Alle boeken van schrijver J.H.A. Lokin (1-10)

Bekijk hier alle boeken van J.H.A. Lokin. De boekenlijst is gerangschikt volgens de recente verkoopcijfers, dus de best verkochte boeken van de voorbije maand staan bovenaan.

Er worden per pagina 10 boeken getoond. Je kan onderaan op de grote knop klikken om de volgende 10 boeken van J.H.A. Lokin te zien.

Nederlands | Druk: 5e dr | Paperback | 9789080192553
5 op 5 sterren
Boek cover Prota van J.H.A. Lokin (Paperback)
vermogensrechtelijke leerstukken aan de hand van Romeinsrechtelijke teksten
Prota
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 1 | Hardcover | 9789069846033
Boek cover Corpus Iuris Civilis X -   Novellen 1-50 van  (Hardcover)
tekst en vertaling
Na de Bijbel heeft sedert de late Middeleeuwen geen boek zoveel vormende kracht uitgeoefend op het recht en de samenleving als het Corpus Iuris Civilis. Honderden jaren heeft de wetgeving van de Oost-Romeinse keizer Justinianus (527-565) in Europa een allesoverheersende invloed gehad op het recht in Europa in de breedste zin van het woord: op de rechtsgeleerde wetenschapsbeoefening, op de rechtspraak, op de vorming van bestuursnormen, en tenslotte op de structuur van de civielrechtelijke wetgevingen die in de 18e en 19e eeuw in Europa tot stand kwamen. Na de totstandkoming van de compilatie...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 4 | Paperback | 9789089749291
3.6 op 5 sterren
Boek cover Hoofdstukken uit de Europese codificatiegeschiedenis van J.H.A. Lokin (Paperback)
Het verschijnsel codificatie blijft Europa in zijn greep houden: nauwelijks is in Nederland een nieuwe codificatie van het privaatrecht verschenen, of er wordt al door het Europese parlement voorgesteld te werken aan een civielrechtelijke codificatie op Europees niveau. Dit ondanks het feit dat van verschillende zijden de zin van het neerleggen van het recht in wetboeken met exclusieve gelding sterk wordt betwijfeld. Is het niet realistischer de vervolmaking van het rechtover te laten gaan aan de rechter? Anderen zien daarentegen in de codificatie een bolwerk tegen rechterlijke willekeur en...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Hardcover | 9789076892160
Boek cover PROTA van J.H.A. Lokin (Hardcover)
vermogensrechtelijke leerstukken aan de hand van Romeinsrechtelijke teksten
Vermogensrechtelijke leerstukken aan de hand van Romeinsrechtelijke teksten
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 10 | Paperback | 9789462902800
4.5 op 5 sterren
Boek cover Boom Juridische studieboeken  -   Prota van J.H.A. Lokin (Paperback)
vermogensrechtelijke leerstukken aan de hand van Romeinsrechtelijke teksten uitgelegd
Dit leerboek poogt de student vertrouwd te maken met de voornaamste leerstukken van het vermogensrecht aan de hand van vertaalde en uitgelegde Romeinsrechtelijke teksten. Na een inleidend hoofdstuk waarin iets verteld wordt over de Romeinse rechtsbronnen, worden de geselecteerde teksten uitgelegd en in verband gebracht met de belangrijkste hedendaagse vermogensrechtelijke begrippen en vervolgens, waar mogelijk, vergeleken met de wettelijke regeling van die begrippen in het huidige Burgerlijk Wetboek. Door deze historisch-rechtsvergelijkende opzet hopen de schrijvers de actualiteit van vele...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 3 | Paperback | 9789462903852
Boek cover Uittreksels jurisprudentie  -   Uittreksels jurisprudentie ondernemingsrecht van E.H.C.J. Lokin (Paperback)
In deze bundel vindt u samenvattingen van arresten en beschikkingen die betrekking hebben op verschillende aspecten van het ondernemingsrecht en het effectenrecht. Het voornaamste doel van het boek is het toegankelijk maken van de rechtspraak. Door de selectie van de arresten en beschikkingen wordt u in staat gesteld kennis te nemen van de naar ons oordeel belangrijke rechtspraakontwikkelingen binnen het ondernemingsrecht. De bundel is samengesteld voor hen die, in het onderwijs - hbo en wo - en in de praktijk, te maken hebben met het ondernemingsrecht. In totaal worden 114 uitspraken...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 5 | Paperback | 9789462906327
Boek cover Boom Juridische studieboeken  -   Hoofdstukken uit de Europese Codificatiegeschiedenis van J.H.A. Lokin (Paperback)
Dit boek behandelt de geschiedenis van de codificatie, een juridisch verschijnsel dat al sinds de Romeinse oudheid bekend is. Dit boek behandelt de geschiedenis van de codificatie, een juridisch verschijnsel dat al sinds de Romeinse oudheid bekend is, maar in de Verlichting zijn naam en zijn herkenbare gestalte heeft gekregen. De behandelde stof behoort tot het gebied van het publieke recht, ook al is gekozen voor de codificatie van het privaatrecht. Aan de orde komen publiekrechtelijke vragen: Is een codificatie een noodzakelijk verschijnsel? Geeft zij de verlangde rechtszekerheid? Hoe is...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 4 | Paperback | 9789462905894
Boek cover Uittreksels jurisprudentie  -   Kernarresten Ondernemingsrecht van E.H.C.J. Lokin (Paperback)
Samenvatting & uitleg
In deze bundel vindt u samenvattingen van arresten en beschikkingen die betrekking hebben op verschillende aspecten van het ondernemingsrecht en het effectenrecht. In deze bundel vindt u samenvattingen van arresten en beschikkingen die betrekking hebben op verschillende aspecten van het ondernemingsrecht en het effectenrecht. Het voornaamste doel van het boek is het toegankelijk maken van de rechtspraak. Door de selectie van de arresten en beschikkingen wordt u in staat gesteld kennis te nemen van de naar ons oordeel belangrijke rechtspraakontwikkelingen binnen het ondernemingsrecht. De...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 1 | Hardcover | 9789462906549
Boek cover De Groninger Faculteit der Rechtsgeleerdheid (1596-1970) van J.H.A. Lokin (Hardcover)
Dit boek behandelt de geschiedenis van de Groninger Faculteit der Rechtsgeleerdheid (1596-1970). In de goede juridische traditie wordt eerst nagegaan, wat onder een faculteit wordt verstaan. Wie mochten zich lid van de faculteit noemen? Hadden de studenten iets te vertellen? Wat was de leerstof? Waarom heeft de geboorte van de Groninger faculteit achttien jaar eerder plaats dan die van de Groninger universiteit? En waarom houdt het boek in 1970 op? Op deze en dergelijke vragen hoopt het boek een antwoord te geven. Aan de orde komen onder andere de langzame afbrokkeling van de positie van het...
›› meer info en gelijkaardige boeken