Alle boeken van schrijver J. Schoorl (1-10)

Bekijk hier alle boeken van J. Schoorl. De boekenlijst is gerangschikt volgens de recente verkoopcijfers, dus de best verkochte boeken van de voorbije maand staan bovenaan.

Er worden per pagina 10 boeken getoond. Je kan onderaan op de grote knop klikken om de volgende 10 boeken van J. Schoorl te zien.

Boek cover Besturen in Nederlands Nieuw-Guinea, 1945-1962 van J.W. Schoorl
ontwikkelingswerk in een periodie van politieke onrust
Deze bundel bevat 25 verhalen van 17 oud-bestuursambtenaren over hun werk en ervaringen in Nederlands-Nieuw-Guinea tussen 1945 en 1962. Het was een tijd van oplopende spanningen tussen Nederland en Indonesie over de soevereiniteit van de uitgestrekte gebied met zijn uitgebreide moerassen en onherbergzame bergstreken. Niet alleen het moeilijk begaanbare terrein en de politieke spanningen, maar ook de grote verscheidenheid aan Papoeatalen en -culturen-meer dan tweehonderd - en de geringe bevolkingsdichtheid stelden bijzondere eisen aan hun functioneren. De meeste verhalen laten zich lezen als...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Boek cover Een Soulman In De Achterhoek van J. Schoorl
Triomf En Tragiek In Nederland
Een Soulman In De Achterhoek 1e druk is een boek van John Schoorl uitgegeven bij Uitgeverij 521. ISBN 9789049970031 ROCK-‘N-ROLL IS EEN.NEDERLAND IS TWEE. SCHRIJVEN OVER ROCK-‘N-ROLL IS IETS HEEL ANDERS EN SCHRIJVEN OVER ROCK-‘N-ROLL IN NEDERLAND IS ONBEGONNEN WERK. MAAR JOHN SCHOORL DOET HET, EN HOE! HIJ SCHRIJFT ALS DE ROCK-‘N-ROLL ZELF - DE MUZIEK SWINGT EN DENDERT DOOR IN IEDER WOORD DAT HIJ SCHRIJFT. –MARTIN BRIL HET NEDERLAND VAN NU IS EEN LAND VOL MUZIEK, DIE OVERAL VANDAAN IS GEKOMEN. NOEM EEN STROMING, EEN SUBCULTUUR, EEN LANDSEIGEN GENRE - ALLES LIJKT IN NEDERLAND TE...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Boek cover ORTHOPEDAGOGIEK EN OUDERS van van der Ploeg
over ouders in relatie tot kinderen, hulpverleners en onderzoekers
In de orthopedagogische hulpverlening wordt steeds meer accent gelegd op het optimaliseren van de opvoedingssituaties. Duidelijk wordt dat daartoe samenwerking van betrokkenen in een problematische opvoedingssituatie nodig is. In dit boek staat de samenwerking tussen professionele hulpverleners en ouders, als eerst verantwoordelijke opvoeders, centraal in de aandacht. Door de diverse auteurs wordt de relatie tussen ouder en orthopedagoog belicht vanuit verschillende invalshoeken. Hierbij doet het boek alle interessegebieden van de orthopedagogiek aan.
›› meer info en gelijkaardige boeken
Boek cover Convexe Kustboog 1 Texel Tot 1550 Wadden van H Schoorl
bijdragen tot de kennis van het westelijk Waddengebied en de eilanden Texel, Vlieland en Terschelling
Dr. Henk Schoorl (1920-1997) is jarenlang gefascineerd geweest door de kustvormen van noordelijk Nederland. In zijn nieuwe - postuum uitgegeven - boek 'De Convexe Kustboog' toont hij aan dat de diluviale gronden van Texel en Vlieland zoveel weerstand boden aan de zeestromingen dat zij als het ware een 'ophangpunt' werden van de (concave) kustbogen zuidelijk van Den Helder en oostelijk van Ameland. Aan de hand van een diversiteit aan gegevens ging hij de oorzaken na waardoor de convexe kustboog ging afvlakken, hoe door de werking van Noordzee, Marsdiep en Vlie belangrijke gedeelten van de kust...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Boek cover Convexe Kustboog 2 Texel Tot 1800 Wadden van H Schoorl
Texel-Vlieland-Terschelling
Samenvattend zou het werk bestaan uit reconstructies-annex-beschrijvingen van de westelijke Waddenzee en de grote zeegaten Marsdiep, Eierlandse Gat en Vlie sinds de Romeinse tijd alsmede uit de historische lotgevallen van de bewoners van Texel, Vlieland en Terschelling in hun relatie tot het water.
›› meer info en gelijkaardige boeken
Boek cover KOP-Serie 21 - Inleiding in de theoretische orthopedagogiek van P.M. Schoorl
hulpverlenen bij opvoeden
Dit boek biedt de lezers een recent overzicht van verschillende opvattingen in de theoretische orthopedagogiek en hun consequenties voor de praktijk. Het geeft een beeld van de identiteit van de orthopedagogiek als discipline. Een historisch overzicht van ontwikkelingen in Nederland en Vlaanderen maakt duidelijk welke opvattingen hun stempel drukten op theorie en praktijk in orthopedagogische werkvelden. De rol van theorieën voor de praktijk wordt toegelicht. Naast aandacht voor polarisatie in een methodenstrijd worden de huidige pogingen tot integratie besproken. In het hoofdstuk over...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Boek cover Convexe Kustboog 4 Terschelling van H Schoorl
Texel - Vlieland - Terschelling : bijdragen tot de kennis van het westelijk Waddengebied en de eilanden Texel, Vlieland en Terschelling
Na de delen 1 en 2 die de genese van de westelijke Waddenzee en de geschiedenis van Texel als onderwerp hebben en het derde deel dat aan Vlieland is gewijd heef het vierde en laatste deel van De Convexe Kustboog Terschelling tot onderwerp.
›› meer info en gelijkaardige boeken
Boek cover GESPIEGELD IN DE TIJD van W. Drees
de nagelaten autobiografie
In het leven van Willem Drees - ook bekend als W. Drees ir. - spiegelt zich de Nederlandse geschiedenis vanaf 1940. Student in bezettingstijd, ambtenaar in Washington en Indonesië, in Den Haag op het Centraal Planbureau en bij het ministerie van Financiën. Hoogleraar met kritisch commentaar op het regeringsbeleid en de invloed van belangengroepen. Lijsttrekker van Ds7o en minister in het kabinet-Biesheuvel, kamerlid tijdens het kabinet Den Uyl en lid van de Algemene Rekenkamer. Thema's en opvattingen die hij in deze nagelaten autobiografie aan de orde stelt, zijn ook nu verrassend actueel:...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Boek cover Kop-Serie 32  -   Orthopedagogiek. van A.J.J.M. Ruijssenaars
ontwikkelingen, theorieen en modellen - een inleiding
Over het boek: Dit boek biedt de lezer een recent overzicht van opvattingen, theorieën en modellen van orthopedagogische hulpverlening en de consequenties daarvan voor de praktijk. Het geeft een beeld van de identiteit van de orthopedagogiek als discipline. Het historisch overzicht van ontwikkelingen in Nederland en Vlaanderen maakt duidelijk welke opvattingen, ook uit andere disciplines, hun stempel hebben gedrukt op de huidige orthopedagogische werkvelden. De rol van theorieën voor de praktijk, zowel in klinisch werk als in wetenschappelijk onderzoek, wordt besproken. Het hele boek nodigt...
›› meer info en gelijkaardige boeken