Alle boeken van schrijver Auke van der Woud (1-10)

Bekijk hier alle boeken van Auke van der Woud. De boekenlijst is gerangschikt volgens de recente verkoopcijfers, dus de best verkochte boeken van de voorbije maand staan bovenaan.

Er worden per pagina 10 boeken getoond. Je kan onderaan op de grote knop klikken om de volgende 10 boeken van Auke van der Woud te zien.

Nederlands | Druk: 5 | Paperback | 9789025428204
5 op 5 sterren
Boek cover Het lege land van Auke van der Woud (Paperback)
de ruimtelijke orde van Nederland 1798-1848
In zijn klassiek geworden boek Het lege land beschrijft Auke van der Woud het Nederland van de vroege negentiende eeuw, een land waarin grote gebieden woest en onbewoonbaar waren en dat meer leek op een derdewereldland dan op het Nederland dat wij nu kennen. Behalve ontwikkelingen in waterhuishouding, architectuur en stedenbouw komt in dit boek een groot aantal andere aspecten aan de orde: ook de medische, sociale, demografische en economische ontwikkelingen maken deel uit van dit prachtige verhaal. De geschiedenis van ons landschap is onlosmakelijk verbonden met die van de mensen die het...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 1 | Paperback | 9789064505454
Boek cover Sterrenstof van Auke van der Woud (Paperback)
honderd jaar mythologie in de Nederlandse architectuur
Sterrenstof 1e druk is een boek van Auke van der Woud uitgegeven bij Nai010 Uitgevers/Publishers. ISBN 9789064505454 Al honderd jaar wordt beweerd dat H.P. Berlage en P.J.H. Cuypers respectievelijk de vader en de grootvader van de moderne Nederlandse architectuur zijn. Auke van der Woud analyseerde hoe hun reputaties ontstonden, en hoe die steeds weer werden bevestigd. Uit zijn eerder onderzoek (Waarheid en Karakter, 1997) was gebleken dat Berlage en Cuypers rond 1895 door een kleine luidruchtige aanhang tot de leiders van de architectuur werden benoemd. Sterrenstof laat zien dat die...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 1 | Hardcover | 9789035129832
3.7 op 5 sterren
Boek cover Een Nieuwe Wereld van Auke van der Woud (Hardcover)
het ontstaan van het moderne Nederland
Rond 1850 ontwaakte Nederland uit een diepe slaap. In de decennia daarna kwamen de intensieve communicatie, mobiliteit en de massale productie en consumptie van energie op gang. We zijn inmiddels gewend dat verschijnsel als een overbekende geschiedenis (‘industriële revolutie') af te doen. De tijdgenoot die in 1850, 1860 leefde, zag echter een ongekende nieuwe wereld verschijnen waarin niets vanzelfsprekend was: dit perspectief is de leidraad van Een nieuwe wereld. De enorme dynamiek die de veranderingen in Nederland na 1850 kenmerkt, was onderdeel van een proces dat overal in de westerse...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 1 | Hardcover | 9789035135970
4.8 op 5 sterren
Boek cover Koninkrijk vol sloppen van Auke van der Woud (Hardcover)
achterbuurten en vuil in de negentiende eeuw
Europa was in de late negentiende eeuw getuige van een volksverhuizing. Miljoenen mensen verruilden toen hun agrarische omgeving voor een woning in de stad. Momenteel zien we die massamigratie op mondiale schaal, vooral in China, Afrika en Latijns-Amerika. Verstedelijking en modern leven horen blijkbaar bij elkaar. Een koninkrijk vol sloppen gaat over het begin van de stedengroei in Nederland. Het stille land met 3 miljoen zielen in 1850 was vijftig jaar later in en rond de grote steden een drukke moderne wereld geworden. Maar rond 1900 wemelde het daar ook van overbevolkte krotten en...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 1 | Hardcover | 9789064503771
Boek cover Wim Quist van Auke van der Woud (Hardcover)
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 11 | Paperback | 9789035140400
3.7 op 5 sterren
Boek cover Een nieuwe wereld van Auke van der Woud (Paperback)
het ontstaan van het moderne Nederland
Rond het midden van de negentiende eeuw begon de aanleg van nieuwe communicatie- en mobiliteitsnetwerken die Nederland veranderden. Ze zouden de ruimtelijke groei van het land structureel bepalen, inclusief het ontstaan van de Randstad, en de ontwikkeling van de regio’s die ‘vol’ werden of die ‘leeg’ bleven. De infrastructuur die in de negentiende eeuw werd aangelegd, legde de basis voor onze massacommunicatie en massamobiliteit. Een belangrijke vraag in Een nieuwe wereld is: wat gebeurde er in mentaal opzicht met Nederland toen het na 1850 in enkele decennia een totaal nieuwe...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 9 | Paperback | 9789046704134
5 op 5 sterren
Boek cover Het lege land van Auke van der Woud (Paperback)
de ruimtelijke orde van Nederland 1798 - 1848
In zijn klassiek geworden boek Het lege land beschrijft Auke van der Woud het Nederland van de vroege negentiende eeuw, een land waarin grote gebieden woest en onbewoonbaar waren en dat meer leek op een derdewereldland dan op het Nederland dat wij nu kennen. Behalve ontwikkelingen in waterhuishouding, architectuur en stedenbouw komt in dit boek een groot aantal andere aspecten aan de orde: ook de medische, sociale, demografische en economische ontwikkelingen maken deel uit van dit prachtige verhaal. De geschiedenis van ons landschap is onlosmakelijk verbonden met die van de mensen die het...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 1 | Hardcover | 9789035142916
4.2 op 5 sterren
Boek cover De nieuwe mens van Auke van der Woud (Hardcover)
de culturele revolutie in Nederland rond 1900
In de late negentiende eeuw steeg de materiële welvaart spectaculair, en de mensen gingen anders kijken, ervaren en denken. Zo ontstond de nieuwe cultuur die tot op de dag van vandaag als de moderne wordt gezien. In de oude beschaving stond het streven naar 'het hogere' voorop, de hoogste waarden waren immaterieel, 'geestelijk'. De nieuwe cultuur kwam met andere, heel aardse waarden en normen. Die werden massaal omarmd, het eerst en vooral in de grote steden. Daar waren de spraakmakende winkels, de verbluffende horecaconcepten, de eerste bioscopen, daar waren alle nouveautés te zien. In...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 10 | Paperback | 9789046705780
5 op 5 sterren
Boek cover Het Lege Land van Auke van der Woud (Paperback)
de ruimtelijke orde van Nederland 1798 - 1848
In de vroege negentiende eeuw was Nederland een land met maar twee miljoen inwoners, met bijna alleen onverharde wegen, frequente watersnoden, moerassen, onbewoonbare heidevelden en verarmde, stille steden. Door de Bataafse Revolutie van 1798 werd Nederland een staatkundige eenheid, maar het zou nog heel lang duren voordat het land ook een sociale, culturele en economische gemeenschap werd. De "ruimtelijke orde', de gebrekkige manier waarop stad en land waren ingericht, was daarvan een belangrijke oorzaak. Met een scherp oog voor detail beschrijft Auke van der Woud hoe dat kleurrijke jonge...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 1 | Hardcover | 9789462581449
4.5 op 5 sterren
Boek cover De atlas van Beckeringh van Auke van der Woud (Hardcover)
het Groninger landschap in de 18e eeuw
Bij het boek wordt een reproductie van de kaart van Beckeringh als bijlage geleverd. Deze grote gedrukte weergave van het Groninger landschap is ideaal om tijdens het lezen er bij te houden of op te hangen. De kaarten in De Atlas van Beckeringh tonen de dynamiek van het Groninger land, een gebied dat in de 18e eeuw nog volop bezig was met de inpolderingen langs de kust en de veenontginning in het binnenland. De Atlas van Beckeringh is een ambitieus boek. De vele kaarten, tekeningen en historische afbeeldingen bieden een vaak verrassende blik op de wereld die Beckeringh onder ogen heeft gehad.
›› meer info en gelijkaardige boeken