Alle boeken van schrijver Wessel Krul (1-10)

Bekijk hier alle boeken van Wessel Krul. De boekenlijst is gerangschikt volgens de recente verkoopcijfers, dus de best verkochte boeken van de voorbije maand staan bovenaan.

Er worden per pagina 10 boeken getoond. Je kan onderaan op de grote knop klikken om de volgende 10 boeken van Wessel Krul te zien.

Nederlands | Druk: 7 | Paperback | 9789053527924
3 op 5 sterren
Boek cover Leviathan van Thomas Hobbes (Paperback)
In Leviathan (1651) beschrijft Hobbes een staat waarin de politieke machten elkaar in evenwicht houden en aldus de vrede in de samenleving bewaren. Zijn toentertijd revolutionaire denkbeelden zijn toegepast in de opbouw van onze moderne staten. Herziene, geactualiseerde druk, in een nieuwe uitvoering omslag René van der Vooren.
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 1 | Hardcover | 9789065544346
Boek cover Laocoön van Gotthold Ephraim Lessing (Hardcover)
over de grenzen van schilderkunst en poezie
De Duitse toneelschrijver en criticus Gotthold Ephraïm Lessing (1729-1781) is een van de aantrekkelijkste denkers uit de Verlichting en een sleutelfiguur in geschiedenis van de moderne kunst. Met zijn essay Laocoön (1766) is hij de eerste die het onderscheid tussen literatuur en beeldende kunst even eenvoudig als geniaal onder woorden brengt: beeldende kunst speelt zich af in ruimte, literatuur in tijd. Als uitgangspunt koos Lessing de beroemde beeldengroep in het Vaticaans Museum die de dood van de Trojaanse priester Laocoön verbeeldt. In de Aeneis van Vergilius schreeuwt Laocoön het...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 1 | Paperback | 9789065541314
Boek cover De taak der cultuurgeschiedenis van J. Huizinga (Paperback)
Iedereen die zich met geschiedenis bezig houdt, weet dat Huizinga deze activiteit omschreef als een 'zich rekenschap geven'. Een uitdrukking als 'geschiedbeeld' maakt inmiddels deel uit van de gangbare historische terminologie. Het idee van de 'historische sensatie' vindt nog altijd krachtige voor- en tegenstanders. De opstellen waarin Huizinga deze begrippen introduceerde waren sinds lang niet meer verkrijgbaar. In De taak der cultuurgeschiedenis zijn alle theoretische beschouwingen van Johan Huizinga opnieuw bijeengebracht. Zij beslaan een periode van ruim vijfendertig jaar, van de...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 1 | Paperback | 9789065541017
Boek cover Denken over cultuur 1 - Historicus tegen de tijd van W.E. Krul (Paperback)
opstellen over leven en werk van J. Huizinga
De acht studies in deze bundel behandelen een aantal afzonderlijke momenten uit de levensloop van de historicus Johan Huizinga (1872-1945). Ze reiken van het gezin waarin hij opgroeide, de invloed van zijn vader en zijn studententijd in Groningen, tot het conflict met Menno ter Braak en zijn historische overpeinzingen uit de jaren 1940-1943. Huizinga heeft zich op zijn weg tot de historie pas laat afgewend van zijn aanvankelijke voorkeuren, de vergelijkende taalwetenschap en de Indische literatuur- en godsdienstgeschiedenis. Zijn werkzaamheid als historicus werd ingrijpend beïnvloed door de...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 1 | Paperback | 9789065540539
Boek cover Denken over cultuur 3 - Romantiek en historische cultuur van J. Tollebeek (Paperback)
In de geschiedenis van het historisch besef kan de Romantiek als een sleutelperiode worden beschouwd. Zij introduceerde niet alleen nieuwe themata in de geschiedschrijving, maar gaf de beschouwing van het verleden ook een heftiger kleur. Bovendien drukte de romantische omgang met het verleden zich uit in een geschiedschrijving waarin de stijlmiddelen uit wetenschap, literatuur, beeldende kunst en theater met elkaar werden gecombineerd. Maar niet alleen historici droegen bij aan deze krachtige historische cultuur. Ook auteurs van historische romans, historieschilders, organisatoren van...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Engels | Druk: 1 | Paperback | 9789051839319
Boek cover 1894 van etc. (Paperback)
European Theatre in Turmoil: Meaning and Significance of the Theatre a Hundred Years Ago
1894: European Theatre in Turmoil : Meaning and Significance of the Theatre a Hundred Years Ago
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 2 | Paperback | 9789065540447
Boek cover Filosofie & retorica  -   Een filosofisch onderzoek naar de oorsprong van onze denkbeelden over het sublieme en het schone van E. Burke (Paperback)
Een filosofisch onderzoek naar de oorsprong van onze denkbeelden over het sublieme en het schone (1757) is een vroeg werk van de Britse parlementariër en politiek theoreticus Edmund Burke (1729-1797). In zijn Onderzoek vraagt Burke zich af, zelf een meester in de redenaarskunst, met welk kunstmiddel op het publiek de diepste indruk gemaakt kan worden. Zijn conclusie luidt dat er naast de gangbare categorie van het schone een tweede esthetische categorie bestaat met een geheel eigen karakter: het sublieme. Het sublieme wekt schrik en ontzetting. Maar omdat dit ons niet werkelijk bedreigt, en...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 1 | Paperback | 9789024441006
3 op 5 sterren
Boek cover Leviathan van Thomas Hobbes (Paperback)
Of de samenstelling, vorm en macht van een kerkelijke en wereldlijke staat
Ambitieus, origineel en controversieel: Hobbes’ meesterwerk, Leviathan (1651) was en is een van de kernteksten van ons denken over maatschappij en politiek. Na de succesvolle gedeeltelijke uitgave in de reeks Boom Klassiek is er eindelijk een volledige editie. De natuur van de mens is wezenlijk competitief en zelfzuchtig, stelt Hobbes. Daarom pleit hij voor een krachtige soevereine heerser – een ‘Leviathan’. Deze heerser heeft de macht om vrede af te dwingen en de wet op te leggen, maar hij is ook het levende symbool van de eenheid van de staat, waarin alle burgers een plek vinden om...
›› meer info en gelijkaardige boeken