Alle boeken van schrijver Wim Blockmans (1-10)

Bekijk hier alle boeken van Wim Blockmans. De boekenlijst is gerangschikt volgens de recente verkoopcijfers, dus de best verkochte boeken van de voorbije maand staan bovenaan.

Er worden per pagina 10 boeken getoond. Je kan onderaan op de grote knop klikken om de volgende 10 boeken van Wim Blockmans te zien.

Engels | Druk: 2 | Paperback | 9780812213829
Boek cover The Promised Lands van Wim Blockmans (Paperback)
The Low Countries Under Burgundian Rule, 1369-1530
They were, in the words of one contemporary observer, the Promised Lands. In all of Europe, only Northern Italy could rival the economic power and cultural wealth of the Low Countries in the later Middle Ages. In The Promised Lands, Wim Blockmans and Walter Prevenier trace the relations between the cultural and economic developments of the Low Countries and the political evolution of the region under the rule of the dukes of Burgundy. Combining political, diplomatic, administrative, economic, social, artistic, and cultural history, Blockmans and Prevenier have synthesized the most recent...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 1 | Hardcover | 9789061533726
Boek cover De gouden delta der lage landen van Herman Balthazar (Hardcover)
twintig eeuwen beschaving tussen Seine en Rijn
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 2 | Paperback | 9789035126657
4 op 5 sterren
Boek cover Eeuwen des onderscheids van Wim Blockmans (Paperback)
een geschiedenis van middeleeuws Europa
De Middeleeuwen roepen het beeld op van torens en kastelen, waar minstrelen hoofse liederen ten gehore brachten en koene ridders elkaar in toernooien eervol bestreden. Het is een onuitroeibaar cliché dat slechts betrekking heeft op een klein en door verbeelding vertekend deel van een complexe periode uit de Europese geschiedenis. Het was een wereld die naar onze maatstaven technologisch onderontwikkeld, arm, onrechtvaardig en gewelddadig was. Een wereld waarin Goten en Vandalen evengoed thuishoren als vazallen en gotische kathedralen, vikingen en vroonhoven, donatisten en dominicanen. Een...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 1 | Hardcover | 9789035129894
Boek cover Plaatsen Van Herinnering / Nederland Van Prehistorie Tot Beeldenstorm van Herman Pleij (Hardcover)
Plaatsen van herinnering Nederland van prehistorie tot Beeldenstorm ONDER REDACTIE VAN WIM BLOCKMANS & HERMAN PLEIJ Waarom zijn er alleen hunebedden in Drenthe? Of was deze provincie gewoon te arm om ze op te ruimen? Gelukking blijken ze nog bruikbaar voor een Drentse identiteit. De plek bij de Karnemelksesloot waar graaf Floris v in 1296 werd vermoord, is nauwelijks gemarkeerd. Toch groeide Floris in later eeuwen uit tot volksheld. Waarom ligt er dan alleen een herinneringstegeltje in een fietspad bij Muiderberg? En waarom leidde de Slag der Gulden Sporen bij Kortrijk tot een krachtig Vlaams...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 1 | Paperback | 9789029055284
Boek cover De bourgondiërs van Wim Blockmans (Paperback)
de Nederlanden op weg naar eenheid 1384-1530
De Bourgondiërs is een boeiende studie over een van de meest opvallende staatkundige ontwikkelingen in de late Middeleeuwen: de vorming van een autonome staat in de Nederlanden door de hertogen van Bourgondië. De eerste stap daartoe werd gezet door Filips de Stoute, de zoon van de Franse koning Jan II, toen hij in 1369 huwde met Margareta van Vlaanderen. De in hoge mate onafhankelijke hertogendynastie van Bourgondië vergrootte haar belang en rijkdom door een toenemende invloed op de rijke stedelijke centra van de Nederlanden, in de eerste plaats in Vlaanderen. De Bourgondiërs slaagden...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 8 | Paperback | 9789035142626
4 op 5 sterren
Boek cover Eeuwen des onderscheids van Wim Blockmans (Paperback)
een geschiedenis van Middeleeuws Europa
Wie aan de middeleeuwen denkt, ziet een wereld voor zich van koene ridders en horige boeren, van hoofse liefde en barbaars geweld, van saamhorigheid en tweespalt, vazallentrouw en koningsverraad, duistere kerkers en lichtende kathedralen, van koopmanskoggen en drakenschepen, van zwarte dood en onwankelbaar geloof. Dit tweekoppige beeld is het product van renaissance en romantiek. Het hangt aan elkaar van onuitroeibare clichés die feitelijk betrekking hebben op beperkte en door de verbeelding vertekende aspecten van deze lange en complexe periode uit de Europese geschiedenis. In het recente...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 1 | Hardcover | 9789462491731
Boek cover De reformatie van Wim Blockmans (Hardcover)
breuk in de Europese geschiedenis en cultuur
De kerkelijke twist die in 1517 rond de persoon van Maarten Luther uitbrak, heeft Europa kerkelijk, cultureel en politiek ingrijpend veranderd. Wat door Luther bedoeld was als vernieuwing van de theologie en vervolgens als hervorming van de bestaande kerk, werd een kerkscheuring: De Reformatie. Deze maakte in West-Europa een eind aan de godsdienstige alleenheerschappij van de kerk van Rome. Hevig werden aanvankelijk de 'ketters' vervolgd met plakkaten, inquisitie en brandstapels. Er braken vernietigende oorlogen uit. In De Reformatie geven veertien kerk- en cultuurhistorici een overzicht...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Engels | Druk: 3rd New edition | Paperback | 9781138214392
Boek cover Introduction to Medieval Europe 300-1500 van Wim Blockmans (Paperback)
Introduction to Medieval Europe 300-1500 provides a comprehensive survey of this complex and varied formative period of European history, covering themes as diverse as barbarian migrations, the impact of Christianisation, the formation of nations and states, the emergence of an expansionist commercial economy, the growth of cities, the Crusades, the effects of plague, and the intellectual and cultural life of the Middle Ages. The book explores the driving forces behind the formation of medieval society and the directions in which it developed and changed. In doing this, the authors cover a...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Engels | Druk: 3 | E-book | 9781351598446
Boek cover Introduction to Medieval Europe 300–1500 van Wim Blockmans (Onbekend)
Introduction to Medieval Europe 300–1500 provides a comprehensive survey of this complex and varied formative period of European history, covering themes as diverse as barbarian migrations, the impact of Christianisation, the formation of nations and states, the emergence of an expansionist commercial economy, the growth of cities, the Crusades, the effects of plague, and the intellectual and cultural life of the Middle Ages. The book explores the driving forces behind the formation of medieval society and the directions in which it developed and changed. In doing this, the authors cover a...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 1 | Hardcover | 9789044635218
Boek cover Medezeggenschap van Wim Blockmans (Hardcover)
Politieke participatie in Europa vóór 1800
Nooit eerder in de Europese geschiedenis bereikten zovelen een zo hoge levensstandaard en levensverwachting, een zo hoog opleidingsniveau, zo veel vrijheid en toegang tot zo veel informatie en communicatiemogelijkheden als nu. Toch woedt er een debat over de ‘crisis van de democratie’ en heerst er onbehagen over het politieke immobilisme. Acht eeuwen lang is in Europa gevochten voor politieke medezeggenschap. De democratische rechtsstaat is hier pas in de loop van de twintigste eeuw formeel gerealiseerd, maar zeker nog niet overal ingeburgerd en in veel opzichten alweer uitgehold....
›› meer info en gelijkaardige boeken