Alle boeken van schrijver J.B. Huizink (1-10)

Bekijk hier alle boeken van J.B. Huizink. De boekenlijst is gerangschikt volgens de recente verkoopcijfers, dus de best verkochte boeken van de voorbije maand staan bovenaan.

Er worden per pagina 10 boeken getoond. Je kan onderaan op de grote knop klikken om de volgende 10 boeken van J.B. Huizink te zien.

Nederlands | Druk: 6 | Paperback | 9789013046519
5 op 5 sterren
Boek cover Goederenvervoer over zee, binnenwater en over de weg van G. van Empel (Paperback)
Goederenvervoer over zee, binnenwater en over de weg 6e druk is een boek van G. van Empel uitgegeven bij Kluwer. ISBN 9789013046519 Goederenvervoer over zee, binnenwater en over de weg is een boek van G. van Empel
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 3 | Paperback | 9789013098716
Boek cover Contractuele samenwerkingsvormen in beroep en bedrijf van J.B. Huizink (Paperback)
Onze grotendeels nog uit 1838 stammende wetgeving is actueler dan ooit. In dit boek staan de maatschap, vennootschap onder firma en commanditaire vennootschap centraal.
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 1 | Paperback | 9789026834820
Boek cover Goederenvervoer over zee, binnenwater en over de weg van G. van Empel (Paperback)
Goederenvervoer over zee, binnenwater en over de weg is een boek van G. van Empel
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 1 | Paperback | 9789462760424
Boek cover Controlling & auditing in de praktijk 108 -   Cases in control: gescharrel met rechtspersonen van J.B. Huizink (Paperback)
In 2002 is Huizink met zijn columns in Management Control & Accounting gestart. De columns in deze bundel bestrijken de periode 2009-2013 en handelen steeds over ondernemingsrechtelijke onderwerpen die op dat moment in de belangstelling staan: nieuwe wetsvoorstellen, arresten van de Hoge Raad, uitspraken van de Ondernemingskamer en politieke commotie. De auteur heeft ernaar gestreefd de toon niet te zwaar aan te zetten. Niettemin komen in de columns ondernemingsrechtelijke dilemma's aan de orde die van alle tijden lijken. Iedere column wordt afgesloten met een korte opmerking vanuit het hier...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 8 | Paperback | 9789013130096
3 op 5 sterren
Boek cover Insolventie van J.B. Huizink (Paperback)
Anders dan in bestaande inleidingen faillissementsrecht worden het faillissement, de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen en de surseance van betaling in dit boek geïntegreerd behandeld. Dit betekent dat wordt afgeweken van de in de Faillissementswet aangehouden volgorde. Door het hele boek worden aan de hand van voorbeelden en rechtspraak de gevolgen van insolventie van de schuldenaar voor allerlei rechtsfiguren, verbintenisrechtelijk zowel als goederenrechtelijk, in kaart gebracht. De achtste herziene druk is geheel geactualiseerd en aangepast aan nieuwe regelgeving en...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 5 | Paperback | 9789013140552
Boek cover Contractuele samenwerkingsvormen in beroep en bedrijf van J.B. Huizink (Paperback)
Onze grotendeels nog uit 1838 stammende wetgeving is actueler dan ooit. In dit boek staan de maatschap, vennootschap onder firma en commanditaire vennootschap centraal.
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 9 | Paperback | 9789013146875
2 op 5 sterren
Boek cover Insolventie van J.B. Huizink (Paperback)
Deze uitgave is uniek in haar integrale behandeling van het faillissement, de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen en de surseance van betaling. Aan de hand van voorbeelden en rechtspraak worden de gevolgen van insolventie van de schuldenaar voor allerlei rechtsfiguren inzichtelijk. Geheel geactualiseerd en aangepast aan nieuwe regelgeving en jurisprudentie. Een schuldenaar is niet in staat aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. Wat zijn dan de gevolgen en regelingen voor verschillende rechtsfiguren? Hoe komen deze verbintenisrechtelijk en goederenrechtelijk tot uiting? En...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 5 | Hardcover | 9789013152890
Boek cover Studiereeks burgerlijk recht 7 -   Rechtspersoon, vennootschap en onderneming van J.B. Huizink (Hardcover)
Deze titel schetst een integraal beeld van rechtspersonen- en het vennootschapsrecht. Hierbij staan de Nederlandse privaatrechtelijke samenwerkingsvormen centraal. De heldere opzet vergemakkelijkt de vergelijking tussen de verschillende rechtsvormen en biedt studenten inzicht in de grotere verbanden. Tevens zeer geschikt als naslagwerk voor de praktijk. Uitgebreide commerciële shoptekst Rechtspersoon, vennootschap en onderneming is het ideale studieboek voor studenten binnen het rechtspersonen- en vennootschapsrecht. In deze actuele uitgave vinden zij een integraal beeld van dit...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 1 | Hardcover | 9789013155969
Boek cover JB van  (Hardcover)
Opstellen aangeboden aan prof. mr. J.B. Huizink
Dit liber amicorum is prof. mr. Jan Bernd Huizink aangeboden ter gelegenheid van zijn emeritaat als hoogleraar Ondernemingsrecht aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Jan Bern was hoogleraar aan zowel de economische faculteit als aan de faculteit rechtsgeleerdheid. Hij vervulde een waardevolle brugfunctie. Die brugfunctie komt onder meer tot uitdrukking in de door hem begeleide promoties en publicaties, waarin de relatie tussen het ondernemingsrecht en accountancy een belangrijke plaats innemen naast het insolventierecht, het financiële recht en het jaarrekeningenrecht. Zijn...
›› meer info en gelijkaardige boeken