Alle boeken van schrijver A.H.T. Heisterkamp (1-10)

Bekijk hier alle boeken van A.H.T. Heisterkamp. De boekenlijst is gerangschikt volgens de recente verkoopcijfers, dus de best verkochte boeken van de voorbije maand staan bovenaan.

Er worden per pagina 10 boeken getoond. Je kan onderaan op de grote knop klikken om de volgende 10 boeken van A.H.T. Heisterkamp te zien.

Nederlands | Druk: 1 | Paperback | 9789026838422
Boek cover PACHTWET 01 02 van  (Paperback)
PACHTWET 01 02 is een boek van Uitgeverij Kluwer BV
›› meer info en gelijkaardige boeken
Boek cover Nieuw Pachtrecht van A.H.T. Heisterkamp
Tekst & Commentaar
Tekst & Commentaar Nieuw pachtrecht bevat een artikelsgewijs commentaar op Titel 5 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en is als bijzonder deel naar aanleiding van de inwerkingtreding van die nieuwe regelgeving apart uitgebracht. Als bijlagen zijn opgenomen de algemene bepalingen uit de Overgangswet Nieuw BW betreffende boeken 3-8, de Uitvoeringswet Grondkamers, de art. 1019j-1019v Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (met commentaar), het Pachtprijzenbesluit 2007 ingevolge art. 7:327 BW en een transponeringstabel Pachtwet (oud) - BW.
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 10 | Hardcover | 9789013145137
Boek cover Asser-serie 7-II -   Huur van H.J. Rossel (Hardcover)
Bijzondere overeenkomsten
Het huurrecht in Nederland is een complex rechtsgebied, voortdurend in ontwikkeling en met de nodige valkuilen. Deze uitgave biedt u een grondig en actueel overzicht van alle facetten van het huurrecht en systematische verdieping. Deze geheel herschreven tiende druk werpt waar nodig een kritisch licht op wetgeving, rechtspraak en literatuur. Van het dynamische huurprijzenrecht woonruimte tot nieuwe mogelijkheden voor tijdelijke verhuur. Het huurrecht in Nederland is volop in beweging. Als jurist wilt u daarom beschikken over een actueel en diepgravend overzicht van het Nederlandse huurrecht....
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 5 | Hardcover | 9789013146271
Boek cover Tekst & Commentaar  -   Tekst & Commentaar Pachtrecht van A.H.T. Heisterkamp (Hardcover)
Bent u als jurist in uw dagelijkse praktijk verwikkeld in pachtrechtelijke kwesties? Dan is Tekst & Commentaar Pachtrecht voor u de ideale bron. De 5e druk bevat glashelder artikelsgewijs commentaar op Titel 5 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek uitgaande van de stand van de wet per 1 januari 2018. Met Tekst & Commentaar Pachtrecht heeft u snel #de wijsheid in pacht#, want in slechts enkele minuten bent u in staat de kern van de wetsartikelen te doorgronden. Met de zorgvuldig geselecteerde jurisprudentie biedt dit boek u de perfecte combinatie van wetgeving en rechtspraak. Daarmee heeft u...
›› meer info en gelijkaardige boeken
2 op 5 sterren
Boek cover Pitlo 3 - Goederenrecht van W.H.M. Reehuis
Van onschatbare waarde voor zowel de student als voor de praktijkjurist
Deze titel buigt zich over het goederenrecht. Hierbij gaan de auteurs verder dan enkel inleidende verduidelijking, maar beogen zij de lezer op overzichtelijke wijze vertrouwd te maken met de beginselen en systematiek van dit rechtsgebied. Niet alleen de leerstukken worden behandeld, maar ook gaat er volop aandacht uit naar begripsvorming en uitleg. De laatste jaren heeft het goederenrecht veel belangrijke ontwikkelingen doorgemaakt. Goederenrecht schetst voor u een actueel, compleet en begrijpelijk beeld hiervan. Na een inleidend onderzoek duikt de titel de diepte in en behandelt...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 6 | Hardcover | 9789013155594
Boek cover Tekst & Commentaar  -   Pachtrecht van A.H.T. Heisterkamp (Hardcover)
Zoekt u voor werk of studie geregeld iets op omtrent het pachtrecht? Deze uitgave over het pachtrecht bundelt essentiële wetteksten per 1 januari 2020, uiteraard verhelderd met beknopt commentaar. Tekst & Commentaar Pachtrecht biedt u een handzame gids door het pachtrecht. Door rechtspraak en literatuur te verwerken # en daarbij te putten uit de parlementaire stukken # zijn de bewerkers erin geslaagd de actuele stand van zaken per 1 januari 2020 voor u snel vindbaar en inzichtelijk te maken. De bundel bevat naast artikelsgewijs commentaar op Titel 5 Pacht van het Burgerlijk Wetboek en Boek...
›› meer info en gelijkaardige boeken