Alle boeken van schrijver J.H. Nieuwenhuis (1-10)

Bekijk hier alle boeken van J.H. Nieuwenhuis. De boekenlijst is gerangschikt volgens de recente verkoopcijfers, dus de best verkochte boeken van de voorbije maand staan bovenaan.

Er worden per pagina 10 boeken getoond. Je kan onderaan op de grote knop klikken om de volgende 10 boeken van J.H. Nieuwenhuis te zien.

Nederlands | Druk: 1 | Hardcover | 9789026820489
Boek cover Nieuw burgelijk wetboek tekst en commentaar van J.H. Nieuwenhuis (Hardcover)
Nieuw burgelijk wetboek tekst en commentaar is een boek van J.H. Nieuwenhuis
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 1 | Paperback | 9789069165240
5 op 5 sterren
Boek cover Historische rechtszaken van J.H. Nieuwenhuis (Paperback)
Historische rechtszaken 1e druk is een boek van J.H. Nieuwenhuis uitgegeven bij Juridische Uitgeverij Ars Aequi. ISBN 9789069165240 Dit boek bevat negen Historische rechtszaken die door de eeuwen heen menigeen hebben bezig gehouden. Deze, voor het merendeel, strafrechtelijke historische rechtszaken worden in verband gebracht met het hedendaagse recht en afgezet tegen actuele rechtszaken. De besproken historische rechtszaken zijn de processen tegen Sokrates, Jezus, Luther, Lord Dacre, Balthazar Gerards, Troelstra, Eichmann, Rodney King en tot slot het n g niet historische proces tegen...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 1 | Hardcover | 9789001560089
5 op 5 sterren
Boek cover Het Knalgele Boekje Voor Scholieren van Lonneke Kok (Hardcover)
Het Knalgele Boekje Voor Scholieren 1e druk is een boek van Lonneke Kok uitgegeven bij Wolters-Noordhoff. ISBN 9789001560089 Huiswerk, spreekbeurten, werkstukken en schoolvakken. Maar vooral ook over zaken die zeker zo belangrijk zijn, zoals geld en bijbaantjes, vriendschap en verliefd zijn. En allerlei andere onderwerpen waar je alles over wilt weten: gezond leven, sport, pesten, muziek, seks, alcohol, drugs, ouders, dyslexie, hoogbegaafdheid, beroepenkeuze, enz. enz.
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 7 | Hardcover | 9789013039207
Boek cover Burgerlijk Wetboek van Onbekend (Hardcover)
Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek bestaat uit 2 banden en bevat de wetteksten met commentaar van de Boeken 1 tot en met 8 Burgerlijk Wetboek, met uitzondering van Boek 7A, dat zonder commentaar als bijlage is opgenomen. Per artikel wordt in een korte toelichting de betekenis/strekking van de bepaling uiteengezet mede aan de hand van verwijzingen naar relevante jurisprudentie. In beide banden is het complete register opgenomen. Tekst & Commentaar is een bijzonder gebruiksvriendelijk naslagwerk, dat zowel juristen, niet-juristen als studenten antwoord geeft op alle mogelijke vragen rond het...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 9 | Hardcover | 9789013083187
Boek cover Tekst & commentaar burgerlijk wetboek van Nvt. (Hardcover)
Boek 10 compleet becommentarieerd opgenomen in Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek. Tevens als vanouds de wetteksten met commentaar van de Boeken 1 tot en met 8 Burgerlijk Wetboek, met uitzondering van Boek 7A, dat zonder commentaar is opgenomen. De verschillende andere uitbreidingen die het BW heeft ondergaan (o.m. Titels 1A en 7B van Boek 7) zijn in deze geheel herziene negende druk becommentarieerd opgenomen. Tekst & Commentaar is een bijzonder gebruiksvriendelijk naslagwerk, dat zowel juristen, niet-juristen als studenten antwoord geeft op alle mogelijke vragen rond het Burgerlijk...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 1 | Paperback | 9789460033544
Boek cover Kant & Co van J.H. Nieuwenhuis (Paperback)
literatuur als spiegel van het recht
Kant & Co 1e druk is een boek van J.H. Nieuwenhuis uitgegeven bij Balans. ISBN 9789460033544 De Griekse tragedie, de Bijbel, filosofen, schrijvers en dichters, ze vragen allen: wie en wat is de mens? In de literatuur van alle eeuwen wordt op dit mensbeeld gespeculeerd - voorstellingen die op hun beurt een rol zijn gaan spelen in het wetboek en de rechtszaal. Het recht weerspiegelt danook vaak wat al eerder vorm kreeg in de literatuur. In Kant & Co, een intellectuele tour de force, beschrijft eminent rechtsgeleerde Hans Nieuwenhuis hoe de invloed van denkers en dichters door de eeuwen heen...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 11 | Paperback | 9789001794347
Boek cover Inleiding Privaatrecht van  (Paperback)
In deze nieuwe elfde editie van Inleiding Privaatrecht zijn nieuwe regelgeving en jurisprudentie verwerkt, die vooral in het personen- en familierecht tot belangrijke wijzigingen heeft geleid. Daarnaast wordt aandacht besteed aan toekomstige ontwikkelingen. De theorie wordt toegelicht aan de hand van voorbeelden en schema's. Je toetst je kennis aan de hand van vragen en een casus aan het eind van ieder hoofdstuk. De antwoorden kun je terugvinden in het hoofdstuk zelf, de oplossingen van de casusposities staan achter in het boek. Inleiding Privaatrecht behandelt op een samenhangende en...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 3 | Hardcover | 9789026831003
Boek cover Tekst & commentaar Burgerlijk Wetboek van  (Hardcover)
de tekst van de Boeken 1, 2, 3, 5, 6, 7 en 8 van het BW voorzien van commentaar
Tekst & Commentaar bevat een artikelgewijs commentaar op het Burgelijk Wetboek, met uitzondering van de Boeken 4 en 7A. De uitgave gaat uit van de stand van zaken per 1 januari 1998, zoals te voorzien op 1 september 1997. Dat betekent onder andere dat uitgegaan is van de spoedige inwerkingtreding van titel 5A van Boek 1 (geregistreerd partnerschap) en van de titels 7 en 12 van boek 8 (beperking van aansprakelijkheid).
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 11 | Paperback | 9789013132854
4.5 op 5 sterren
Boek cover Hoofdstukken vermogensrecht van J.H. Nieuwenhuis (Paperback)
Hoofdstukken vermogensrecht 11e druk is een boek van J.H. Nieuwenhuis uitgegeven bij Wolters Kluwer Nederland B.V.. ISBN 9789013132854 In deze uitgave wordt in korte teksten de kern van het vermogensrecht uiteen gezet. Overeenkomst, onrechtmatige daad, eigendomsoverdracht, pand, hypotheek en nog vele andere figuren krijgen, ruim geïllustreerd, tekst en uitleg. Iedere tekst wordt gevolgd door tenminste één casus waarvan de oplossing achterin het boek is opgenomen. Zo kan de lezer zich overtuigen van zijn begrip van het vermogensrecht.
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 3 | Paperback | 9789013143911
Boek cover Corner Stones of Tort Law van J.H. Nieuwenhuis (Paperback)
onrechtmatige daden, délits, Unerlaubte Handlungen, torts
Corner Stones of Tort Law 3e druk is een boek van J.H. Nieuwenhuis uitgegeven bij Wolters Kluwer Nederland B.V.. ISBN 9789013143911 Deze uitgave plaatst het Nederlands aansprakelijkheidsrecht in Europees perspectief. Het vizier wordt gericht op de vier hoekstenen van het buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht. Wat zijn in constructief opzicht de overeenkomsten en verschillen tussen onrechtmatige daden, délits, unerlaubte Handlungen en torts? Wat is het beste aanknopingspunt voor risico-aansprakelijkheid: gebrekkige zaken of gevaarlijke activiteiten? Hoe kan de omvang van de...
›› meer info en gelijkaardige boeken