Alle boeken van schrijver H. Sarfatij (1-10)

Bekijk hier alle boeken van H. Sarfatij. De boekenlijst is gerangschikt volgens de recente verkoopcijfers, dus de best verkochte boeken van de voorbije maand staan bovenaan.

Er worden per pagina 10 boeken getoond. Je kan onderaan op de grote knop klikken om de volgende 10 boeken van H. Sarfatij te zien.

Nederlands | Druk: 1 | Hardcover | 9789053451670
Boek cover Frieslands Oudheid van H. Halbertsma (Hardcover)
het rijk van de Friese koningen, opkomst en ondergang van het koninklijk Friesland
'Wegens het vergevorderde jaargetijde moest de Angelsaksiche bisschop Wilfried er van afzien zijn reis naar Rome meteen te vervolgen en zo geschiedde het dat hij met zijn reisgezellen de winter doorbracht aan het hof van de Friese koning Aldgisl. Deze stond hem toe vrijelijk het evangelie te verkondigen en dit sloeg zo aan dat hij bijna alle aanzienlijken tot de doop overhaalde. De bijzonder rijke visvangst gedurende Wilfrieds optreden in Friesland werd als een teken Gods opgevat en liet niet na de Friezen, voor wie de visserij van zulk een groot belang was, gunstig voor Wilfrieds prediking...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 1 | Paperback | 9789065507020
Boek cover Stichting Centrum Historische Instellingen 2 -   Hollanders uit en thuis van Onbekend (Paperback)
archeologie, geschiedenis en bouwhistorie gedurende de VOC-tijd in de Oost, de West en thuis : cultuurhistorie van de Nederlandse expansie
Stichting Centrum Historische Instellingen 2 - Hollanders uit en thuis 1e druk is een boek van Cordfunke, Bartels uitgegeven bij Verloren B.V., Uitgeverij. ISBN 9789065507020 Hollanders uit en thuis bevat artikelen over archeologie, geschiedenis en bouwhistorie gedurende de VOC-tijd, de tijd van de Nederlandse expansie. Om deze expansie mogelijk te maken, richtten de Nederlanders hun maatschappij op een bepaalde wijze in. Zij pronkten graag met hun prestaties en producten van overzee. Daar, aan de andere kant van de wereld, probeerden zij zich ook een thuis te maken. Deze bundel laat zien...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 1 | Paperback | 9789065509857
Boek cover SCHI Stichting Centrum Archeologie en Historie 5 -   Loffelijke verdiensten van de archeologie van E.H.P. Cordfunke (Paperback)
C.J.C. Reuvens als grondlegger van de moderne archeologie
C.J.C. Reuvens (1793-1835) werd in 1818 benoemd tot hoogleraar 'Algemeene Oudheidkunde' aan de Leidse hogeschool (nu Universiteit Leiden) en was daarmee de eerste hoogleraar archeologie ter wereld. Als directeur van het in datzelfde jaar en ook in Leiden opgerichte 'Archaeologisch Cabinet' wist hij bovendien een uitzonderlijk rijke archeologische collectie samen te stellen. Het Rijksmuseum van Oudheden, de opvolger van het Cabinet, dankt er in belangrijke mate zijn internationale faam aan. Ook ondernam Reuvens als eerste een aantal opgravingen in Nederland. Het behoeft dan ook geen verbazing...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 1 | Hardcover | 9789029099929
Boek cover Verleden land van AndrÉ Bloemers (Hardcover)
Archeologische opgravingen in Nederland
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 1 | Paperback | 9789012037754
Boek cover Bodemarchief bedreigd van W.A. van Es (Paperback)
Oude steden leveren veel archeologische vondsten op. Dit "bodemarchief" wordt echter ernstig bedreigd door de vele ingrepen die tegenwoordig plaatsvinden, met name in de binnensteden. Over de aantasting van het bodemarchief is een enguete gehouden. Bij 197 nederlandse steden is nagegaan wat er aan grote werken na 1945 is uitgevoerd en wat er in de komende 10 jaar nog staat te gebeuren. Dit boek bevat het resultaat. Van 12 steden wordt de uitwerking gepresenteerd. De konklusie is dat het bodemarchief ernstig aan erosie onderhevig is. Tot slot worden enkele voorstellen gedaan om deze aantasting...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 1 | Paperback | 9789029096768
Boek cover Verleden land van AndrÉ Bloemers (Paperback)
Archeologische opgravingen in Nederland
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 1 | Hardcover | 9789080104440
Boek cover In discussion with the past van  (Hardcover)
archeological studies presented to W.A. van Es
In discussion with the past Archeological studies presented to W.A. van Es
›› meer info en gelijkaardige boeken