Republiek van adel van Conrad Gietman (Paperback)
eer in de Oost-Nederlandse adelscultuur (1555-1702)
Republiek van adel gaat over adellijke mythes, obsessies met afkomst, hoofse liefde, vrouwelijke lijdzaamheid en rebellie, schakingen, jachtruzies, gekwetste eer, wraak en de dood. Het is een studie over normen, waarden en ambities van Oost-Nederlandse edelen in de tweede helft van de zestiende en de zeventiende eeuw. De Republiek der Verenigde Nederlanden is in ons nationaal bewustzijn verankerd als een samenleving van kooplie¬den en regenten. Deze voorstelling berust op het ‘Hollandse wonder’ van de Gouden Eeuw. Maar waar Holland zich in de zeventiende eeuw kenmerkte door de macht van...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 1 | Hardcover | 9789087043247
Boek cover Adelsgeschiedenis 10 -   Adel en heraldiek in de Nederlanden van  (Hardcover)
Adelijke identiteit en representatie
Adel en heraldiek zijn vanaf de verschijning van de eerste wapens nauw met elkaar verbonden. De heraldische vormentaal werd al snel geadopteerd door burgers en steden, maar in de beleving van velen hebben wapens nog altijd een adellijk karakter. Voor edelen was de heraldiek het middel bij uitstek om hun identiteit te uiten. In de vroege tijd is het een van de weinige bronnen die inzicht bieden in het adellijke zelfbeeld. In deze bundel wordt voor het eerst in Nederland aandacht besteed aan de vele facetten van de symbiose van adel en heraldiek door de eeuwen heen. Inhoud: REDMER ALMA,...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 1 | Hardcover | 9789462580008
Boek cover Wapenregister van de Nederlandse adel van Coen Schimmelpenninck van der Oi (Hardcover)
hoge raad van adel 1814-2014
Het Wapenregister van de Nederlandse adel geeft een compleet overzicht van de families die gedurende tweehonderd jaar Koninkrijk zijn genobiliteerd. De erfelijke adeldom van alle personen die door de Koning zijn benoemd, verheven, ingelijfd en erkend in de 1814 ingestelde Nederlandse adel, wordt op basis van nieuw onderzoek en archiefmateriaal getoetst aan de adelsrecht en van deskundig commentaar voorzien. De kleurenafbeeldingen van de wapentekeningen uit het officiële register zijn voorzien van moderne beschrijvingen en toelichting. Voor het eerst worden ook de registertekeningen van de...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 2008 | Hardcover | 9789058020673 | Geen personage
Boek cover Genealogie en de Canon, deel 1 van Redactie: Jos van den Borne (Hardcover)
Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie 2008, deel 62
Het thema van dit Jaarboek zal velen verrassen. Hoe kun je genealogie in verband brengen met de Canon van Nederland? In beide gevallen gaat het om iets historisch, maar ligt de grote geschiednis uit Canon niet heel ver van die van de gewone mens af? Genealogie gaat om personen in familieverband. Het belang ervan blijft in de meeste gevallen dus beperkt tot de kleine groep van degenen, die tot de familie of de verwantschap behoren. Als het tenminste niet gaat om indiviudele belangstellenden, de de personen of familie in kwestie in de geschiedenis tegenkomen of voor hun onderzoek nodig hebben....
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 1 | Hardcover | 9789087046668
5 op 5 sterren
Boek cover Adelsgeschiedenis 15 -   Huis en habitus van Conrad Gietman (Hardcover)
over kastelen, buitenplaatsen en notabele levensvormen
De vooroorlogse wereld van de buitenplaats, bevolkt door edelen, patriciërs en andere notabelen met hun dienaren, gouvernantes, pachters, paarden en jachthonden, bestaat niet meer. Zij leeft echter voort in de herinnering en de verbeelding én in studies die inzicht bieden in haar materiële vormen, mentaliteiten, machtsrelaties en ambiguïteiten. Huis en habitus benadert de Nederlandse buitenplaatscultuur van weleer vanuit een breed, cultuurhistorisch perspectief, waarbij ook de Europese vergelijking een plek heeft. Het resultaat is een boek vol nieuwe, verrassende benaderingen,...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 1 | Paperback | 9789050482028
Boek cover Adelsgeschiedenis 17 -   Zie hier mijn karakter van Greddy Huisman (Paperback)
Dagboek van Margaretha Isabella van Ittersum (1783-1809)
‘Ik ben hartstochtelijk van aard, laat me snel meeslepen in woede, alles irriteert me dan. Ik ben ongeduldig, onbeheerst, extreem in vreugde en verdriet.’ Dit schrijft Belle van Ittersum (1783-1809) als meisje over zichzelf in haar dagboek. Tot twee maanden voor haar dood heeft zij, in het Frans, notities gemaakt over haar leven. Door haar opzet is dit journal intime een uniek document, iets tussen dagboek en autobiografie. Historica Greddy Huisman laat Belle zelf aan het woord om ons haar korte maar boeiende levensverhaal te vertellen. Greddy Huisman is als historica altijd...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 1 | Hardcover | 9789462583856
5 op 5 sterren
Boek cover Biljoen van Conrad Gietman (Hardcover)
Kasteel, bewoners, landschap
Al vele keren is Biljoen bezongen, maar nooit eerder is de geschiedenis van kasteel, bewoners en landgoed zo aantrekkelijk beschreven als in dit boek. Bekendheid kreeg Biljoen vooral in zijn achttiende-eeuwse bloeiperiode, toen de verfijnde stuczaal en de befaamde waterwerken in het aangrenzende park Beekhuizen toeristische trekpleisters waren. Na de oorlog werden kasteel en landgoed steeds meer gesloten voor het publiek. Hieraan kwam pas een eind toen Geldersch Landschap & Kasteelen Biljoen in 2009 verwierf. Biljoen is een voor Nederland uniek landgoed, met internationale allure. Dit boek...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 1 | Paperback | 9789089320391
Boek cover Stichting Kastelenstudies Nederland 2 -   Hier wonen wij! Is het niet prachtig! van  (Paperback)
Recent onderzoek op het gebied van kastelen en buitenplaatsen
Dit is de tweede bundel van de Stichting Kastelenstudies Nederland (SKN). De SKN heeft als doel het bevorderen en publiceren van wetenschappelijk onderzoek naar kastelen, buitenplaatsen, landgoederen en het hieraan gerelateerd historisch groen. In deze publicatie wordt onder meer verslag gedaan van recent onderzoek naar het Valkhof te Nijmegen, dat nieuwe inzichten opleverde over de twee ringmuren rondom het complex. Ook is er aandacht voor de effecten van de Tweede Wereldoorlog op kastelen en buitenplaatsen. Het betreft hier een aanzet tot meer onderzoek als opmaat voor het jaar 2020,...
›› meer info en gelijkaardige boeken