Alle boeken van schrijver Jenny van der Toorn-Schutte (1-10)

Bekijk hier alle boeken van Jenny van der Toorn-Schutte. De boekenlijst is gerangschikt volgens de recente verkoopcijfers, dus de best verkochte boeken van de voorbije maand staan bovenaan.

Er worden per pagina 10 boeken getoond. Je kan onderaan op de grote knop klikken om de volgende 10 boeken van Jenny van der Toorn-Schutte te zien.

Nederlands | Druk: 1 | Paperback | 9789053527467
Boek cover Klare taal ! + CD-ROM van Jenny van der Toorn-Schutte (Paperback)
uitgebreide basisgrammatica NT2
Het boek bevat 88 lessen van ieder twee pagina's op A4-formaat met veel illustraties. De eerste 78 lessen bestaan uit een linkerpagina met grammaticale onderwerpen en voorbeeldzinnen en een rechterpagina met vier of vijf oefeningen (sleutel achter in het boek). Iedere les wordt bovendien besloten met een uitdrukking of zegswijze met illustratie en uitleg. Het eerste deel van het boek bevat 13 toetsen, om de vier lessen één. In het tweede deel van het boek wordt het gebruik van grammaticale vormen behandeld: welke vorm voor welke functie? De laatste tien lessen bevatten informatie en...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 1 | Paperback | 9789085061199
Boek cover Andere taal van Jenny van der Toorn-Schutte (Paperback)
inburgeren in de praktijk
Andere taal is een werkboek voor lager opgeleide anderstaligen ter bevordering van hun functionele geletterdheid. Voorwaarde is dat de cursist de techniek van het lezen en schrijven in het Nederlands al beheerst. De cruciale praktijksituaties die in dit boek aan de orde komen, helpen de cursist bij het inburgeren in Nederland. In 20 hoofdstukken beschrijft Jenny van der Toorn-Schutte praktische situaties uit het dagelijks leven: wonen, deelnemen aan het verkeer, kleren kopen, onderwijs volgen, bankzaken regelen enzovoort. Aan de hand van veel kleurenillustraties en oefeningen leren cursisten...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 1 | Paperback | 9789085062585
4.5 op 5 sterren
Boek cover Klare Taal! van Jenny van der Toorn-Schutte (Paperback)
uitgebreide grammatica nt2
Klare Taal! 2e druk is een boek van Jenny van der Toorn-Schutte uitgegeven bij Boom uitgevers Amsterdam. ISBN 9789085062585 Voor anderstaligen is Klare taal een waar begrip. Al vele duizenden cursisten hebben de Nederlandse grammatica geleerd met dit boek. Op verzoek van docenten zijn in deze nieuwe editie nog meer oefeningen opgenomen en fouten gecorrigeerd, de uitleg is waar nodig aangepast en het boek bevat nu ook een het-woordenlijst. Deze herziening heeft een nieuwe, frisse vormgeving gekregen en is handzaam en stevig. Voorin het boek vindt u een code die u 1 jaar toegang geeft tot...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 1 | Paperback | 9789085064305
4.2 op 5 sterren
Boek cover Op weg van Jenny van der Toorn-Schutte (Paperback)
de voorbereiding op de taaltoets van het inburgeringsexamen
Op weg bereidt inburgeraars voor op de Toets Gesproken Nederlands die ze moeten afleggen om toegelaten te kunnen worden in Nederland. De twintig lessen volgen de onderdelen waaruit het examen bestaat: basiswoordenschat, luisteren en nazeggen, vragen en tegenstellingen. De woorden worden met illustraties verduidelijkt en zijn voorzien van vertalingen.
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 1 | Paperback | 9789461054340
4.3 op 5 sterren
Boek cover Klare taal plus van Jenny van der Toorn-Schutte (Paperback)
grammatica voor gevorderden
Klare taal plus 1e druk is een boek uitgegeven bij Boom uitgevers Amsterdam. ISBN 9789461054340 Wat Klare taal! is voor beginners, is Klare taal plus voor de gevorderde taalleerders. Lastige grammaticakwesties die in Klare taal! voorkomen, worden in Klare taal plus herhaald en uitgebreider behandeld. De nadruk verschuift van het leren kennen van de verschillende grammaticale vormen naar de zinsbouw. De voorbeelden en oefeningen zijn origineel en uitdagend door veelvuldig gebruik van authentieke teksten uit onder meer kranten en tijdschriften.
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 2 | Paperback | 9789053524350
5 op 5 sterren
Boek cover Plus+ Nederlands - Basisgrammatika NT2 van Jenny van der Toorn-Schutte (Paperback)
voor het Nederlands als Tweede taal
Dit boek bevat een grammatika van het Nederlands als Tweede taal met oefeningen voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. Het is bedoeld als ondersteuning bij het bewust leren van de Nederlandse taal. In de praktijk is gebleken dat leerlingen behoefte hebben aan regels, die ze kunnen leren en oefenen. Het boek kan gebruikt worden naast iedere methode NT2. Na een eerste introductieperiode van ongeveer zes weken kan (onder leiding van de docent) begonnen worden met het doorwerken van dit boek. Het heeft een concentrische opbouw, zodat eerder behandelde regels in latere oefeningen steeds weer...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 1 | Paperback | 9789053524398
Boek cover Hoe maakt u het? van Jenny van der Toorn-Schutte (Paperback)
de Nederlandse taal in haar culturele context
- Waarom zijn er zo weinig cursisten NT2 in staat om in de hun toegemeten 500 uur behoorlijk Nederlands te leren? - Waarom zegt een Marokkaan na een half jaar Nederlandse les nog steeds: 'Ik Marokkaan' en niet: 'Ik ben een Marokkaan'? - Waarom is een uitdrukking als 'Hoge bomen vangen veel wind!' voor veel mensen uit andere culturen onbegrijpelijk? In andere landen waait het toch ook? - Waarom reageert die vluchteling uit Bosni' niet als we hem vragen of hij de deur dicht kan doen? - Waarom blijven cursisten toch zoveel fouten maken in het gebruik van werkwoordstijden? Op deze en...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 1 | Paperback | 9789053526057
5 op 5 sterren
Boek cover Cultuur en tweedetaalverwerving van Jenny van der Toorn-Schutte (Paperback)
een taalkundig-antropologische vergelijking tussen Oost en West
Waarom is het voor veel allochtonen, en dan met name de zogenaamde nieuwkomers, zo moeilijk om Nederlands te leren? Telkens weer blijkt dat het veel deelnemers aan het inburgeringstraject niet lukt om het beoogde taalvaardigheidsniveau binnen de afgesproken tijd te halen. De auteur maakt duidelijk dat aan deze problemen cultuurverschillen ten grondslag liggen. Als de cultuur van de nieuwkomer sterk verschilt van onze cultuur, zal de cursist moeite hebben met de Nederlandse taal. Daarom stelt zij voor om voorafgaand aan de taalcursus, de cursisten eerst vertrouwd te maken met de...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 1 | Paperback | 9789089531384
Boek cover Op weg van Jenny van der Toorn-Schutte (Paperback)
voorbereiding op de toets gesproken Nederlands van het inburgeringsexamen
Op weg bereidt inburgeraars voor op de Toets Gesproken Nederlands die ze moeten afleggen om toegelaten te kunnen worden in Nederland. De twintig lessen volgen de onderdelen waaruit het examen bestaat: basiswoordenschat, luisteren en nazeggen, vragen en tegenstellingen. De woorden worden met illustraties verduidelijkt en zijn voorzien van vertalingen.
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 1 | Paperback | 9789089536020
Boek cover Onderweg van Jenny van der Toorn-Schutte (Paperback)
voorbereiding op het inburgeringsexamen in Nederland
Dit is het vervolg op de zeer succesvolle uitgave Op weg. In Onderweg worden de lessen op dezelfde manier opgebouwd, maar het niveau ligt hoger: basiswoordenschat, nazeggen (dialogen), vragen en tegenstellingen. Aan het eind van het inburgeringstraject krijgt de inburgeraar immers weer de Toets Gesproken Nederlands, maar hij of zij moet daar beter op scoren. Onderweg geeft de inburgeraars een uitstekende examentraining. Dat de lessen zijn opgebouwd rond de cruciale praktijksituaties is een belangrijk pluspunt. Onderweg biedt hiermee ook een goede voorbereiding op de assessments. Begin- en...
›› meer info en gelijkaardige boeken