Alle boeken van schrijver Hannah Arendt (1-10)

Bekijk hier alle boeken van Hannah Arendt. De boekenlijst is gerangschikt volgens de recente verkoopcijfers, dus de best verkochte boeken van de voorbije maand staan bovenaan.

Er worden per pagina 10 boeken getoond. Je kan onderaan op de grote knop klikken om de volgende 10 boeken van Hannah Arendt te zien.

Nederlands | Druk: 1 | Paperback | 9789086871018

Hannah Arendt
4.5 op 5 sterren
Afbeelding van Denken
het leven van der geest
'Denken' is een actieve zoektocht naar zin en betekenis, aldus Hannah Arendt in Denken, het eerste deel van haar trilogie "Het leven van de geest'. Waarom laten we ons in met een activiteit die niet alleen geen enkele waarheid oplevert, maar die tegelijkertijd ook geen enkel praktisch nut dient? In Denken, het eerste deel van haar trilogie "Het leven van de geest', buigt Hannah Arendt zich over het denken. Levert denken iets op? Zet het aan tot handelen? Lost het de problemen van de wereld op? Heeft het nut? Doorgaans wordt het denken omschreven als passieve contemplatie. Arendt maakt...
›› meer info en gelijkaardige artikelen
Nederlands | Druk: 1 | Paperback | 9789086871421

Hannah Arendt
4 op 5 sterren
Afbeelding van Willen
het leven van de geest
Wordt ons handelen gestuurd door noodzaak, toeval of onze vrije wil? In 'Willen', het tweede deel van haar trilogie "Het leven van de geest' onderzoekt Hannah Arendt de wil en de vrijheid. In Willen, het tweede deel van haar trilogie "Het leven van de geest, werpt Hannah Arendt een verrassend nieuw licht op de wil en de vrijheid. Bestaat er zoiets als een vrije wil? Zo ja, ben je dankzij deze bewegingsvrijheid in staat iets teweeg te brengen en zo het verloop van de geschiedenis te beïnvloeden? Wat je doet, zou je evengoed niet kunnen doen en wat er gebeurt, zou evengoed niet of op een...
›› meer info en gelijkaardige artikelen
Nederlands | Druk: 6 | Paperback | 9789046705209

Hannah Arendt
3.6 op 5 sterren
Afbeelding van Eichmann in Jeruzalem
de banaliteit van het kwaad
In 1960 werd de voormalige nazileider Adolf Eichmann in Argentinië, waar hij sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog een anoniem bestaan had geleid, gekidnapt en naar Israël gesmokkeld. Daar stond hij in 1961 terecht voor ‘misdaden tegen de menselijkheid’. De joodse theologe en filosofe Hannah Arendt woonde in opdracht van het tijdschrift The New Yorker het Eichmannproces in Jeruzalem bij. Haar toonaangevende en omstreden reportage biedt inzicht in zowel het dagelijks verloop van het proces als in de grote onderwerpen die erachter schuilgingen: het wezen van de gerechtigheid, de...
›› meer info en gelijkaardige artikelen
Nederlands | Druk: 1 | Paperback | 9789024408825

Hannah Arendt
4.4 op 5 sterren
Afbeelding van Totalitarisme
gevolgd door Het verhaal van de nationale staat en het einde van de rechten van de mens
In Totalitarisme beschrijft Hannah Arendt de oorsprong en dynamiek van totalitaire systemen. Al enkele jaren na de Tweede Wereldoorlog analyseerde zij haarscherp de opkomst van nazi-Duitsland en de stalinistische Sovjet-Unie als manifestaties van het politieke kwaad. Met het veranderende politieke landschap in de westerse wereld is dit boek, meer dan een historische analyse, een waarschuwing: Arendts beschrijving van de opkomst van dictators en de rol van de massa's is schrikbarend actueel. Na de verkiezing van Trump was het boek terug te vinden in internationale bestsellerslijsten. 'Het zou...
›› meer info en gelijkaardige artikelen
Nederlands | Druk: 1 | Paperback | 9789086872350

Hannah Arendt
5 op 5 sterren
Afbeelding van Het waagstuk van de politiek
over politieke leugens en burgerlijke ongehoorzaamheid
Hannah Arendt confronteert ons in Het waagstuk van de politiek met de vraag hoe we moeten omgaan met liegende politici. Wat mogen we doen wanneer die politici de democratische rechtsstaat in gevaar brengen? Het waagstuk van de politiek bevat niet eerder in het Nederlands vertaalde essays en een uniek interview met Günter Gaus. Arendt's ideeën zijn actueler dan ooit. Op erudiete wijze fileert ze niet alleen het gedrag van politici, maar ook dat van ons burgers.
›› meer info en gelijkaardige artikelen
Engels | Druk: 2 | Paperback | 9780226586601

Hannah Arendt
4.6 op 5 sterren
Afbeelding van The Human Condition
Second Edition
The past year has seen a resurgence of interest in the political thinker Hannah Arendt, the theorist of beginnings, whose work probes the logics underlying unexpected transformations-from totalitarianism to revolution. A work of striking originality, The Human Condition is in many respects more relevant now than when it first appeared in 1958. In her study of the state of modern humanity, Hannah Arendt considers humankind from the perspective of the actions of which it is capable. The problems Arendt identified then-diminishing human agency and political freedom, the paradox that as human...
›› meer info en gelijkaardige artikelen
Nederlands | Druk: 1 | E-book | 9789086871919

Hannah Arendt
4 op 5 sterren
Afbeelding van Willen
het leven van de geest
Wordt ons handelen gestuurd door noodzaak, toeval of onze vrije wil? In 'Willen', het tweede deel van haar trilogie "Het leven van de geest' onderzoekt Hannah Arendt de wil en de vrijheid. In Willen, het tweede deel van haar trilogie "Het leven van de geest, werpt Hannah Arendt een verrassend nieuw licht op de wil en de vrijheid. Bestaat er zoiets als een vrije wil? Zo ja, ben je dankzij deze bewegingsvrijheid in staat iets teweeg te brengen en zo het verloop van de geschiedenis te beïnvloeden? Wat je doet, zou je evengoed niet kunnen doen en wat er gebeurt, zou evengoed niet of op een...
›› meer info en gelijkaardige artikelen
Nederlands | Druk: 1 | Paperback | 9789044640700

Joke Hermsen
4.8 op 5 sterren
Afbeelding van Het tij keren
met Rosa Luxemburg en Hannah Arendt
Denken begint met twijfelen en "nee' durven zeggen. Denken is behalve kritische vragen stellen ook de draad spannen tussen verleden en toekomst, teneinde beter voorbereid te zijn op de mogelijkheden die in het heden verscholen liggen. Rosa Luxemburg (1871-1919) en Hannah Arendt (1906-1975) waren beiden politieke denkers die vanuit hun kritische reflectie op het kapitalisme en de moderne consumptiemaatschappij voor meer politieke participatie van de bevolking pleitten. "Politieke kwesties zijn te serieus om alleen aan politici te worden overgelaten,' meende Hannah Arendt. Op 15 januari 2019...
›› meer info en gelijkaardige artikelen
Nederlands | Druk: 1 | E-book | 9789045039312

Hannah Arendt
Afbeelding van De vrijheid om vrij te zijn
met een voorwoord van Thomas Meyer
Hannah Arendt gaat in het essay "De vrijheid om vrij te zijn' nader in op het begrip dat onze cultuur al meer dan tweehonderd jaar hoog in het vaandel draagt: vrijheid. Ze vergelijkt de twee revoluties in de tweede helft van de achttiende eeuw die bepalend waren voor onze opvatting over vrijheid: de geslaagde Amerikaanse (1776) en de mislukte Franse (1789). De Franse Revolutie bleef steken in de bevrijding, de Amerikaanse daarentegen richtte een staatsvorm in waarin de publieke zaak de hoogste prioriteit was. Arendts essay is een voortdurende oproep om ook nu na te denken over vrijheid, en...
›› meer info en gelijkaardige artikelen
Nederlands | Druk: 1 | Paperback | 9789047712411

Hannah Arendt
Afbeelding van Verantwoordelijkheid en oordeel
Dit boek is een bundeling van tot dusver ongepubliceerde essays uit de nalatenschap van Hannah Arendt, een van de belangrijkste filosofen van de twintigste eeuw. In haar werk spelen de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog en het begrijpen daarvan een belangrijke rol. In Verantwoordelijkheid en oordeel formuleert zij nieuwe gedachten over de aard van het kwaad, het maken van morele keuzes en, het belangrijkst van al, het allesomvattende verband tussen verantwoordelijkheid en oordeel.
›› meer info en gelijkaardige artikelen