Alle boeken van schrijver W.H.M. Reehuis (1-10)

Bekijk hier alle boeken van W.H.M. Reehuis. De boekenlijst is gerangschikt volgens de recente verkoopcijfers, dus de best verkochte boeken van de voorbije maand staan bovenaan.

Er worden per pagina 10 boeken getoond. Je kan onderaan op de grote knop klikken om de volgende 10 boeken van W.H.M. Reehuis te zien.

Nederlands | Druk: 7 | Paperback | 9789038708669
Boek cover Zwaartepunten van het vermogensrecht van O.K. Brahn (Paperback)
Zwaartepunten van het vermogensrecht is een boek van O.K. Brahn
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 8 | Paperback | 9789013042610
4 op 5 sterren
Boek cover Zwaartepunten van het vermogensrecht / druk 8 van O.K. Brahn (Paperback)
Dit inleidende boek, dat inmiddels zijn grote waarde in de praktijk van het onderwijs heeft bewezen, bevat een grondige uiteenzetting van de zwaartepunten van het vermogensrecht. Daarbij wordt veel aandacht besteed aan uitleg en begripsvorming. Abstracte begrippen worden in een breder verband geplaatst en door voorbeelden tot leven gebracht. Aldus raakt de gebruiker stap voor stap vertrouwd met het goederen- en het verbintenisenrecht. Het boek heeft een heldere structuur en vormt een stevige basis voor een (verdere) bestudering van het vermogensrecht. Voor het studiejaar 2007/2008 verschijnt...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 1 | Hardcover | 9789026820236
Boek cover Parlementaire geschiedenis van het nieuwe burgelijke wetboek kadaster van W.H.M. Reehuis (Hardcover)
Dit boek bevat de parlementaire geschiedenis en behandeling van de invoering van Boek 3, 5 en 6 NBW, met het oog op de Wet houdende regelen met betrekking tot de openbare registers voor registergoederen alsmede met betrekking tot het kadaster (Kadasterwet).
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 1 | Hardcover | 9789026821813
Boek cover Parlementaire geschiedenis van het nieuwe burgelijk wetboek  / Overgangsrecht van W.H.M. Reehuis (Hardcover)
invoering boeken 3, 5 en 6
De parlementaire geschiedenis van het overgangsrecht is gesplitst in drie delen. Deel I bevat de parlementaire geschiedenis van de overgangsbepalingen, die bij het elfde gedeelte van de Invoeringswet aan de 'Overgangswet van het nieuwe Burgerlijk Wetboek' zijn toegevoegd. Deel II bevat de parlementaire geschiedenis van de overgangsbepalingen van het 'Overgangsrecht, tweede druk', zoals vastgesteld bij het twaalfde gedeelte van de Invoeringswet. In deel III tot slot wordt per nieuw ingevoerd boek of gewijzigd artikel van het (nieuwe) Burgerlijk Wetboek aangegeven of krachtens de parlementaire...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 2 | Paperback | 9789013050295
Boek cover Eigendomsvoorbehoud van W.H.M. Reehuis (Paperback)
"Eigendomsvoorbehoud 2e druk is een boek van W.H.M. Reehuis uitgegeven bij Kluwer. ISBN 9789013050295 In dit boek (een geheel herziene, aangevulde en verzelfstandigde bewerking van het onderdeel eigendomsvoorbehoud uit de mongrafie B-6a ""Overdracht"", tweede druk (1992), van de hand van prof.mr. O.K. Brahn) wordt eerst de positie van de onbetaald gebleven verkoper behandeld waarna wordt ingegaan op de constructie van het eigendomsvoorbehoud. Vervolgens wordt de problematiek rond de het zogenaamde ""verlengde"" eigendomsvoorbehoud behandeld. Na bespreking van de huurkoop wordt aandacht...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 13 | Hardcover | 9789013052770
3.8 op 5 sterren
Boek cover Pitlo 3 Goederenrecht van W.H.M. Reehuis (Hardcover)
Pitlo 3 Goederenrecht 13e druk is een boek uitgegeven bij Kluwer. ISBN 9789013052770 Dit deel uit de Pitlo-serie bevat een grondige uiteenzetting van het goederenrecht. Na een inleidend hoofdstuk vinden achtereenvolgens behandeling de openbare registers, verkrijging en verlies van goederen, overdracht, derdenbescherming, wijzen van levering, verkrijging door verjaring, bezit, gemeenschap, eigendom, burenrecht, mandeligheid, beperkte genotsrechten, appartementsrecht, verhaal en voorrang, pand en hypotheek, voorrecht, retentierecht, eigendomsvoorbehoud, financiëlezekerheidsovereenkomst en...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 9 | Paperback | 9789013074048
4 op 5 sterren
Boek cover Zwaartepunten van het vermogensrecht van W.H.M. Reehuis (Paperback)
In het leven van alledag is het vermogensrecht alom vertegenwoordigd. Vaak realiseren we ons niet dat allerlei dagelijkse handelingen en gebeurtenissen vermogensrechtelijke gevolgen hebben. Bij het bestellen van een kop koffie zijn die doorgaans ook vrij onbelangrijk. Dat ligt echter anders wanneer de recentelijk aangeschafte laptop gestolen waar blijkt te zijn of wanneer er door weigering van de rem van de onlangs verworven fiets een meerzijdig ongeval met ernstig letsel ontstaat. In dit boek staan de zwaartepunten van het vermogensrecht centraal. Hoewel het zich in het bijzonder richt op...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 6 | Paperback | 9789038705903
Boek cover Zwaartepunten van het vermogensrecht van O.K. Brahn (Paperback)
Zwaartepunten van het vermogensrecht is een boek van O.K. Brahn
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 10 | Paperback | 9789013121629
4.2 op 5 sterren
Boek cover Zwaartepunten van het vermogensrecht van W.H.M. Reehuis (Paperback)
In prima staat
In het leven van alledag is het vermogensrecht alom vertegenwoordigd. Vaak realiseren we ons niet dat allerlei dagelijkse handelingen en gebeurtenissen vermogensrechtelijke gevolgen hebben. Bij het bestellen van een kop koffie zijn die doorgaans ook vrij onbelangrijk. Dat ligt echter anders wanneer de recentelijk aangeschafte laptop gestolen waar blijkt te zijn of wanneer er door weigering van de rem van de onlangs verworven fiets een meerzijdig ongeval met ernstig letsel ontstaat. In dit boek staan de zwaartepunten van het vermogensrecht centraal. Hoewel het zich in het bijzonder richt op...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 14 | Hardcover | 9789013143874
1 op 5 sterren
Boek cover Goederenrecht van W.H.M. Reehuis (Hardcover)
Deze titel buigt zich over het goederenrecht. Hierbij gaan de auteurs verder dan enkel inleidende verduidelijking, maar beogen zij de lezer op overzichtelijke wijze vertrouwd te maken met de beginselen en systematiek van dit rechtsgebied. Niet alleen de leerstukken worden behandeld, maar ook gaat er volop aandacht uit naar begripsvorming en uitleg. De laatste jaren heeft het goederenrecht veel belangrijke ontwikkelingen doorgemaakt. Goederenrecht schetst voor u een actueel, compleet en begrijpelijk beeld hiervan. Na een inleidend onderzoek duikt de titel de diepte in en behandelt...
›› meer info en gelijkaardige boeken