Alle boeken van schrijver Beatrice de Graaf (1-10)

Bekijk hier alle boeken van Beatrice de Graaf. De boekenlijst is gerangschikt volgens de recente verkoopcijfers, dus de best verkochte boeken van de voorbije maand staan bovenaan.

Er worden per pagina 10 boeken getoond. Je kan onderaan op de grote knop klikken om de volgende 10 boeken van Beatrice de Graaf te zien.

Nederlands | Druk: 1 | Paperback | 9789085060246
Boek cover Over de muur van Beatrice de Graaf (Paperback)
de DDR, de Nederlandse kerken en de vredesbeweging
In de jaren zeventig en tachtig deden honderdduizenden Nederlanders mee aan demonstraties. Het waren de hoogtijdagen van de Nederlandse vredesbeweging. Maar wie zat daar eigenlijk achter? De vredesbeweging gold in behoudende kringen en in het leger als bijzonder verdacht, en de hand van het Oostblok werd erin vermoed. Niet voor niets, zoals uit dit boek blijkt. De Nederlandse kerken en de vredesbeweging hadden uitvoerige contacten met groeperingen in de ddr. Zij maakten gebruik van de scheuren in het IJzeren Gordijn om met geestverwanten in de ddr een transnationale beweging voor de vrede,...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 1 | Hardcover | 9789043511452
Boek cover Geschiedenis Van De Theologische Universiteit In Kampen 1854-2004 van Beatrice Jansen-de Graaf (Hardcover)
Vanaf het eerste jubileum van de Theologische School in 1879 is met intervallen van een kwart eeuw regelmatig teruggeblikt op de geschiedenis van het theologisch onderwijs in Kampen. Dit overzicht voegt zich in die lange reeks van eerdere feestredes, treurdichten en historische opstellen, die terugblikken op de gang door de tijd van de Theologische School. Elk daarvan deed dat in betrekking tot een levend instituut: vooruitkijkend naar de toekomst, maar erfgenaam, van eerdere generaties. Dit boek voegt zich in die rij; het probeert honderdvijftig jaar theologiebeoefening op een toegankelijke...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 1 | Paperback | 9789085068105
3.8 op 5 sterren
Boek cover Theater van de angst van Beatrice de Graaf (Paperback)
de strijd tegen terrorisme in Nederland, Duitsland, italie en amerika
Theater van de angst 1e druk is een boek van Beatrice de Graaf uitgegeven bij Uitgeverij Boom. ISBN 9789085068105 Sinds 11 september 2001 is terrorismebestrijding een hoeksteen van de politiek geworden, in Amerika maar ook daarbuiten. Wat heeft het Westen aan normen en waarden opgegeven in de strijd tegen terrorisme? En wat heeft het daarmee bereikt? De strijd tegen terrorisme geeft een indringend beeld van de terrorismebestrijding in de jaren zeventig en de gevolgtrekkingen voor onze tijd. Na de aanslagen op het World Trade Center in New York is het beleid van de Verenigde Staten en...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 1 | Hardcover | 9789013078961
Boek cover Inlichtingen & Veiligheidsdiensten van  (Hardcover)
Inlichtingen & Veiligheidsdiensten 1e druk is een boek uitgegeven bij Kluwer. ISBN 9789013078961 Inlichtingen en veiligheidsdienstenspelen een steeds belangrijkere rol in de nationale veiligheid. Met de opkomst van het terrorisme en de toegenomen militaire uitzendingen is de organisatie en het functioneren van inlichtingen- en veiligheidsdiensten cruciaal geworden voor het voorkomen en bestrijden van inbreuken op de nationale veiligheid. Nieuwe dreigingen zowel nationaal als international vragen steeds meer en diepgaander aandacht van inlichtingen- en veiligheidsdiensten. In deze bundel...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 1 | Paperback | 9789461054715
5 op 5 sterren
Boek cover Gevaarlijke vrouwen van Beatrice de Graaf (Paperback)
tien militante vrouwen in het vizier
Oorlog en terrorisme worden vaak beschouwd als een zaak van mannen. Toch zijn vrouwen al sinds lang betrokken bij gewelddadige bewegingen. In Gevaarlijke vrouwen worden tien militante vrouwen onder de loep gelegd. Met de emancipatie en de verbeterde kansen voor vrouwen neemt hun rol in terroristische organisaties toe. In de jaren zeventig zaten er bijvoorbeeld veel vrouwen in leidinggevende posities bij de links-revolutionaire Rote Armee Fraktion (RAF). Ulrike Meinhof is daarvan het bekendste voorbeeld. Maar het hangt sterk af van het type terroristische organisatie wat voor een rol er voor...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 1 | Hardcover | 9789023950592
4.5 op 5 sterren
Boek cover Heilige strijd van Beatrice de Graaf (Hardcover)
het verlangen naar veiligheid en het einde van het kwaad
In dit helder geschreven essay zoekt Beatrice de Graaf naar een theologische visie op geweld, het kwaad en onze veiligheid. Aan de hand van Augustinus' theologie over de mens, diens gebrokenheid en Gods genade, biedt dit essay een cruciale aanvulling op het hedendaags debat over veiligheid. Veiligheid zal in deze wereld nooit volledig zijn, maar we mogen weten dat het kwaad is overwonnen. Vanuit haar geloof hierin mag de kerk het kwaad bestrijden. Over deze heilige strijd gaat dit boek.
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 1 | Hardcover | 9789035144583
4.5 op 5 sterren
Boek cover Tegen de terreur van Beatrice de Graaf (Hardcover)
Hoe Europa veilig werd na Napoleon
Wat gebeurde er nadat Napoleon in 1815 definitief was verslagen? Hoe kwam het Europese continent tot bedaren? Na 25 jaar van oorlog en chaos verlangde de bevolking naar rust en veiligheid. Een nieuwe Europese Verdedigingsgemeenschap (een NAVO avant la lettre) zou daarvoor gaan zorgen, met de hertog van Wellington als ster, die op zijn beurt werd omringd door talloze ondergeschikte, tegenstribbelende en behulpzame officieren, juristen, spionnen en ander veiligheidsvolk. Met behulp van allerlei nieuwe instrumenten – paspoorten, optische telegrafen, gezamenlijke grenscontroles en het...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 1 | Paperback | 9789082529135
Boek cover Heimat van Beatrice de Graaf (Paperback)
Angst voor ontheemding en verlangen naar veiligheid
Thema's als veiligheid, identiteit en normen en waarden staan in het centrum van het maatschappelijke debat. Ten diepste draaien ze misschien wel om een verlangen naar een thuis. 'Augustinus draaide het om. Wij moeten ons heil niet van de Heimat verwachten. Het is andersom: wij kunnen ondanks, of door alle aanvechting en strijd heen, iets van het hemelse heil in onze Heimat door laten schijnen.'
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 5 | Paperback | 9789035135666
4.5 op 5 sterren
Boek cover Tegen de terreur van Beatrice de Graaf (Paperback)
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 1 | Paperback | 9789043532198
Boek cover Oplichtende woorden van Andries Zoutendijk (Paperback)
De mooiste preken van Andries Zoutendijk
"Oplichtende woorden' is een bundeling van de vijftien mooiste preken van Andries Zoutendijk. In zijn preken roept Andries Zoutendijk een nieuwe wereld op, de wereld van het koninkrijk van God. Zijn preken kenmerken zich door een lyrische, maar ook directe taal. Ze roepen op, en schrijven niet voor. Zo laten ze ruimte voor eigen reflectie en toepassing. De hoorder wordt serieus genomen als weldenkend mens van de 21e eeuw, en wordt tegelijk aangesproken in zijn fundamentele mens-zijn. Twintig jaar was Andries Zoutendijk predikant van de Jacobikerk in Utrecht. De redactie, bestaande uit...
›› meer info en gelijkaardige boeken