Alle boeken van schrijver Oedzge Atzema (1-10)

Bekijk hier alle boeken van Oedzge Atzema. De boekenlijst is gerangschikt volgens de recente verkoopcijfers, dus de best verkochte boeken van de voorbije maand staan bovenaan.

Er worden per pagina 10 boeken getoond. Je kan onderaan op de grote knop klikken om de volgende 10 boeken van Oedzge Atzema te zien.

Nederlands | Druk: 3 | Paperback | 9789046902820
4 op 5 sterren
Boek cover Denken over regios van Ben de Pater (Paperback)
geografische perspectieven
Het succes van bedrijven zoals McDonald’s en IKEA wordt vaak gezien als het definitieve bewijs van de groeiende mondiale eenvormigheid. Mensen maken zich zorgen over deze toenemende uniformiteit van de wereld. Gebieden verliezen hun eigenheid; steden en regio's gaan steeds meer op elkaar lijken. Maar wie goed om zich heen kijkt, ziet ook het omgekeerde. Mondiaal opererende multinationals verbinden hun productnamen bijvoorbeeld graag aan historische regio’s, ICT-bedrijven vestigen zich in regionale clusters en politieke bewegingen komen op voor hun eigen regio. Mondialisering gaat hand in...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 3 | Paperback | 9789046900567
4 op 5 sterren
Boek cover Ruimtelijke economische dynamiek van Oedzge Atzema (Paperback)
kijk op bedrijfslocatie en regionale ontwikkeling
'Wat gebeurt waar? En waarom daar?' zijn de centrale vragen die een geograaf stelt. De economisch geograaf kijkt bij die vragen vooral naar de locatie en regionale spreiding van bedrijven en consumenten. Van oudsher worden locatievoorkeuren en regionale ontwikkeling verklaard uit ruimtelijke verschillen in kosten en opbrengsten tussen landen, regio's en steden. Maar er zijn ook andere verklaringen te geven zoals de rol van de regionale cultuur, de effectiviteit van planologisch beleid en de evolutionaire wisselwerking tussen bedrijven en hun regionale omgeving. Ruimtelijke economische...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Engels | Druk: 1 | Paperback | 9789046903704
Boek cover Dynamics in economic geography van Oedzge Atzema (Paperback)
changing views on industrial locations and regional development
What is happening where? And why there? These are the geographer's main questions. The economic geographer mainly focuses in this connection on the location and regional distribution of producers and consumers. Locational preferences and regional development are traditionally explained on the basis of spatial cost and profit differences among countries, regions and cities. There are however also other explanations such as the role of the regional culture, the effectiveness of planological policy and the evolutionary interaction between producers and their regional environment. Dynamics in...
›› meer info en gelijkaardige boeken