Alle boeken van schrijver A.T. Marseille (1-10)

Bekijk hier alle boeken van A.T. Marseille. De boekenlijst is gerangschikt volgens de recente verkoopcijfers, dus de best verkochte boeken van de voorbije maand staan bovenaan.

Er worden per pagina 10 boeken getoond. Je kan onderaan op de grote knop klikken om de volgende 10 boeken van A.T. Marseille te zien.

Nederlands | Druk: 1 | Paperback | 9789013005684
Boek cover Procederen Bij De Bestuursrechter van A.T. Marseille (Paperback)
Tegen besluiten van bestuursorganen is beroep bij de bestuursrechter mogelijk. Het indienen van beroep heeft gevolgen voor het betreffende besluit van het bestuur: dat verandert van een gezaghebbende handeling in een discutabele stelling. Het bestuur komt als partij tegenover een of meer belanghebbende burgers te staan, in afwachting van de beslissing van de rechter: voor of tegen het aangevochten besluit. Dit boek beschrijft de gang van zaken in de beroepsprocedure bij de bestuursrechter. In het eerste gedeelte van het boek wordt het verloop van de procedure beschreven. Aan bod komen onder...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 1 | Paperback | 9789054542544
5 op 5 sterren
Boek cover Bestuursrecht - deel 2 van L.J.A. Damen (Paperback)
rechtsbescherming tegen de overheid: bestuursprocesrecht
Bestuursrecht - deel 2
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 1 | Paperback | 9789089740434
Boek cover De procedure bij de bestuursrechter in kortst bestek van A.T. Marseille (Paperback)
De overheid is in Nederland onontkoombaar aanwezig. Of je nu jong bent (kinderbijslag) of oud (AOW), rijk (belasting) of arm (bijstand), of je iets wilt (een bouwplan realiseren) of juist niet (het bouwplan van de buren tegenhouden), steeds krijg je met de overheid te maken. De macht van de overheid is enorm, maar begrensd. Bovendien kan ieder overheidshandelen bij de rechter ter discussie worden gesteld. De rechter die over de overheid gaat, is meestal de bestuursrechter. Dit boek gaat over de procedure bij de bestuursrechter. De volgende vragen komen aan bod: Onder welke voorwaarden is de...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 4 | Paperback | 9789089746085
5 op 5 sterren
Boek cover Deel 2 rechtsbescherming tegen de overheid bestuursrecht van L.J.A. Damen (Paperback)
Bestuursrecht 2 behandelt het systeem van de rechtsbescherming tegen de overheid in het algemeen, en tegen het bestuur in het bijzonder, en het bestuursprocesrecht. Beide delen kunnen los van elkaar worden gebruikt; tezamen vormen zij een studieboek voor het gehele algemene bestuursrecht. Bestuursrecht 2 bevat een aantal nieuwe stukken en is verder geheel geactualiseerd. Veel jurisprudentie, vooral over de rechterlijke toetsing, veel literatuur en alle wijzigingen in de Algemene wet bestuursrecht tot eind 2011 zijn verwerkt. Het is opvallend hoeveel er in de afgelopen drie jaar is veranderd....
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 1 | Paperback | 9789013109535
Boek cover Geschilbeslechting door de bestuursrechter van A.T. Marseille (Paperback)
Dit boek gaat over de manier waarop de bestuursrechter geschillen over overheidsbesluiten behandelt. Behalve over allerlei formele aspecten van de procedure (bevoegdheid, ontvankelijkheid, vooronderzoek, zitting en uitspraak) wordt ingegaan op de wijze waarop de rechter de juridische discussie tussen partijen structureert en hoe hij de rechtmatigheid van het besluit van het bestuur toetst. Er wordt eveneens aandacht besteed aan recent ingrijpende veranderingen in hoofdstuk 8 van de Algemene wet bestuursrecht.
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 5 | Paperback | 9789089748140
3.6 op 5 sterren
Boek cover Boom Juridische studieboeken - Bestuursrecht deel 2 van L.J.A. Damen (Paperback)
rechtsbescherming tegen de overheid Bestuursprocesrecht
Het boek Bestuursrecht bestaat uit twee delen. Het eerste deel, Bestuursrecht 1, waarvan in 2013 een vierde druk is verschenen, behandelt de dragende beginselen, het systeem en de kernbegrippen van het bestuursrecht, in het bijzonder die van de Algemene wet bestuursrecht, en de verdeling van bevoegdheden, rechten en plichten binnen het openbaar bestuur, de bevoegdheidsuitoefening en de handhaving door dat bestuur. Dit tweede deel, Bestuursrecht 2, behandelt het systeem van de rechtsbescherming tegen de overheid in het algemeen, en tegen het bestuur in het bijzonder, en het...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 1 | Paperback | 9789089748706
4 op 5 sterren
Boek cover Nadeelcompensatie en onrechtmatige overheidsdaad van K.J. de Graaf (Paperback)
Een selectie van hoofdstukken uit Bestuursrecht 1, L.J.A. Damen e.a., ISBN 978-90-8974-740-2, Den Haag: Boom Juridische uitgevers, 2013
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 6 | Hardcover | 9789462901834
3.4 op 5 sterren
Boek cover Boom Juridische studieboeken - Bestuursrecht deel 2 van L.J.A. Damen (Hardcover)
Rechtsbescherming tegen de overheid
Boom Juridische studieboeken - Bestuursrecht deel 2 6e druk is een boek uitgegeven bij Boom Juridische uitgevers. ISBN 9789462901834 Het studieboek Bestuursrecht bestaat uit twee delen. Het eerste deel, Bestuursrecht 1, behandelt de dragende beginselen, het systeem en de kernbegrippen van het bestuursrecht. Dit tweede deel, Bestuursrecht 2, betreft het systeem van rechtsbescherming tegen de overheid. Het behandelt de in de Algemene wet bestuursrecht geregelde procedures van bezwaar en beroep bij de bestuursrechter tegen besluiten van bestuursorganen. Daarnaast wordt ingegaan op de...
›› meer info en gelijkaardige boeken
Nederlands | Druk: 7 | Hardcover | 9789462906037
5 op 5 sterren
Boek cover Boom Juridische studieboeken  -  Bestuursrecht 2 rechtsbescherming tegen de overheid van A.T. Marseille (Hardcover)
Het studieboek Bestuursrecht bestaat uit twee delen. Het eerste deel, Bestuursrecht 1, behandelt de dragende beginselen, het systeem en de kernbegrippen van het bestuursrecht. Dit tweede deel, Bestuursrecht 2, betreft het systeem van rechtsbescherming tegen de overheid. Het behandelt de in de Algemene wet bestuursrecht geregelde procedures van bezwaar en beroep bij de bestuursrechter tegen besluiten van bestuursorganen. Daarnaast wordt ingegaan op de aanvullende rechtsbescherming die de burgerlijke rechter biedt en op klachtprocedures. Beide delen kunnen los van elkaar worden gebruikt....
›› meer info en gelijkaardige boeken