Alle boeken van schrijver P.P.T. Bovend'Eert (1-10)

Bekijk hier alle boeken van P.P.T. Bovend'Eert. De boekenlijst is gerangschikt volgens de recente verkoopcijfers, dus de best verkochte boeken van de voorbije maand staan bovenaan.

Er worden per pagina 10 boeken getoond. Je kan onderaan op de grote knop klikken om de volgende 10 boeken van P.P.T. Bovend'Eert te zien.

Nederlands | Druk: 6 | Paperback | 9789013054934
Boek cover Constitutioneel recht van C.A.J.M. Kortmann (Paperback)
'Constitutioneel recht' is een beproefd handboek staatsrecht, geschikt voor zowel de bachelorfase als de masterfase van de studie in de rechtsgeleerdheid. Het kenmerkt zich door een strakke, heldere systematiek. Het is positiefrechtelijk van aard. De zesde druk is geheel herzien en aangevuld, onder meer in verband met ontwikkelingen in de Europese Unie, (komende) grondwetsherzieningen, een ingrijpende wijziging van de Waterschapswet en andere wijzigingen in het positieve recht, mede als gevolg van de nationale en internationale jurisprudentie. De tweede druk van het boek werd in februari 1997...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 8 | Hardcover | 9789013101393
3 op 5 sterren
Boek cover Het staatsrecht van landen van de Europese Unie van  (Hardcover)
Belgie Bondsrepubliek Duitsland Frankrijk Italie Polen Verenigd Koninkrijk Zweden
Dit boek is nog niet in productie genomen; de verschijningsdatum is daarom nog niet bekend
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 2 | Hardcover | 9789013109221
Boek cover Handboeken staats- en bestuursrecht 008 -   Rechterlijke organisatie, rechters en rechtspraak van P.P.T. BovendEert (Hardcover)
Zelden is in een overheidsorganisatie zoveel veranderd als de laatste twee decennia in de rechterlijke macht. Niet alleen is de inrichting van de rechterlijke organisatie, het bestuur en beheer van de gerechten ingrijpend gewijzigd bij de herziening van de Wet RO in 2002 en opnieuw bij de Wet herziening gerechtelijke kaart in 2012, ook de positie van de rechter in de samenleving is sterk veranderd. Was de rechtspraak vroeger een rustig bezit, dat voornamelijk in juridische kringen besproken werd, tegenwoordig staat Vrouwe Justitia volop ter discussie in de politiek en de maatschappij. Het...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 7 | Hardcover | 9789013117585
Boek cover Constitutioneel recht van C.A.J.M. Kortmann (Hardcover)
'Constitutioneel recht' is een handboek staatsrecht, geschikt voor de juridische opleidingen en kenmerkt zich door een strakke, duidelijke systematiek. Het is positiefrechtelijk van aard, maar historische en theoretische onderdelen ontbreken niet.
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 12 | Paperback | 9789013127454
Boek cover Het Nederlandse parlement van P.P.T. BovendEert (Paperback)
Het Nederlandse Parlement is een bruikbare leidraad voor een ieder die zich graag verdiept in politiek, parlementaire geschiedenis en staatsrecht. Dit standaardwerk, waarvan de eerste druk al verscheen in 1958, behandelt uitgebreid het tweekamerstelsel, de organisatie en werkwijze van de Kamers, de wetsprocedure, ministeriële verantwoordelijkheid, de vertrouwensregel, Kamerontbinding en de kabinetsformatie. Sinds de eerste druk is het accent in dit boek niet veranderd; de focus ligt vooral op de staatsrechtelijke aspecten van het functioneren van de Staten-Generaal. Om deze toe te lichten,...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 5 | Paperback | 9789069166476
4.1 op 5 sterren
Boek cover Ars Aequi Jurisprudentie  -   Jurisprudentie Staats- en bestuursrecht 1849-2015 van P.P.T. BovendEert (Paperback)
vijfde herziene editie
Deze vijfde herziene editie Jurisprudentie Staats- en bestuursrecht bevat rechterlijke uitspraken op het gebied van het staats- en bestuursrecht, die van belang zijn voor het onderwijs in de rechtsgeleerdheid. Speciaal ten behoeve van het onderwijs zijn aan elke uitspraak een kop en beknopte noot toegevoegd. De kop geeft de in de uitspraak centraal staande rechtsregel weer. De noot verduidelijkt de plaats die de uitspraak in de studiestof inneemt. Deze bundel biedt ook de praktijkjurist een handzame verzameling van belangrijke uitspraken op het gebied van staats- en bestuursrecht. Mr. drs....
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 7 | Paperback | 9789013124200
Boek cover Inleiding constitutioneel recht van P.P.T. BovendEert (Paperback)
Dit boek bevat een beschrijving van de hoofdlijnen van het Nederlandse staatsrecht. Het is bestemd voor de inleidende fase van opleidingen op het gebied van de rechtsgeleerdheid.
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 9 | Paperback | 9789013133707
Boek cover Het Staatsrecht van 7 Europese landen van L.F.M. Besselink (Paperback)
België, Bondsrepubliek Duitsland, Frankrijk, Italië, Polen, Verenigd Koninkrijk, Zweden
Op zoek naar een toegankelijke introductie tot het constitutionele recht van de belangrijkste EU-landen? Dit studieboek is systematisch gestructureerd en helpt je gemakkelijk de landen te vergelijken op hun belangrijkste staatsrechtelijke beginselen en organen. Deze editie is ingrijpend geactualiseerd naar recente ontwikkelingen per land. Wat zijn de staatsrechtelijke verschillen en overeenkomsten tussen de verschillende landen binnen de EU? Het Staatsrecht van 7 Europese landen helpt je Europese landen te vergelijken op hun belangrijkste staatsrechtelijke beginselen en organen. Aan de ene...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 5 | Hardcover | 9789013148374
5 op 5 sterren
Boek cover Tekst & Commentaar  -   Grondwet en Statuut van P.P.T. BovendEert (Hardcover)
Deze bundel wetteksten bevat commentaren op zowel de Grondwet als het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden naar de stand van 15 augustus 2018. De wetteksten worden inzichtelijk gemaakt middels een beschrijving en uitleg van de bepalingen naar geldend recht. Grondwet en Statuut zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wanneer u gedegen inzicht wilt krijgen in deze onderwerpen, dan maakt Tekst & Commentaar Grondwet en Statuut het u gemakkelijk met de complete actuele wettekst van Grondwet en Statuut van het Koninkrijk der Nederlanden. De wetsartikelen zijn voorzien van een beknopt,...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 8 | Paperback | 9789013153071
Boek cover Inleiding constitutioneel recht van P.P.T. BovendEert (Paperback)
Deze uitgave presenteert en becommentarieert op toegankelijke wijze de hoofdlijnen van het Nederlandse staatsrecht. Aan de hand van concrete vraagstellingen maak je kennis met belangrijke constitutionele leerstukken, waarbij basisbegrippen extra aandacht ontvangen. Bovendien vind je aan het einde van ieder hoofdstuk nuttige controlevragen om de opgedane kennis te testen. Inleiding constitutioneel recht vormt de ideale inleiding voor studenten die kennis willen maken met het Nederlands staatsrecht. Deze 7e editie zet hoofdlijnen van dit rechtsgebied op toegankelijke wijze uiteen. Bijgevoegd...
›› meer info en gelijkaardige boeken