Alle boeken van schrijver L.J.A. Damen (1-10)

Bekijk hier alle boeken van L.J.A. Damen. De boekenlijst is gerangschikt volgens de recente verkoopcijfers, dus de best verkochte boeken van de voorbije maand staan bovenaan.

Er worden per pagina 10 boeken getoond. Je kan onderaan op de grote knop klikken om de volgende 10 boeken van L.J.A. Damen te zien.

Nederlands | Druk: 1 | Paperback | 9789054542940
3 op 5 sterren
Boek cover 1 Bestuursrecht van L.J.A. Damen (Paperback)
Inhoud Bestuursrecht bestaat uit twee delen. Dit eerste deel behandelt de dragende beginselen, het systeem en de kernbegrippen van het bestuursrecht en in het bijzonder van de Algemene wet bestuursrecht, de verdeling van bevoegdheden en rechten binnen het openbaar bestuur, het voor dat bestuur geldende besluitvormingsrecht en de handhaving. Het eind 2002 verschenen tweede deel behandelt het systeem van de rechtsbescherming tegen de overheid en het bestuursprocesrecht. Beide delen kunnen los van elkaar worden gebruikt; gezamenlijk vormen zij een studieboek voor het gehele bestuursrecht....
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 1 | Paperback | 9789054542544
5 op 5 sterren
Boek cover Bestuursrecht - deel 2 van L.J.A. Damen (Paperback)
rechtsbescherming tegen de overheid: bestuursprocesrecht
Bestuursrecht - deel 2
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 3 | Paperback | 9789089741073
Boek cover Bestuursrecht /  Deel 2 van L.J.A. Damen (Paperback)
rechtsbescherming tegen de overheid
Dit deel, Bestuursrecht 2, behandelt het systeem van de rechtsbescherming tegen de overheid in het algemeen, en tegen het bestuur in het bijzonder, en het bestuursprocesrecht. Beide delen kunnen los van elkaar worden gebruikt; tezamen vormen zij een studieboek voor het gehele algemene bestuursrecht. Bestuursrecht 2 bevat een aantal nieuwe stukken en is verder geheel geactualiseerd. Veel jurisprudentie, vooral over de rechterlijke toetsing, veel literatuur en alle wijzigingen in de Algemene wet bestuursrecht tot begin 2009 zijn verwerkt. Wetsvoorstellen en voorontwerpen tot wijziging van de...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 3 | Paperback | 9789089741684
Boek cover Bestuursrecht / 1 van L.J.A. Damen (Paperback)
Systeem. Bevoegdheid. Bevoegdheidsuitoefening. Handhaving
Dit eerste deel behandelt de dragende beginselen,het systeem en de kernbegrippen van het bestuursrecht en in hetbijzonder van de Algemene wet bestuursrecht, de verdeling vanbevoegdheden en rechten binnen het openbaar bestuur, debevoegdheidsuitoefening en de handhaving door dat bestuur.
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 4 | Paperback | 9789089746085
5 op 5 sterren
Boek cover Bestuursrecht / deel 2 rechtsbescherming tegen de overheid van L.J.A. Damen (Paperback)
Het studieboek Bestuursrecht bestaat uit twee delen. Het eerste deel, Bestuursrecht 1, behandelt de dragende beginselen, het systeem en de kernbegrippen van het bestuursrecht. Dit tweede deel, Bestuursrecht 2, betreft het systeem van rechtsbescherming tegen de overheid. Het behandelt de in de Algemene wet bestuursrecht geregelde procedures van bezwaar en beroep bij de bestuursrechter tegen besluiten van bestuursorganen. Daarnaast wordt ingegaan op de aanvullende rechtsbescherming die de burgerlijke rechter biedt en op klachtprocedures. Beide delen kunnen los van elkaar worden gebruikt....
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 4 | Paperback | 9789089747402
4.1 op 5 sterren
Boek cover Bestuursrecht / 1 Systeem bevoegdheid bevoegdheidsuitoefening handhaving van L.J.A. Damen (Paperback)
systeem, bevoegdheid, bevoegdheidsuitoefening, handhaving
Het studieboek Bestuursrecht bestaat uit twee delen. Dit eerste deel, Bestuursrecht 1 (vierde druk, januari 2013), behandelt de dragende beginselen, het systeem en de kernbegrippen van het bestuursrecht, in het bijzonder de Algemene wet bestuursrecht, de verdeling van bevoegdheden, aanspraken, rechten en plichten binnen het openbaar bestuur, de bevoegdheidsuitoefening en de handhaving door dat bestuur. Het tweede deel, Bestuursrecht 2 (vierde druk, januari 2012), behandelt de rechtsbescherming tegen de overheid en het bestuursprocesrecht. Beide delen kunnen los van elkaar worden gebruikt;...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 5 | Paperback | 9789089748140
3.6 op 5 sterren
Boek cover Bestuursrecht / deel 2 van L.J.A. Damen (Paperback)
rechtsbescherming tegen de overheid bestuursprocesrecht
Bestuursrecht del 2, behandelt het systeem van de rechtsbescherming tegen de overheid in het algemeen, tegen het bestuur in het bijzonder en het bestuursprocesrecht. Bestuursrecht deel 1 en Bestuursrecht deel 2 kunnen los van elkaar worden gebruikt. Tezamen vormen zij een studieboek voor het hele algemene bestuursrecht.De veel omvattende wet ‘Aanpassing bestuursprocesrecht’ is op 1 januari 2013 in werking getreden. De wet ‘Nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten’ is op 1 juli 2013 gedeeltelijk in werking getreden, met in titel 8.4, Schadevergoeding, de nieuwe...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 1 | Paperback | 9789069166025
Boek cover Ars Aequi cahiers Staats- en bestuursrecht  -   Gemeentelijke verordeningen van A.E. Schilder (Paperback)
Kan de gemeenteraad aan de burgemeester de bevoegdheid toekennen om plaatsen aan te wijzen waar het verboden is om te blowen? En mag de burgemeester de eigenaar van een roofzuchtige kater op basis van een lokale verordening verplichten om zijn huisdier op gezette tijden binnen te houden? Is het een kustgemeente toegestaan om het varen met jetski's op zee te verbieden? En kan het fotograferen van de woning van het kroonprinselijk paar in een verordening strafbaar worden gesteld? Deze en andere vragen komen aan de orde in dit boekje over de verordenende bevoegdheid van...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 5 | Hardcover | 9789462901827
5 op 5 sterren
Boek cover Boom Juridische studieboeken  -  Bestuursrecht deel I systeem, bevoegdheid, bevoegdheidsuitvoering en handhaving van L.J.A. Damen (Hardcover)
Systeem, Bevoegdheid, Bevoegdheidsuitoefening en Handhaving
Het studieboek Bestuursrecht bestaat uit twee delen. Dit eerste deel, Bestuursrecht 1 (vijfde druk, augustus 2016), behandelt de dragende beginselen, het systeem en de kernbegrippen van het bestuursrecht, in het bijzonder de Algemene wet bestuursrecht, de verdeling van bevoegdheden, aanspraken, rechten en plichten binnen het openbaar bestuur, de bevoegdheidsuitoefening en de handhaving door dat bestuur. Het tweede deel, Bestuursrecht 2 (zesde druk, augustus 2016), behandelt de rechtsbescherming tegen de overheid en het bestuursprocesrecht. Beide delen kunnen los van elkaar worden gebruikt;...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 6 | Hardcover | 9789462905818
4 op 5 sterren
Boek cover Boom Juridische studieboeken - Bestuursrecht 1 Systeem; bevoegdheid; bevoegdheidsuitoefening; handhaving van L.J.A. Damen (Hardcover)
Het studieboek Bestuursrecht bestaat uit twee delen. Dit eerste deel, Bestuursrecht 1 (2019), behandelt de beginselen, het systeem en de kernbegrippen van het bestuursrecht. Er is aandacht voor de verdeling van publiekrechtelijke bevoegdheden, rechten en plichten binnen het openbaar bestuur, de formele en materiële normen voor de uitoefening van bestuurlijke bevoegdheden, de mogelijke aansprakelijkheid van het bestuur en het toezicht en de handhaving door dat bestuur. Het tweede deel, Bestuursrecht 2 (2019), behandelt de rechtsbescherming tegen de overheid en het bestuursprocesrecht. Beide...
›› meer info en gelijkaardige boeken