Alle boeken van schrijver Johan Huizinga (1-10)

Bekijk hier alle boeken van Johan Huizinga. De boekenlijst is gerangschikt volgens de recente verkoopcijfers, dus de best verkochte boeken van de voorbije maand staan bovenaan.

Er worden per pagina 10 boeken getoond. Je kan onderaan op de grote knop klikken om de volgende 10 boeken van Johan Huizinga te zien.

Nederlands | Druk: 1 | Paperback | 9789059111516
5 op 5 sterren
Boek cover Maatstaf  -   In de schaduwen van morgen van Johan Huizinga (Paperback)
een diagnose van het geestelijk leven van onze tijd
Dit kleine boekje maakte de Nederlandse historicus Johan Huizinga (1872-1945) tot een publieke figuur van Europees formaat. In de schaduwen van morgen verscheen in 1935, toen Hitler in Duitsland twee jaar aan de macht was, Stalin in Rusland het bewind voerde en Mussolini Italië bestuurde: drie totalitaire regimes die zich aandienden als alternatief voor de liberale westerse traditie. Huizinga beschreef in dit boekje in korte hoofdstukken hoezeer deze traditie op allerlei terrein bedreigd werd in haar voortbestaan. De oorzaken wees hij aan in het interne verval van de westerse beschaving,...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 1 | Paperback | 9789089641946
3.5 op 5 sterren
Boek cover Homo Ludens van Johan Huizinga (Paperback)
Proeve Eener Bepaling Van Het Spel-Element Der Cultuur
Over het ‘ludieke’ als wezenlijk kenmerk van de menselijke beschaving Naast zijn (cultuur)historische werken en biografieën heeft taalwetenschapper en sanskritist Johan Huizinga (1872-1945) zich vooral tegen het einde van zijn leven gewijd aan algemeen-culturele beschouwingen. Als een van de hoogtepunten geldt de uit 1938 daterende studie 'Homo Ludens'. Daarin gaat het Huizinga niet om de betekenis van het spel als cultuurverschijnsel, maar om het ‘ludieke’ als wezenlijk kenmerk van de menselijke beschaving. Dit gegeven werkt hij uit in beschouwingen over bijvoorbeeld taal,...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 5 | Paperback | 9789491982279
2 op 5 sterren
Boek cover Herfsttij der middeleeuwen van Johan Huizinga (Paperback)
studie over levens- en gedachtenvormen der veertiende en vijftiende eeuw in Frankrijk en de Nederlanden
Facsimile heruitgave naar de vijfde herziene druk, de laatste uitgave waar Johan Huizinga persoonlijk aan heeft meegewerkt. Historicus Johan Huizinga verhaalt in Herfsttij der middeleeuwen van de laatmiddeleeuwse cultuur van de Nederlanden en Frankrijk. Een cultuur die in de twaalfde en dertiende eeuw nog jong was en vol dynamiek zat. Huizinga legt in zijn werk de focus op de veertiende en vijftiende eeuw, die hij zag als een periode van culturele en maatschappelijke neergang.
›› meer info en gelijkaardige boeken
Engels | Druk: 1 | Paperback | 9781621389996
Boek cover Homo Ludens van Johan Huizinga (Paperback)
A Study of the Play-Element in Culture
In Homo Ludens, Johan Huizinga defines play as the central activity in flourishing societies. He identifies five characteristics of play: it is free; it is not ordinary or real life; it is distinct from ordinary life both as to locality and duration; it creates order; it is connected with no material interest, and from it no profit can be gained. With cross-cultural examples from the humanities, business, and politics, Huizinga examines play in all its diverse guises as it relates to language, law, war, knowledge, poetry, myth, philosophy, art, and much more. As he writes, Civilization is,...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | E-book | 1230001738278
3.2 op 5 sterren
Boek cover Herfsttij der Middeleeuwen van Johan Huizinga (Onbekend)
''Herfsttij der Middeleeuwen'' is de titel van het bekendste werk van de historicus Johan Huizinga uit 1919. De ondertitel luidt: Studie over levens- en gedachtenvormen der veertiende en vijftiende eeuw in Frankrijk en de Nederlanden.
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 1 | Hardcover | 9789087283124
5 op 5 sterren
Boek cover Herfsttij der Middeleeuwen van Johan Huizinga (Hardcover)
studie over levens- en gedachtenvormen der veertiende en vijftiende eeuw in Frankrijk en de Nederlanden
"Herfsttij der Middeleeuwen" van Johan Huizinga verscheen voor het eerst in 1919. Honderd jaar later geniet Herfsttij terecht een onverminderde populariteit. Het boek is een van de grootste en meeslependste klassieke geschiedwerken. Zowel in binnen- als buitenland is er grote waardering voor Huizinga’s werk – niet alleen vanwege zijn inlevingsvermogen in de geschiedenis en zijn cultuurhistorische visie, maar ook omwille van zijn prachtige taalgebruik. Herfsttij is in meer dan twintig talen vertaald. In deze gebonden, rijk geïllustreerde jubileumuitgave van Herfsttij kan de lezer bij de...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 38 | Paperback | 9789046707203
5 op 5 sterren
Boek cover Herfsttij der middeleeuwen van Johan Huizinga (Paperback)
studie over levens- en gedachtenvormen der veertiende en vijftiende eeuw in Frankrijk en de Nederlanden
Herfsttij der middeleeuwen' is de klassieker van Johan Huizinga, de meest befaamde en literair begaafde historicus die ons land kende. Er is geen boek in de Nederlandse cultuurgeschiedenis dat zo spraakmakend is geweest als Herfsttij der middeleeuwen. Het is een synthese van de beeldende kunst en literaire bronnen, van de verstilde sfeer van de Vlaamse primitieven en de klacht om het bestaan in het werk van de contemporaine dichters en schrijvers – dit alles gezien tegen de achtergrond van schitterende feesten in extravagante kledij en van pompeuze praal. Erudiet en beeldend beschrijft...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 1 | Paperback | 9789491982651
Boek cover Edition Fac Simile  -   Homo ludens van Johan Huizinga (Paperback)
Proeve eener bepaling van het spel-element der cultuur
Facsimile heruitgave naar de druk uit 1938. In Homo ludens verhaalt historicus Johan Huizinga van de spelende mens. Kern van Huizinga's betoog: spel ligt in het leven besloten en is een noodzakelijkheid voor het scheppen van cultuur; spel structureert menselijk handelen en is een drager van de culturele ontwikkeling van de mens.
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 1 | Paperback | 9789491982682
Boek cover Edition Fac Simile  -   Erasmus van Johan Huizinga (Paperback)
Facsimile heruitgave naar de tweede herziene druk uit 1925. De biografie over Desiderius Erasmus is een bevestiging van Johan Huizinga's onbetwistbare literaire status en was een belangrijke aanzet voor het onderzoek naar de zestiende-eeuwse humanist.
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | E-book | 9788726112665
Boek cover Herfsttij der Middeleeuwen van Johan Huizinga (Onbekend)
Door zijn magnumopus Hersttij der Middeleeuwen (1919) werd Huizinga wereldberoemd. In het boek betoogt Huizinga dat de overdreven formaliteit en romantiek van het laatmiddeleeuwse hofleven een verdedigingsmechanisme was tegen de toenemende verruwing van de maatschappij. Voor deze cultuur- en mentaliteitsgeschiedenis koos Huizinga bewust voor kronieken en literatuur als bronmateriaal en niet voor archiefstukken. Zijn kunsthistorische benadering heeft hem enerzijds veel lof en anderzijds veel kritiek opgeleverd.
›› meer info en gelijkaardige boeken