Alle boeken van schrijver H.J. Snijders (1-10)

Bekijk hier alle boeken van H.J. Snijders. De boekenlijst is gerangschikt volgens de recente verkoopcijfers, dus de best verkochte boeken van de voorbije maand staan bovenaan.

Er worden per pagina 10 boeken getoond. Je kan onderaan op de grote knop klikken om de volgende 10 boeken van H.J. Snijders te zien.

Nederlands | Druk: 1 | Paperback | 9789026841323

L.P. Broekveldt
Afbeelding van Burgerlijk Proces & Praktijk - Derdenbeslag
Burgerlijk Proces & Praktijk - Derdenbeslag 1e druk is een boek van L.P. Broekveldt uitgegeven bij Kluwer. ISBN 9789026841323 In deze uitvoerige, bijna 1000 pagina's tellende, uitgave wordt derdenbeslag op een zo praktisch mogelijke wijze begrijpelijk en inzichtelijk gemaakt. Daarnaast is het onderwerp op een wetenschappelijk verantwoorde wijze beschreven, waarbij aandacht is besteed aan algemene onderwerpen van vermogens- en verbintenissenrecht. Dit boek is een onmisbaar naslagwerk voor een ieder die met derdenbeslag te maken heeft in de rechtspraktijk: advocaten, rechters, deurwaarders en...
›› meer info en gelijkaardige artikelen
Nederlands | Druk: 1 | Paperback | 9789035227477

Chris J. Snijders
5 op 5 sterren
Afbeelding van Biomechanica van het spier-skeletstelsel
Het succesvolle Amerikaanse boek Basic biomechanics of the skeletal system is inmiddels verschenen in onder andere de Zweedse, Chinese en Japanse vertaling. Ook de Nederlandse vertaling en bewerking
›› meer info en gelijkaardige artikelen
Nederlands | Druk: 1 | Paperback | 9789013026115

Th.B. ten Kate
Afbeelding van Herroeping, verbetering en aanvulling van burgerrechterlijke uitspraken (art. 382-393, 31 en 32 Rv)
Het buitengewone rechtsmiddel herroeping biedt uitkomst in die gevallen waarin het uit een oogpunt van rechtvaardigheid onaanvaardbaar zou zijn dat de bindende kracht van een burgerrechterlijke uitspraak niet doorbroken zou kunnen worden. Het correctiemiddel verbetering biedt de mogelijkheid een uitspraak te rectificeren als in die uitspraak een kennelijke fout of omissie voorkomt, die voor eenvoudig herstel vatbaar is. Het correctiemiddel aanvulling biedt partijen de gelegenheid alsnog een in de uitspraak op te nemen beslissing te verkrijgen over een onderdeel van het gevorderde of...
›› meer info en gelijkaardige artikelen
Nederlands | Druk: 6 | Paperback | 9789001801953

J. Snijders
2.5 op 5 sterren
Afbeelding van Informatiekunde 1
ondernemen met informatie
Informatiekunde 1 6e druk is een boek van J. Snijders uitgegeven bij Noordhoff Uitgevers B.V.. ISBN 9789001801953 Informatiekunde 1 bestaat uit vier delen. Deel 1 beschrijft bedrijfsprocessen en de rol van informatie hierin. In deel 2 wordt deze rol nader uitgewerkt, in deze herziening aangevuld met het optimaliseren van bedrijfsprocessen. Hierbij wordt uitgegaan van de karakteristieken van de procesuitvoeringen. Deel 3 behandelt het managen van bedrijfsprocessen en de samenwerking en integratie van ondernemingen met behulp van de informatietechnologie. Deel 4 gaat over grenzeloos...
›› meer info en gelijkaardige artikelen
Nederlands | Druk: 5 | Hardcover | 9789013085235

H.J. Snijders
4.5 op 5 sterren
Afbeelding van Goederenrecht
Dit boek geeft een systematisch en casuïstisch overzicht van het gehele goederenrecht naar huidig BW. Centrale aandacht krijgen de algemene leerstukken en klassieke rechtsfiguren als bezit, eigendom, overdracht en beperkte rechten. Ook wordt aandacht besteed aan uit het buitenland aangewaaide rechtsfiguren zoals factoring en trust en aan varia zoals financiëlezekerheidsovereenkomsten en bodemrecht. Steeds is gestreefd naar een zo studentvriendelijk mogelijke behandeling van de stof.
›› meer info en gelijkaardige artikelen
Nederlands | Druk: 1 | Paperback | 9789462901179

H.J. Snijders
Afbeelding van NVvP-reeks 30 - Arbitragerecht, op de scheidslijn van oud naar nieuw?
NVvP-reeks 30 - Arbitragerecht, op de scheidslijn van oud naar nieuw? 1e druk is een boek van G.J. Meijer uitgegeven bij Boom Juridische uitgevers. ISBN 9789462901179 Op 31 mei 2013 vond in Amsterdam de voorjaarsvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht (NVvP) plaats. Het onderwerp van deze vergadering was 'Arbitragerecht, op de scheidslijn van oud naar nieuw'. Als inleiders traden op: prof. mr. H.J. Snijders, hoogleraar Burgerlijk Recht en Burgerlijk Procesrecht aan de Universiteit Leiden mr. W.H. van Baren, advocaat te Amsterdam en lid (voorzitter) van het bestuur van het...
›› meer info en gelijkaardige artikelen
Nederlands | Druk: 1 | Paperback | 9789035140509

Vittorio Busato
Afbeelding van Zeven grondleggers van de psychologie
F.J.Th. Rutten, A.M.J. Chorus, J.Th. Snijders, H.C.J. Duijker, R. Vuyk, J.T. Barendregt en J.P. van de Geer
Zeven grondleggers van de psychologie Van de geschiedenis en van onze voorgangers leren we. Althans, dat wordt beweerd. Toch lijken de psychologie, pedagogiek en onderwijskunde steeds ahistorischer te worden. Oudere bronnen dan van een jaar of vijf geleden worden in empirische artikelen zelden meer geciteerd - met als gevolg dat psychologen, pedagogen en onderwijskundigen geregeld het wiel opnieuw uitvinden. Desalniettemin beweren velen van hen dat ze op de schouders staan van intellectuele reuzen. Maar wie zijn die reuzen? Dit boek is het laatste deel van een vijfdelige reeks over pioniers...
›› meer info en gelijkaardige artikelen
Nederlands | Druk: 6 | Hardcover | 9789013137491

H.J. Snijders
2 op 5 sterren
Afbeelding van Goederenrecht
Goederenrecht 6e druk is een boek van H.J. Snijders uitgegeven bij Wolters Kluwer Nederland B.V.. ISBN 9789013137491 Dit boek geeft een systematisch en casuïstisch overzicht van het gehele goederenrecht naar huidig BW. Centrale aandacht krijgen de algemene leerstukken en klassieke rechtsfiguren als bezit, eigendom, overdracht en beperkte rechten. Ook wordt aandacht besteed aan uit het buitenland aangewaaide rechtsfiguren zoals factoring en trust en aan varia zoals financiëlezekerheidsovereenkomsten en bodemrecht. Steeds is gestreefd naar een zo studentvriendelijk mogelijke behandeling van...
›› meer info en gelijkaardige artikelen
Nederlands | Druk: 6 | Hardcover | 9789013137514

H.J. Snijders
Afbeelding van Nederlands burgerlijk procesrecht
Nederlands burgerlijk procesrecht 6e druk is een boek van H.J. Snijders uitgegeven bij Wolters Kluwer Nederland B.V.. ISBN 9789013137514 Hoewel dit boek primair is geschreven voor gevorderde rechtenstudenten, die behoefde hebben aan diepgaande kennis van het Nederlands burgerlijk procesrecht, vormt het tevens en evenzeer en handboek voor de rechtspraktijk. Het boek kan nog steeds als een uitwerking beschouwd worden van het boek Inleiding burgerlijk procesrecht, waarvan in maar 2002 een vierde druk is verschenen.
›› meer info en gelijkaardige artikelen
Nederlands | Druk: 1 | Hardcover | 9789072830999

M.A. Barendsz
Afbeelding van Hallen
Kenmerken en constructiesystemen van stalen hallen en het ontwerp van een éénbeukige geschoorde hal volgens Eurocode 3
Dit boek behandelt de kenmerken en constructiesystemen van stalen hallen en het ontwerp van een éénbeukige geschoorde hal volgens Eurocode 3. • Hoofdstuk 1 gaat over de bouwopgave van hallen en behandelt de algemene (niet-constructieve) aspecten die te maken hebben met het ontwerp van een (stalen) hal, zoals: de typologie en gebruiksfuncties, de verschillende opdrachtgevers, de bedrijfsactiviteiten en het programma van eisen, het bouwproces, de bouwkosten én de duurzaamheid. • Hoofdstuk 2 bespreekt de gebruikelijke geïsoleerde gevel- en daksystemen, met name opbouwsystemen,...
›› meer info en gelijkaardige artikelen