Alle boeken van schrijver W.L. Valk (1-10)

Bekijk hier alle boeken van W.L. Valk. De boekenlijst is gerangschikt volgens de recente verkoopcijfers, dus de best verkochte boeken van de voorbije maand staan bovenaan.

Er worden per pagina 10 boeken getoond. Je kan onderaan op de grote knop klikken om de volgende 10 boeken van W.L. Valk te zien.

Nederlands | Druk: 7 | Paperback | 9789013039207
1 op 5 sterren
Boek cover Burgerlijk Wetboek van Onbekend (Paperback)
Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek bestaat uit 2 banden en bevat de wetteksten met commentaar van de Boeken 1 tot en met 8 Burgerlijk Wetboek, met uitzondering van Boek 7A, dat zonder commentaar als bijlage is opgenomen. Per artikel wordt in een korte toelichting de betekenis/strekking van de bepaling uiteengezet mede aan de hand van verwijzingen naar relevante jurisprudentie. In beide banden is het complete register opgenomen. Tekst & Commentaar is een bijzonder gebruiksvriendelijk naslagwerk, dat zowel juristen, niet-juristen als studenten antwoord geeft op alle mogelijke vragen rond het...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 3 | Hardcover | 9789026831003
Boek cover Tekst & commentaar Burgerlijk Wetboek van  (Hardcover)
de tekst van de Boeken 1, 2, 3, 5, 6, 7 en 8 van het BW voorzien van commentaar
Tekst & Commentaar bevat een artikelgewijs commentaar op het Burgelijk Wetboek, met uitzondering van de Boeken 4 en 7A. De uitgave gaat uit van de stand van zaken per 1 januari 1998, zoals te voorzien op 1 september 1997. Dat betekent onder andere dat uitgegaan is van de spoedige inwerkingtreding van titel 5A van Boek 1 (geregistreerd partnerschap) en van de titels 7 en 12 van boek 8 (beperking van aansprakelijkheid).
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 7 | Hardcover | 9789013112696
3 op 5 sterren
Boek cover Studiereeks burgerlijk recht 003 - Rechtshandeling en overeenkomst van Jac. Hijma (Hardcover)
Dit boek is gewijd aan de vermogensrechtelijke rechtshandeling, en met name aan de traditioneel meest belangrijke verschijningsvorm daarvan, de (obligatoire) overeenkomst. Na een algemene inleiding worden de volgende thema's gepresenteerd: *de totstandkoming van overeenkomsten en andere rechtshandelingen, met inbegrip van de totstandkoming door middel van een tussenpersoon; *de nietigheid en vernietigbaarheid van overeenkomsten en andere rechtshandelingen; *de rechtsgevolgen van de overeenkomst, zowel tussen partijen als ten opzichte van eventuele derden. Deze zevende druk is een geheel...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 7 | Hardcover | 9789013112962
Boek cover Tekst & commentaar - Gemeentewet Provinciewet Wet gemeenschappelijke regelingen van  (Hardcover)
Tekst & Commentaar baant een pad door de vele stukken die de parlementaire geschiedenis van de drie opgenomen wetten heeft opgeleverd. De tekst van ieder wetsartikel wordt op de voet gevolgd door juist zoveel commentaar als nodig is om de betekenis van het artikel in al zijn onderdelen te doorgronden. Daarnaast worden alle titels, hoofdstukken en paragrafen voorafgegaan door een algemeen commentaar. Door deze vaste opbouw en de beknopte commentaren worden de twee wetten op sprekende wijze gepresenteerd. De organisatie, inrichting en financiële structuur, alsmede de samenstelling en algemene...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 8 | Hardcover | 9789013128857
Boek cover Tekst & Commentaar - Vermogensrecht van J.H. Nieuwenhuis (Hardcover)
Tekst & Commentaar Vermogensrecht bevat de Boeken 3, 5, 6 en 7 van het BW en de verwante verdragen, wetten en richtlijnen. Per artikel leest u in een korte toelichting de betekenis/strekking van de bepaling, mede aan de hand van verwijzingen naar relevante jurisprudentie. De verdragen, wetten, verordeningen en richtlijnen die aan Boeken 3, 5 en 6 verwant zijn, bevatten veel bijlagen die van belang zijn voor de praktijk van het vermogensrecht, maar ook voor onroerendgoed-specialisten. Daarbij is ruime aandacht besteed aan belangrijke internationaal-privaatrechtelijke regelingen op het terrein...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 8 | Hardcover | 9789013137293
4 op 5 sterren
Boek cover Studiereeks burgerlijk recht 3 -   Rechtshandeling en overeenkomst van Jac. Hijma (Hardcover)
Dit studieboek is gewijd aan de vermogensrechtelijke rechtshandeling, en met name aan de meest belangrijke verschijningsvorm daarvan, de (obligatoire) overeenkomst. Na een algemene inleiding worden de volgende thema#s gepresenteerd: - de totstandkoming van overeenkomsten en andere rechtshandelingen, met inbegrip van de totstandkoming door middel van een tussenpersoon; - de nietigheid en vernietigbaarheid van overeenkomsten en andere rechtshandelingen; - de rechtsgevolgen van de overeenkomst, zowel tussen partijen als ten opzichte van eventuele derden. Deze achtste druk is een volledig...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 12 | Hardcover | 9789013139457
4 op 5 sterren
Boek cover Tekst & Commentaar  -  Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek 1 en 2 van  (Hardcover)
Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek is sinds jaar en dag de meest gebruikte bron voor de juridische generalist. Het is de enige uitgave met commentaar op het gehele Burgerlijk Wetboek. In drie banden vindt u de wettekst van de Boeken 1 tot en met 10 Burgerlijk Wetboek, door onze topauteurs voorzien van korte en heldere commentaren die u snel uitleg van de betekenis of reikwijdte van een bepaling geven. Boek 7A is zonder commentaar als bijlage opgenomen. Veel wijzigingen In de geheel herziene twaalfde druk vindt u maar liefst 4200 (vernieuwde) commentaren en 450 gewijzigde artikelen ten...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 5 | Hardcover | 9789013146271
Boek cover Tekst & Commentaar  -   Tekst & Commentaar Pachtrecht van A.H.T. Heisterkamp (Hardcover)
Bent u als jurist in uw dagelijkse praktijk verwikkeld in pachtrechtelijke kwesties? Dan is Tekst & Commentaar Pachtrecht voor u de ideale bron. De 5e druk bevat glashelder artikelsgewijs commentaar op Titel 5 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek uitgaande van de stand van de wet per 1 januari 2018. Met Tekst & Commentaar Pachtrecht heeft u snel #de wijsheid in pacht#, want in slechts enkele minuten bent u in staat de kern van de wetsartikelen te doorgronden. Met de zorgvuldig geselecteerde jurisprudentie biedt dit boek u de perfecte combinatie van wetgeving en rechtspraak. Daarmee heeft u...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 9 | Hardcover | 9789013151732
2 op 5 sterren
Boek cover Rechtshandeling en Overeenkomst van Jac. Hijma (Hardcover)
Een overzichtelijke weergave van kernleerstukken van het vermogensrecht
In deze titel vindt u een zeer overzichtelijke weergave van kernleerstukken van het vermogensrecht. De stof wordt compact behandeld, zonder daarbij aan de nodige diepgang te verliezen. De vele voorbeelden en illustraties brengen de stof tot leven en zorgen voor een plezierige leeservaring. Rechtshandeling en Overeenkomst buigt zich over de vermogensrechtelijke rechtshandeling en dan met name de meest belangrijke verschijningsvorm daarvan: de (obligatoire) overeenkomst. Kernleerstukken worden in deze titel op overzichtelijke wijze uiteengezet. Na een algemene inleiding maakt de lezer kennis...
›› meer info en gelijkaardige boeken