Alle boeken van schrijver P.J.J. van Buuren (1-10)

Bekijk hier alle boeken van P.J.J. van Buuren. De boekenlijst is gerangschikt volgens de recente verkoopcijfers, dus de best verkochte boeken van de voorbije maand staan bovenaan.

Er worden per pagina 10 boeken getoond. Je kan onderaan op de grote knop klikken om de volgende 10 boeken van P.J.J. van Buuren te zien.

Nederlands | Druk: 1 | Paperback | 9789064504945
Boek cover Landkaartmos van P.J.J. van Buuren (Paperback)
en andere beschouwingen over landschap
...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 1 | Paperback | 9789013094671
Boek cover Goedverdedigbaar van  (Paperback)
vernieuwing van bestuursrecht en omgevingsrecht opstellen aangeboden aan prof.mr. P.J.J. van Buuren ter gelegenheid van diens afscheid als hoogleraar bestuursrecht aan de Universiteit Utrecht
In dit boek, dat is samengesteld ter gelegenheid van het afscheid op 25 november 2011 van Peter van Buuren als hoogleraar bestuursrecht in het bijzonder ruimtelijk bestuursrecht aan de Universiteit Utrecht, hebben in totaal 45 gezaghebbende auteurs bijdragen geschreven op het gebied van het algemeen bestuursrecht en van het omgevingsrecht. Alle auteurs zijn in de wetenschappelijke wereld of in die van de praktijk van het bestuursrecht, en in veel gevallen in beide, werkzaam (geweest). Zij behandelen een keur van actuele onderwerpen die zich op die beide rechtsgebieden voordoen en die nu of in...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 1 | Hardcover | 9789026835810
Boek cover Algemene wet bestuursrecht van P.J.J. van Buuren (Hardcover)
de tekst van de Algemene wet bestuursrecht voorzien van commentaar
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 5 | Hardcover | 9789013111897
Boek cover Recht en Praktijk-Staats- en Bestuursrecht 3 - Rechtsbescherming en bestuurlijke voorprocedure van M. Schreuder-Vlasblom (Hardcover)
Dit boek geeft een op de praktijk gerichte beschrijving van de bezwaar- en beroepsprocedures tegen bestuursbeslissingen die in de Awb en de daarop aansluitende wettelijke procesregelingen zijn opengesteld en geregeld. Dit bestuursprocesrecht wordt behandeld als onderdeel van het bestuursrecht, dat zich richt naar de eigen aard van dat rechtsgebied. Wat betreft de rechterlijke procedures wordt vandaar uit aandacht besteed aan de overeenkomsten met civiel- en strafrechtelijke procedures. De rechtspraktijk worstelt in theoretische leerstukken. In het inleidende hoofdstuk worden de hoofdlijnen...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 5 | Paperback | 9789013120271
5 op 5 sterren
Boek cover Mastermonografieën staats- en bestuursrecht  -   Bestuursdwang en dwangsom van P.J.J. van Buuren (Paperback)
De last onder bestuursdwang en de last onder dwangsom zijn twee belangrijke bestuurlijke sancties. In Bestuursdwang en dwangsom worden deze sancties aan alle kanten belicht. Ingegaan wordt op de bevoegdheid tot het opleggen ervan, de voorbereiding, inhoud en adressering van de sanctiebesluiten, de grenzen aan de toepassing van deze sancties en de tenuitvoerlegging ervan. Vanzelfsprekend wordt ook aandacht besteed aan de rechtsbescherming alsmede aan de terzake relevante aspecten van het schadevergoedingsrecht. Alle belangrijke recente ontwikkelingen in de wetgeving, de rechtspraak en de...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 6 | Hardcover | 9789013136678
Boek cover Rechtsbescherming en bestuurlijke voorprocedure van Wolters Kluwer Nederland B.V. (Hardcover)
Houdt u zich als professional bezig met bestuursrechtelijke rechtsbescherming? Deze uitgave biedt u een actuele en op de praktijk gerichte beschrijving van de bezwaar- en beroepsprocedures tegen bestuursbeslissingen die in de Awb en de daarop aansluitende wettelijke procesregelingen zijn geregeld. In Rechtsbescherming en bestuurlijke voorprocedure wordt het bestuursprocesrecht behandeld als onderdeel van het bestuursrecht. Wat betreft de rechterlijke procedures wordt van daaruit aandacht besteed aan het verschil en de overeenkomsten met civiel- en strafrechtelijke procedures. In deze geheel...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 10 | Paperback | 9789013140101
Boek cover Hoofdlijnen ruimtelijk bestuursrecht van P.J.J. van Buuren (Paperback)
Deze uitgave biedt professionals en studenten een actueel en diepgaand inzicht in de kern en systematiek van het ruimtelijk bestuursrecht. In de 10e druk van dit handboek zijn de Erfgoedwet toegevoegd, de Wet natuurbescherming, de komende Omgevingswet en wijzigingen in het Besluit omgevingsrecht. Inclusief een integrale beschrijving van wet- en regelgeving en relevante rechtspraak, met onderlinge verbanden en voorbeelden. Hoofdlijnen Ruimtelijk Bestuursrecht omvat naast de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en het Besluit ruimtelijke ordening ook de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)....
›› meer info en gelijkaardige boeken