Alle boeken van schrijver G. de Groot (1-10)

Bekijk hier alle boeken van G. de Groot. De boekenlijst is gerangschikt volgens de recente verkoopcijfers, dus de best verkochte boeken van de voorbije maand staan bovenaan.

Er worden per pagina 10 boeken getoond. Je kan onderaan op de grote knop klikken om de volgende 10 boeken van G. de Groot te zien.

Nederlands | Druk: 1 | Onbekende bindwijze | 9789043507059
Boek cover Doe Het Zelf Ouders van Annie de Vreugd (Onbekend)
wie heeft het lef om zelf zijn kind op te voeden?
Kunnen we het nog wel: OPVOEDEN? Bijna alle ouders vragen zich dit regelmatig af. Ook bij alledaagse opvoedingsproblemen gaan ze op zoek naar hulp. Steeds vaker komen ze bij hulpverleners terecht. Ten onrechte, zegt pedagoge Annie de Vreugd in haar boek Doe het zelf ouders! Vraag je eerst af of duimzuigen, bedplassen en watervrees wel zulke grote problemen zijn. Kijk eens wat je kind nodig heeft: dat geeft het zelf wel aan. Vetrouw op jezelf en neem de opvoeding weer in eigen hand.
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 1 | Paperback | 9789058751270
Boek cover Sporen van J. Derrida (Paperback)
de stijlen van Nietzsche
Sporen 1e druk is een boek van Jacques Derrida uitgegeven bij Sun Uitgeverij. ISBN 9789058751270 Sporen is een boek van Jacques Derrida
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 1 | Hardcover | 9789057303487
5 op 5 sterren
Boek cover Groot Woordenboek Papiaments-Nederlands van F. van Putte (Hardcover)
Groot Woordenboek Papiaments-Nederlands 1e druk is een boek van F. van Putte uitgegeven bij Walburg Pers. ISBN 9789057303487 Dit Groot Woordenboek Papiaments-Nederlands gaat uit van voornamelijk hedendaags Papiaments zoals het gesproken en geschreven wordt op Aruba, Bonaire en Cura ao. Het is gebaseerd op een groot corpus van gesproken taal en van letterkundige en niet-letterkundige teksten. Door zijn praktische en functionele opzet en vormgeving is het ook zeer geschikt voor het onderwijs van het Papiaments en Nederlands aan moedertaalsprekers van het Papiaments en voor het onderwijs van...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 2 | Paperback | 9789059016477
3.5 op 5 sterren
Boek cover Een pot met goud van Annet de Groot (Paperback)
werkboek intervisie in het onderwijs
Intervisie is in de mode. Ook in het onderwijs. Het is in de praktijk echter moeilijk om intervisie handen en voeten te geven. Bovendien heeft elk werkveld specifieke thema's die nog niet zijn uitgewerkt voor intervisiegroepen. Dit boek geeft intervisie in het onderwijs handen en voeten, door de vele onderwijsthema's en werkvormen die op een gestructureerde wijze worden aangeboden.
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 1 | Hardcover | 9789025956165
4.2 op 5 sterren
Boek cover Oefenen in leven van Jan Van Deenen (Hardcover)
het Latifa-gebed als gids
Veel mensen willen wel 'iets' met spiritualiteit en zoeken naar een meditatievorm of gebed als gids. Het Latifa-gebed, afkomstig uit het soefisme, is zo'n gids. Door middel van enkele woorden, ademhaling en aanraking helpt het je om contact te maken met wat je ten diepste beweegt. Een wonderlijk rijk gebed dat ingaat op je bestaan, verlangen, hoop, vertrouwen, overgave en liefde. Dit boek is zowel individueel als in een groep te gebruiken. Het bevat oefeningen, overwegingen, gedichten, alledaagse ervaringen en toepassingen vanuit bronteksten. Het is ontstaan vanuit jaren ervaring in...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 1 | Hardcover | 9789061404538
Boek cover De Weg Der Genade van G. Whitefield (Hardcover)
De grote evangelist George Whitefield was een eenvoudige, ongekunstelde man, die maar voor één ding leefde, namelijk de verkondiging van Christus. Als hij dat deed, gaf hij nergens anders om. Er zijn wellicht weinig mensen die hun toehoorders ooit zo veel koren en zo weinig kaf gaven. Voortdurend vertelde hij over uw zonden, uw hart, Jezus Christus, de Heilige Geest, de absolute noodzaak van berouw, geloof en heiligheid o de manier zoals de Bijbel deze belangwekkende zaken behandelt. Voorzien van een levensschets door J.C. Ryle.
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 1 | Bindwijze overig | 9789051570380
Boek cover Patriotten en bevrijders - geb van Simon Schama (Onbekend)
Revolutie in de noordelijke Nederlanden 1780-1813
In 'Patriotten en bevrijders' geeft de Britse historicus Simon Schama een uitzonderlijk portret van de Republiek tijdens een van de meest kritieke episoden uit haar bestaan.
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 1 | E-book | 9789088652776
Boek cover Pelgrimstocht van C.G. Vreugdenhil (Onbekend)
zeven weken in de voetsporen van Christus
Het leven als pelgrimsreis, in navolging van Chris-tus, die het hemels vaderland verliet en op aarde wandelde.In 49 overdenkingen wordt het leven van Jezus op aarde gevolgd. Zijn Godheid en mensheid, Zijn wonderen, Zijn gelijkenissen, Zijn onderwijs worden onder de aandacht gebracht. Maar ook hoe een christen Hem als pelgrim dient na te volgen.
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 6 | Paperback | 9789001817497
4.6 op 5 sterren
Boek cover Binas 6e havo/vwo informatieboek van Verkerk (Paperback)
Zesde herziene en verbeterde druk van het Binas-informatieboek
Zesde herziene en verbeterde druk van het Binas-informatieboek voor leerlingen die onderwijs volgen in een natuurwetenschappelijk profiel in de bovenbouw van havo en vwo. Het boek is een algemeen gebruikt hulpmiddel bij lessen, practica en onderzoeken; het is bovendien een toegestaan hulpmiddel bij het centraal examen in biologie, natuurkunde en scheikunde. Deze zesde druk is overzichtelijk en goed toepasbaar in de klas. Ook is deze editie van de Binas toegestaan vanaf 2015 voor havo en vanaf 2016 voor vwo. Het bevat algemene tabellen (6), natuurkunde (29), wiskunde identiek aan de zogenaamde...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 19 | Paperback | 9789036818018
Boek cover Anatomie en fysiologie van de mens van L.-L. Kirchmann (Paperback)
Inclusief veelvoorkomende pathologie
Dit leerboek helpt studenten, verpleegkundigen en paramedici bij het verwerven van kennis over en inzicht in de kernvakken anatomie en fysiologie. Het beschrijft de bouw en normale werking van het lichaam. Verder komen de verschillende diagnostische technieken aan de orde. Ten slotte worden van veelvoorkomende ziekten in het kort de oorzaken en gevolgen – de pathologie – en de behandeling beschreven. In deze negentiende druk van Anatomie en fysiologie van de mens zijn veel zwart-witafbeeldingen vervangen door tekeningen en foto’s in kleur, die bovendien op groter formaat zijn...
›› meer info en gelijkaardige boeken