Alle boeken van schrijver Peter Raedts (1-10)

Bekijk hier alle boeken van Peter Raedts. De boekenlijst is gerangschikt volgens de recente verkoopcijfers, dus de best verkochte boeken van de voorbije maand staan bovenaan.

Er worden per pagina 10 boeken getoond. Je kan onderaan op de grote knop klikken om de volgende 10 boeken van Peter Raedts te zien.

Nederlands | Druk: 1 | Onbekende bindwijze | 9789021138961
Boek cover Bondgenoten Of Vijanden? van P. Nissen (Onbekend)
de verhouding tussen geloof en wetenschap in de christelijke traditie
Verdragen geloof en wetenschap elkaar of sluiten zij elkaar uit? Is de kerk een stimulans geweest voor de ontwikkeling van het wetenschappelijk onderzoek of juist een rem? Moeten gelovigen bang zijn voor nieuwe ontdekkingen of moeten zij die juist toejuichen? Het zijn vragen die de gemoederen nog steeds bezighouden. In deze bundel gaan vier Nijmeegse historici, werkzaam in het onderzoeksprogramma `Christelijk Cultureel Erfgoed´, op zoek naar de verhouding tussen geloof en wetenschap in de geschiedenis van de christelijke traditie. Kees Veelenturf belicht theologische en...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 1 | Paperback | 9789055737338
Boek cover Heiligen En Hun Wonderen van Charles Caspers (Paperback)
Uit de marge van ons erfgoed
De belangstelling voor 'heiligen' is in de afgelopen decennia flink toegenomen, zowel bij het grote publiek als bij wetenschappers. Hetzelfde geldt voor de 'wonderen' die al dan niet door bemiddeling van heiligen tot stand zijn gebracht. Uit onderzoek blijkt dat er meer Nederlanders zijn die in wonderen geloven, dan in God! Desondanks worden heiligen en hun wonderen in historische werken vaak maar zijdelings besproken, bijvoorbeeld in een hoofdstukje over volksgeloof of het 'magisch wereldbeeld'. Ten onrechte, want ze vormen een belangrijke constructieve dimensie van het christendom: van...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 1 | Paperback | 9789033480881
4 op 5 sterren
Boek cover Van fysica naar biofysica van Jos Rogiers (Paperback)
Het voorbije decennium heeft de fysica op nanoschaal een enorme vlucht genomen. Het bestuderen van stucturen ter grootte van een miljoenste van een millimeter heeft ons inzicht in biologische processen op cellulair en moleculair niveau enorm uitgebreid. Biofysici trachten met een heel klein aantal fundamentele concepten en interacties het leven te ontrafelen. Dit vereist echter heel wat abstract denken, wat dit onderwerp voor de meeste studenten dan ook erg moeilijk maakt. Met dit werk proberen we in eenvoudige taal studenten te helpen een basis te leggen voor biofysisch denken. Aangezien we...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 1 | Paperback | 9789028425613
3.7 op 5 sterren
Boek cover De uitvinding van de rooms-katholieke kerk van Peter Raedts (Paperback)
De meeste mensen weten niet beter dan dat de rooms-katholieke kerk 2000 jaar oud is en dat er een directe lijn loopt van de apostel Petrus naar de huidige paus Franciscus. Peter Raedts laat zien dat de historische werkelijkheid heel anders was: zo was Petrus helemaal geen paus en het is zelfs de vraag of hij ooit in Rome is geweest. Tot in de elfde eeuw was er ook geen sprake van 'de katholieke kerk'. Eeuwenlang handelden wereldlijke vorsten en keizers naar eigen goeddunken met de katholieke wereld. Pas in de elfde eeuw ontstond de kerk als organisatie die bestuurd werd vanuit Rome, en pas...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Duitstalig | E-book | 9783805350433
Boek cover Die Entdeckung des Mittelalters van Peter Raedts (Onbekend)
Geschichte einer Illusion
Der Historiker Peter Raedts bietet hier einen fesselnden Überblick über das sich immer wieder wandelnde Bild vom Mittelalter im 18. und 19. Jahrhundert. Bis zum späten 18. Jahrhundert wurde das Mittelalter als eine düstere und barbarische Zeit zwischen Antike und Aufklärung gesehen. Doch dann änderte sich die Vorstellung. Man entdeckte plötzlich im Mittelalter humane, solidarische und von gegenseitiger Verantwortung geprägte Strukturen. Was war geschehen? Peter Raedts zeigt, dass nicht neue Erkenntnisse, sondern neue gesellschaftliche Verhältnisse diesen Wandel hervorgebracht haben....
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 1 | Paperback | 9789463182256
Boek cover Verder gaan na een echtscheiding van Peter Geraedts (Paperback)
een zelfontwikkelingsboek
Verder gaan na een echtscheiding is een zelfhulpboek voor gescheiden ouders.De belangrijkste aspecten die na een scheiding een rol spelen zijn erin verwerkt, zoals de rouwverwerking van de kinderen, loyaliteit van het kind naar beide ouders, communicatie, innerlijke autonomie, omgaan met je ex-partner, respect en waarden, oefeningen om aspecten verder te ontwikkelen. Enkele gedeeltes zijn weliswaar geschreven vanuit het perspectief van de vader maar bij de meeste hoofdstukken kan voor vader ook moeder gelezen worden. Het merendeel der hoofdstukken behandelt namelijk belangrijke aspecten van...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 1 | E-book | 9789028442603
3.7 op 5 sterren
Boek cover De ontdekking van de Middeleeuwen van Peter Raedts (Onbekend)
geschiedenis van een illusie
Tot aan het einde van de achttiende eeuw werden de Middeleeuwen afgedaan als een duister, barbaars tijdperk tussen de klassieke Oudheid en de Verlichting. Petrarca vond het een diepe afgrond. Erasmus verafschuwde de steriele geleerdheid van de Middeleeuwen. Voltaire haatte de middeleeuwse kerk, die het leven van mensen vergiftigde. En Adam Smith betreurde de macht van de gilden, die een vrije markt van vraag en aanbod in de weg stonden. Rond 1800 veranderde dat ineens. De Middeleeuwen waren nu een voorbeeld van authentieke menselijkheid, onderlinge verbondenheid en wederzijdse...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | E-book | 9789463868211
Boek cover Verder gaan na een echtscheiding van Peter Geraedts (Onbekend)
een zelfontwikkelingsboek
Verder na een echtscheiding is een zelfhulpboek voor gescheiden ouders. Veelal gaat de communicatie na de scheiding stroef. Dit boek helpt om daar zicht op te krijgen, evenals op het loyaliteitsconflict waarin kinderen komen. Vele aspecten waarmee ouders en kinderen te maken krijgen na de scheiding worden belicht. Tevens geeft het boek handvatten voor wederopbouw van je eigen leven. Het laatste hoofdstuk gaat in op de spirituele kant van scheiding.
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 1 | Paperback | 9789403609263
Boek cover Inwijding van een jonge sjamane van Peter Geraedts (Paperback)
Asanja's reis
De jonge hoofdpersoon wordt door de oude sjamane gekozen tot haar opvolgster. Asanja wordt op een sjamanistische reis gestuurd om helderheid te krijgen over wie ze is, over wat ze kan, over meerdere aspecten van het leven en over haar ontwikkeling als sjamane. Ze ontdekt dat haar relatie en verbondenheid met de inmiddels overleden sjamane van haar gemeenschap op heel andere dingen zijn gebaseerd dan ze ooit voor mogelijk hield. Gaandeweg ontdekt ze hoe ze onbewust is voorbereid op haar rol als sjamane.
›› meer info en gelijkaardige boeken