Alle boeken van schrijver J. van Drongelen (1-10)

Bekijk hier alle boeken van J. van Drongelen. De boekenlijst is gerangschikt volgens de recente verkoopcijfers, dus de best verkochte boeken van de voorbije maand staan bovenaan.

Er worden per pagina 10 boeken getoond. Je kan onderaan op de grote knop klikken om de volgende 10 boeken van J. van Drongelen te zien.

Nederlands | 1e druk | Paperback | 9789013012330
4 op 5 sterren
Boek cover CAO-recht van W.J.P.M. Fase (Paperback)
het recht met betrekking tot cao's en de verbindendverklaring en onverbindendverklaring van bepalingen ervan
CAO-recht 1e druk is een boek van W.J.P.M. Fase uitgegeven bij Kluwer. ISBN 9789013012330 In dit boek worden de diverse aspecten van het CAO-recht behandeld, mede aan de hand van de rechtspraak en de literatuur. De tekst van de Wet op de CAO en van de Wet AVV, alsmede enige besluiten, zoals het Toetsingskader AVV, zijn als bijlagen opgenomen. De geciteerde literatuur is eveneens in een bijlage opgenomen. Dit boek is bestemd voor zowel het onderwijs als de rechtspraktijk. Door de fijnmazige indeling van de verschillende hoofdstukken wordt het CAO-recht niet alleen stapsgewijs behandeld, maar...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | 3e druk | Hardcover | 9789057401176
4 op 5 sterren
Boek cover Effectief Verplegen / 2 Handboek ter onderbouwing van het verpleegkundig handelen van Th. Van Achterberg (Hardcover)
Effectief Verplegen / 2 Handboek ter onderbouwing van het verpleegkundig handelen 3e druk is een boek van Th. Van Achterberg uitgegeven bij Noordhoff Uitgevers B.V.. ISBN 9789057401176 In dit boek worden verpleegproblemen besproken die zich bij verschillende patiëntencategorieën kunnen voordoen en gelegen zijn in het psychosociale domein. Deze verpleegproblemen zijn geclusterd in een aantal verpleegkundige probleemgebieden (zie hieronder). Het boek opent met een inleiding, waarin de stand van zaken ten aanzien van evidence-based nursing wordt besproken en een toelichting wordt gegeven op...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | 4e druk | Paperback | 9789490962630
Boek cover Individueel arbeidsrecht 3 ontslagrecht van J. van Drongelen (Paperback)
Individueel arbeidsrecht 3 ontslagrecht 4e druk is een boek van J. van Drongelen uitgegeven bij Uitgeverij Paris B.V.. ISBN 9789490962630 Dit boek is het derde deel van een drieluik, waarin alle facetten van de individuele arbeidsverhouding worden behandeld. Het derde en laatste deel heeft betrekking op het ontslagrecht. Aanbod komen: de beëindiging met wederzijds goedvinden, van rechtswege, door opzegging. Het algemene opzegverbod, bijzondere opzeg-/beëindigingverboden; de noodzakelijk toestemming van de kantonrechter; de beëindiging door onverwijlde opzegging wegens dringende reden,...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | 2e druk | Paperback | 9789490962937
5 op 5 sterren
Boek cover Het ontslagrecht in de praktijk van J. van Drongelen (Paperback)
Ontslag is in veel gevallen een ingrijpend gebeuren. De werknemer moet bij een (dreigend) ontslag op zoek naar een nieuwe werkkring en kan geconfronteerd worden met een al dan niet langdurige periode van werkloosheid. Dit kan onzekerheid, statusverlies en inkomensachteruitgang met zich brengen. Er moet dus ook niet al te lichtzinnig over ontslag worden gesproken. Er wordt wel eens een vergelijking gemaakt met een rouwproces om aan te geven wat het effect is van het (moeten) verwerken van een gedwongen ontslag, zeker als een werknemer tientallen jaren bij dezelfde werkgever werkzaam is...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | 3e druk | Paperback | 9789462511293
5 op 5 sterren
Boek cover Het ontslagrecht in de praktijk van J. van Drongelen (Paperback)
Ontslag is in veel gevallen een ingrijpend gebeuren. De werknemer moet bij een (dreigend) ontslag op zoek naar een nieuwe werkkring en kan geconfronteerd worden met een al dan niet langdurige periode van werkloosheid. Dit kan onzekerheid, statusverlies en inkomensachteruitgang met zich brengen. Er moet dus ook niet al te lichtzinnig over ontslag worden gesproken. Er wordt wel eens een vergelijking gemaakt met een rouwproces om aan te geven wat het effect is van het (moeten) verwerken van een gedwongen ontslag, zeker als een werknemer tientallen jaren bij dezelfde werkgever werkzaam is...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | 6e druk | Paperback | 9789462511354
Boek cover Serie Individueel Arbeidsrecht 2 - Bijzondere bedingen aansprakelijkheid gelijke behandeling overgang van de onderneming van J. van Drongelen (Paperback)
Serie Individueel Arbeidsrecht 2 - Bijzondere bedingen aansprakelijkheid gelijke behandeling overgang van de onderneming 6e druk is een boek van J. van Drongelen uitgegeven bij Uitgeverij Paris B.V.. ISBN 9789462511354 Dit boek is het tweede deel van een drieluik, waarin alle facetten van de individuele arbeidsverhouding worden behandeld. Het is daarmee een van de meest uitgebreide uitgaven op dit gebied in de Nederlandse rechtsliteratuur. In 'Individueel Arbeidsrecht Deel 2' komen de bijzondere bedingen, de aansprakelijkheid van de werkgever in verband met arbeidsongevallen en...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | 4e druk | Paperback | 9789462511736
Boek cover Serie Collectief Arbeidsrecht 1 - Wet op de ondernemingsraden van J. van Drongelen (Paperback)
Dit boek maakt deel uit van een reeks die het collectief arbeidsrecht als onderwerp heeft. Het collectief arbeidsrecht wordt omschreven als geheel van rechtsregels dat betrekking heeft op de werkgevers- en werknemersorganisaties, de collectieve onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden, de overheidsinvloed op deze onderhandelingen en het collectieve actierecht. Steeds vaker wordt het medezeggenschapsrecht hieraan toegevoegd. In dit boek wordt na een inleidend historisch hoofdstuk de Wet op de ondernemingsraden in zestien hoofdstukken behandeld. Er is gekozen voor een onderwerpsgewijze...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | 9e druk | Paperback | 9789462511835
Boek cover Serie Individueel Arbeidsrecht 1 - De overeenkomsten tot het verrichten van arbeid Vakantie en verlof van J. van Drongelen (Paperback)
Dit boek is het eerste deel van een drieluik, waarin alle facetten van de individuele arbeidsverhouding worden behandeld. In "Individueel Arbeidsrecht Deel 1' komen overeenkomsten tot het verrichten van arbeid en vakantie en verlof aan de orde. Veel aandacht is geschonken aan parlementaire stukken, literatuur en rechtspraak, zodat deze uitgave naast een leerboek ook een zeer nuttig naslagwerk is voor de praktijk. Individueel Arbeidsrecht Deel 1 is hiermee een van de meest uitgebreide uitgaven op dit gebied in de Nederlandse rechtsliteratuur. Om de toegankelijkheid van de uitgave te vergroten...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | 8e druk | Paperback | 9789462511842
Boek cover Serie Individueel Arbeidsrecht 3 - Ontslagrecht van J. van Drongelen (Paperback)
Dit boek is het derde deel van een drieluik waarin alle facetten van de individuele arbeidsverhouding worden behandeld. Het is daarmee een van de meest uitgebreide uitgaven op dit gebied in de Nederlandse rechtsliteratuur. In "Individueel arbeidsrecht Deel 3' komt het ontslagrecht aan de orde. Het ontslagrecht is met ingang van 1 juli 2015 door de Wet werk en zekerheid ingrijpend gewijzigd. Deze wet en de daarop berustende nadere voorschriften worden in dit boek uitgebreid behandeld en waar nodig van commentaar voorzien. Aan bod komen allereerst de beëindiging met wederzijds goedvinden...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | 1e druk | Paperback | 9789012402651
Boek cover Handboek Arbeidstijdenwet van J. van Drongelen (Paperback)
Tekst en toelichting, inclusief Arbeidstijdenbesluit.
De kern van het Handboek Arbeidstijdenwet wordt gevormd door de regeling van de arbeids- en rusttijden. Hierbij staan de normen voor de minimale rusttijd en de maximale arbeidstijd centraal. Bij de normering voor de minimale rusttijd en de maximale arbeidstijd wordt onderscheid gemaakt tussen jeugdige werknemers en werknemers van 18 jaar of ouder. Vooral bij de invulling ervan en de afwijkingsmogelijkheden die mogelijk worden gemaakt, speelt het begrip "collectieve regeling' een belangrijke rol. Denk daarbij aan onder meer de cao of de schriftelijke overeenstemming tussen de werkgever en de...
›› meer info en gelijkaardige boeken