Alle boeken van schrijver D.W.F. Verkade (1-10)

Bekijk hier alle boeken van D.W.F. Verkade. De boekenlijst is gerangschikt volgens de recente verkoopcijfers, dus de best verkochte boeken van de voorbije maand staan bovenaan.

Er worden per pagina 10 boeken getoond. Je kan onderaan op de grote knop klikken om de volgende 10 boeken van D.W.F. Verkade te zien.

Nederlands | Druk: 1 | Paperback | 9789054092674
Boek cover Ruimere octrooiering van computerprogrammas van D.W.F. Verkade (Paperback)
technicality of revolution
Ruimere octrooiering van computerprogramma's
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 1 | Paperback | 9789026815911
Boek cover Auteursrecht van D.W.F. Verkade (Paperback)
Auteursrecht is een boek van D.W.F. Verkade
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 1 | Paperback | 9789054540779
Boek cover Inleiding en parlementaire geschiedenis van D.W.F. Verkade (Paperback)
databankenwet
Inleiding en parlementaire geschiedenis
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 3 | Hardcover | 9789013049268
Boek cover Intellectuele eigendom tekst & commentaar van S.J.R. Bostyn (Hardcover)
Tekst & Commentaar Intellectuele Eigendom bevat becommentarieerde (wetsgeschiedenis, toelichting, verwijzingen naar jurisprudentie en literatuur) Nederlandse teksten van: - Auteurswet 1912 - Wet op de naburige rechten - Benelux-Verdrag inzake de warenmerken - Benelux-Merkenwet - Benelux-Verdrag inzake tekeningen of modellen - Benelux-Modellenwet - Handelsnaamwet - Rijksoctrooiwet 1995 - Wet topografieën van halfgeleiderproducten - Wet bestrijding namaakproducten - Zaaizaad- en plantgoedwet De tekst van elk wetsartikel wordt op de voet gevolgd door juist zoveel commentaar als nodig is om de...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 1 | Paperback | 9789086920303
Boek cover Ongeoorloofde mededinging, marktmacht en marktomstandigheden van D.W.F. Verkade (Paperback)
Sinds de Franse revolutie worstelen de politiek en de rechtspraak met het vinden van het juiste evenwicht tussen enerzijds de vrijheid van beroep en bedrijf, en anderzijds bescherming tegen misbruik van die vrijheid. De wetgever maakt hierin – en herziet regelmatig – keuzes. Er blijft echter altijd een arena over, waarin de burgerlijke rechter benaderd wordt om op basis van ‘ongeschreven recht’ in te grijpen. Bij de beoordeling pleegt mededingingsvrijheid het uitgangspunt te zijn. De redenen waarom bepaalde concurrentiegedragingen tóch als ‘oneerlijk’ en ‘ongeoorloofd’ moeten gelden,...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 1 | Hardcover | 9789086920082
Boek cover Een eigen, oorspronkelijk karakter van D.J.G. Visser (Hardcover)
opstellen aangeboden aan prof. Mr. Jaap H. Spoor
Een eigen, oorspronkelijk karakter 1e druk is een boek van Dirk Visser uitgegeven bij Delex Solutions B.V.. ISBN 9789086920082 Een eigen, oorspronkelijk karakter is een boek van Dirk Visser
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 2 | Paperback | 9789013135411
Boek cover Monografieen BW  -   Oneerlijke handelspraktijken jegens consumenten van D.W.F. Verkade (Paperback)
Deze uitgave behandelt afdeling 6.3.3A BW, de wetgeving op het gebied van oneerlijke handelspraktijken die eind 2008 in werking trad. De afdeling omvat, wat de positie van consumenten jegens ondernemers betreft, regels voor misleidende consumentenreclame zoals we die eerder uit afd. 6.3.4 kenden, maar omvat méér. Afdeling 6.3.3A richt zich ook tegen andere oneerlijke handelspraktijken jegens consumenten, zoals agressieve handelspraktijken. En de regels zijn niet beperkt tot gedragingen vóór het tot stand komen van een overeenkomst, maar gelden ook voor oneerlijke handelspraktijken na...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 4 | Hardcover | 9789013152548
Boek cover Recht en Praktijk - Intellectuele eigendom IE2 -   Auteursrecht van J.H. Spoor (Hardcover)
Auteursrecht, portretrecht, naburige rechten en databankrecht
Dit handboek biedt een volledig overzicht van het auteursrecht en aanverwante rechtsgebieden. U krijgt een haarscherp beeld van de stand van zaken in vrijwel alle aspecten van het auteursrecht, het portretrecht, de naburige rechten (van uitvoerende kunstenaars, producenten en omroepen) en het databankenrecht. De ontwikkelingen op het gebied van technologie en netwerkcommunicatie volgen elkaar in een steeds hoger tempo op. Daarmee neemt ook het belang van de juridische bescherming van informatieproducten toe. In het handboek Auteursrecht vindt u een grondig en toegankelijk overzicht van het...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 4 | Paperback | 9789013154634
Boek cover Auteursrecht van J.H. Spoor (Paperback)
Auteursrecht, portretrecht, naburige rechten en databankenrecht
Deze studenteneditie met softcover biedt een volledig overzicht van het auteursrecht en aanverwante rechtsgebieden. U krijgt een haarscherp beeld van de stand van zaken in vrijwel alle aspecten van het auteursrecht, het portretrecht, de naburige rechten (van uitvoerende kunstenaars, producenten en omroepen) en het databankenrecht. De ontwikkelingen op het gebied van technologie en netwerkcommunicatie volgen elkaar in een steeds hoger tempo op. Daarmee neemt ook het belang van de juridische bescherming van informatieproducten toe. In deze studenteneditie van Auteursrecht vindt u een grondig...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 3 | Paperback | 9789013151121
Boek cover Misleidende (B2B) reclame en vergelijkende reclame van D.W.F. Verkade (Paperback)
Wanneer is er sprake van misleidende reclame? En hoe verschillen de regels over vergelijkende reclame in zakelijke (B2B) en consumentgerichte (B2C) communicatie? Deze titel biedt aan de hand van de regels van afd. 6.3.4. antwoord op vragen als deze. Een waardevol naslagwerk voor een breed publiek # van advocaat tot marketingspecialist. Overal waar we kijken worden we tegenwoordig overspoeld met reclame. Is het niet op televisie, dan is het wel op onze smartphone of laptop. Misleidende (B2B) reclame en vergelijkende reclame buigt zich over regels omtrent misleidende reclames gericht op...
›› meer info en gelijkaardige boeken