Alle boeken van schrijver W. Veenbaas (1-10)

Bekijk hier alle boeken van W. Veenbaas. De boekenlijst is gerangschikt volgens de recente verkoopcijfers, dus de best verkochte boeken van de voorbije maand staan bovenaan.

Er worden per pagina 10 boeken getoond. Je kan onderaan op de grote knop klikken om de volgende 10 boeken van W. Veenbaas te zien.

Nederlands | Druk: 1 | Hardcover | 9789053527023
4.5 op 5 sterren
Boek cover Kritiek van de zuivere rede van Immanuel Kant (Hardcover)
Slechts weinig teksten hebben de moderne filosofie zo ingrijpend veranderd als Kants Kritiek van de zuivere rede (1781). In dit geniale werk reageert Kant op de dramatische botsing tussen de rationalistische metafysica van zijn tijd en het nieuwe newtoniaanse wereldbeeld. Hij doorbrak de impasse tussen beide kampen door aan te tonen dat de principes die ons denken voortbrengt slechts geschikt zijn als grondslag van natuurwetenschappelijke kennis. Daarmee bepaalt Kant in algemene zin wat de grenzen zjin van wat de menselijke rede vermag. Sindsdien staat een groot deel van de filosofie in het...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 1 | Paperback | 9789085600282
4 op 5 sterren
Boek cover Jongerenwerk in Nederland van F. van Ginkel (Paperback)
STAND VAN ZAKEN
Wat houdt jongerenwerk anno nu in? Over welke competenties moet de hedendaagse jongerenwerker beschikken? En welke rol kan het jongerenwerk vervullen binnen het lokaal jeugdbeleid? Op deze vragen geeft Jongerenwerk antwoord. De auteurs schetsen de actuele stand van zaken binnen de theorie en praktijk van het jongerenwerk. De afgelopen jaren is het lokale jeugdbeleid hoog op de gemeentelijke agenda komen staan. Belangrijke items zijn het voorkomen en terugdringen van problemen onder jongeren. Bovendien zien steeds meer gemeenten de opvoeding en begeleiding van jongeren in hun vrije tijd als...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 1 | Hardcover | 9789085061304
Boek cover Kritiek van de praktische rede van Immanuel Kant (Hardcover)
Twee dingen vervullen de geest met steeds nieuwe en toenemende bewondering en eerbied, hoe vaker en langduriger het denken zich ermee bezighoudt: de sterrenhemel boven mij en de morele wet in mij.
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 1 | Bindwijze overig | 9789080050761
Boek cover De reiziger en zijn gids van Wibe Veenbaas (Onbekend)
doelgericht (samen)werken in organisatie, training en therapie
Wat is een contract en hoe kun je ermee werken? Uitgewerkt wordt hoe je vanaf het eerste moment van de ontmoeting op bewust en onbewust niveau bezig bent het contract te maken en richting te geven. Het contract is geen statisch gegeven. Het is dynamisch en zal in de loop van het proces steeds veranderen van vorm en inhoud. Onderscheidingen worden aangegeven tussen het relatiecontract, het inhoudelijke contract en het verborgen contract. Een must voor professionele begeleiders, adviseurs en leidinggevenden.
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 1 | Paperback | 9789080050778
4.5 op 5 sterren
Boek cover Vonken van verlangen van W. Veenbaas (Paperback)
systemisch werken: perspectief en praktijk
Een boek over systemisch werk: het werken met familieopstellingen (constellaties). Zowel de praktische uitvoering van constellaties als achtergrondthema's zoals ouders en kinderen, identificatie en trance, schuld en onschuld en de weg van het verlangen worden belicht. De essentie komt naar voren in de vele voorbeelden, gedichten en verhalen. Het boek is bedoeld voor mensen met een therapeutische achtergrond, die zich willen scholen in systemisch werk. Het is ook toegankelijk voor mensen met belangstelling op dit gebied.
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 1 | Paperback | 9789053523186
5 op 5 sterren
Boek cover Prolegomena van Immanuel Kant (Paperback)
In 1783, drie jaar na het voltooien van de kritik der reinen Vernunft, geeft Kant in de Prolegomena een systematisch overzicht van de grondgedachten van die Kritik. De Kritik werd moeilijk toegankelijk gevonden en dikwijls verkeerd begrepen. De wijsgeer Moses Mendelssohn noemde het in een brief aan Kant uit april 1783 een 'zenuwsap-verterend' werk. In de Prolegomena legt Kant daarom de grondgedachten van de Kritik opnieuw tilt. Deze plattegrond van zijn eerste hoofdwerk vormt nog steeds de beste toegang tot de kennistheoretische geschriften van Kant. Door een kritische zelfbegrenzing van de...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 2 | Paperback | 9789024405558
4 op 5 sterren
Boek cover A-reeks  -   Persoonlijk leiderschap van W. Veenbaas (Paperback)
Persoonlijk leiderschap beschrijft de uitdaging om de eigen persoonlijkheid optimaal te gebruiken bij het leiding geven. Kennis, kunde en macht en machtsmiddelen kunnen een leider behulpzaam zijn bij het leiding geven, maar iedere leider beseft dat het in essentie daar niet om gaat. Een leider heeft uiteindelijk steeds de eigen persoonlijkheid ter beschikking als instrument om zijn muziek van het leiding geven te maken. Het boek is geschreven vanuit het centrale perspectief dat er steeds wordt teruggekeerd naar de persoon van de leider zelf. Dit boek is een inspiratiebron voor de ontwikkeling...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 1 | Hardcover | 9789056372712
5 op 5 sterren
Boek cover Spinoza van Margaret Gullan-Whur (Hardcover)
een leven volgens de rede
Achtentwintig jaar na de laatste Spinozabiografie maakt het boek van dr. Gullan-Whur duidelijk hoe Spinoza's centrale opvattingen zich ontwikkelden binnen het bestek van zijn leven. De auteur richt zich vooral op het streven van de filosoof in roerige tijden uitsluitend op basis van de rede te handelen, waarbij ze gebruikmaakt van recent onderzoek, alsmede van niet eerder aangeboorde primaire bronnen. Deze nieuwe aanpak maakt een einde aan de mythe van Spinoza als de verheven asceet. Spinoza komt naar voren als een emotioneel en seksueel kwetsbare man, een arrogante vrouwenhater, wiens...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 1 | E-book | 9789028441644
Boek cover Het geluk van Julien Offray De Lamettrie (Onbekend)
Een literair en filosofisch meesterwerk, nu eindelijk in het Nederlands vertaald In 1748 schreef de excentrieke Franse arts Julien Offray de Lamettrie een boek over het geluk. Het sloeg in als een bom, want het ging lijnrecht in tegen de heersende opvatting dat matiging en beheersing van lichamelijke behoeften zou leiden tot geestelijke verlichting en evenwicht. Onzin, vond Lamettrie, de kern van ons geluk ligt nu juist in ons lichamelijk welbevinden. Een filosofie die zich keert tegen de natuur en het lichaam ontkent dus de ware bronnen van geluk. Gevoelens moeten niet worden onderdrukt,...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 1 | Hardcover | 9789078395027
Boek cover Ithaka van Wibe Veenbaas (Hardcover)
inspiratiebronnen voor ethiek
›› meer info en gelijkaardige boeken