Alle boeken van schrijver W.H.M. Reehuis (1-10)

Bekijk hier alle boeken van W.H.M. Reehuis. De boekenlijst is gerangschikt volgens de recente verkoopcijfers, dus de best verkochte boeken van de voorbije maand staan bovenaan.

Er worden per pagina 10 boeken getoond. Je kan onderaan op de grote knop klikken om de volgende 10 boeken van W.H.M. Reehuis te zien.

Nederlands | Druk: 7 | Paperback | 9789038708669
Boek cover Zwaartepunten van het vermogensrecht van O.K. Brahn (Paperback)
Dit inleidende boek, dat inmiddels zijn grote waarde in de praktijk van het onderwijs heeft bewezen, bevat een grondige uiteenzetting van de zwaartepunten van het vermogensrecht. Daarbij wordt veel aandacht besteed aan uitleg en begripsvorming. Abstracte begrippen worden in een breder verband geplaatst en door voorbeelden tot leven gebracht. Aldus raakt de gebruiker stap voor stap vertrouwd met het goederen- en het verbintenisenrecht. Het boek heeft een heldere structuur en vormt een stevige basis voor een (verdere) bestudering van het vermogensrecht. Ten opzichte van de 6e druk is de tekst...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 1 | Paperback | 9789026838354
Boek cover Levering van W.H.M. Reehuis (Paperback)
Deze monografie behandelt op een volledige en overzichtelijke wijze de levering van goederen, één van de kernfiguren van ons vermogensrecht. Aan de orde komen de levering van registergoederen, roerende zaken, toonder- en ordervorderingen, vorderingen op naam en de wijze van levering in andere gevallen. (Naast de leveringseisen vindt daarbij telkens ook de levering van een aandeel in, de levering bij voorbaat van en de levering van beperkte rechten op deze goederen bespreking. Ook komt de inschakeling van een tussenpersoon aan de orde.) Steeds wordt ruim aandacht gegeven aan de sinds de...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 1 | Hardcover | 9789026820236
Boek cover Parlementaire geschiedenis van het nieuwe burgelijke wetboek kadaster van W.H.M. Reehuis (Hardcover)
Dit boek bevat de parlementaire geschiedenis en behandeling van de invoering van Boek 3, 5 en 6 NBW, met het oog op de Wet houdende regelen met betrekking tot de openbare registers voor registergoederen alsmede met betrekking tot het kadaster (Kadasterwet).
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 1 | Hardcover | 9789026821509
Boek cover Parlementaire Geschiedenis Van Het Nieuwe  Burgelijk Wetboek  / Aanpassing Burgelijke Wetboek van W.H.M. Reehuis (Hardcover)
Invoering Boeken 3, 5 En 6
Parlementaire Geschiedenis Van Het Nieuwe Burgelijk Wetboek / Aanpassing Burgelijke Wetboek
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 1 | Hardcover | 9789026821813
Boek cover Parlementaire geschiedenis van het nieuwe burgelijk wetboek  / Overgangsrecht van W.H.M. Reehuis (Hardcover)
invoering boeken 3, 5 en 6
De parlementaire geschiedenis van het overgangsrecht is gesplitst in drie delen. Deel I bevat de parlementaire geschiedenis van de overgangsbepalingen, die bij het elfde gedeelte van de Invoeringswet aan de 'Overgangswet van het nieuwe Burgerlijk Wetboek' zijn toegevoegd. Deel II bevat de parlementaire geschiedenis van de overgangsbepalingen van het 'Overgangsrecht, tweede druk', zoals vastgesteld bij het twaalfde gedeelte van de Invoeringswet. In deel III tot slot wordt per nieuw ingevoerd boek of gewijzigd artikel van het (nieuwe) Burgerlijk Wetboek aangegeven of krachtens de parlementaire...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 4 | Paperback | 9789013050301
Boek cover Monografieen BW B6a - Overdracht van W.H.M. Reehuis (Paperback)
Monografieen BW B6a - Overdracht
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 10 | Paperback | 9789013121629
4.2 op 5 sterren
Boek cover Zwaartepunten van het vermogensrecht van W.H.M. Reehuis (Paperback)
In het leven van alledag is het vermogensrecht alom vertegenwoordigd. Vaak realiseren we ons niet dat allerlei dagelijkse handelingen en gebeurtenissen vermogensrechtelijke gevolgen hebben. Bij het bestellen van een kop koffie zijn die doorgaans ook vrij onbelangrijk. Dat ligt echter anders wanneer de recentelijk aangeschafte laptop gestolen waar blijkt te zijn of wanneer er door weigering van de rem van de onlangs verworven fiets een meerzijdig ongeval met ernstig letsel ontstaat. In dit boek staan de zwaartepunten van het vermogensrecht centraal. Hoewel het zich in het bijzonder richt op...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 14 | Hardcover | 9789013143874
2 op 5 sterren
Boek cover Pitlo 3 - Goederenrecht van W.H.M. Reehuis (Hardcover)
Van onschatbare waarde voor zowel de student als voor de praktijkjurist
Deze titel buigt zich over het goederenrecht. Hierbij gaan de auteurs verder dan enkel inleidende verduidelijking, maar beogen zij de lezer op overzichtelijke wijze vertrouwd te maken met de beginselen en systematiek van dit rechtsgebied. Niet alleen de leerstukken worden behandeld, maar ook gaat er volop aandacht uit naar begripsvorming en uitleg. De laatste jaren heeft het goederenrecht veel belangrijke ontwikkelingen doorgemaakt. Goederenrecht schetst voor u een actueel, compleet en begrijpelijk beeld hiervan. Na een inleidend onderzoek duikt de titel de diepte in en behandelt...
›› meer info en gelijkaardige boeken