Alle boeken van schrijver F.C.M.A. Michiels (1-10)

Bekijk hier alle boeken van F.C.M.A. Michiels. De boekenlijst is gerangschikt volgens de recente verkoopcijfers, dus de best verkochte boeken van de voorbije maand staan bovenaan.

Er worden per pagina 10 boeken getoond. Je kan onderaan op de grote knop klikken om de volgende 10 boeken van F.C.M.A. Michiels te zien.

Nederlands | Druk: 1 | Hardcover | 9789013038088

Wolters Kluwer Nederland B.V.
Afbeelding van Handhaving
bestuurlijk handhaven in Nederland
Handhaving is en blijft belangrijk. Een sterke en consequente handhaving is nodig om naleving van rechtsregels te waarborgen. Wanneer de overheid onvoldoende handhaaft, kunnen er (mede daardoor) rampen en ongelukken geschieden. Maar ook zonder dat leidt het ontbreken van een goede handhaving tot een aantasting van de rechtsstaat en de door de wet beschermde belangen. Dit boek bevat een overzicht van de belangrijkste handhavingsvraagstukken en de wijze waarop met name het openbaar bestuur die vraagstukken kan aanpakken. Het gaat in dit boek primair om de bestuursrechtelijke handhaving. In 2006...
›› meer info en gelijkaardige artikelen
Nederlands | Druk: 1 | Paperback | 9789013041460

F.C.M.A. Michiels
Afbeelding van Houdbaar handhavingsrecht
Iedereen herinnert zich nog de vuurwerkramp in Enschede, de cafébrand in Volendam, het neerstorten van enkele balkons in Maastricht, de brand in het cenllencomplex op Schiphol-Oost en recent het bezwijken van een werftrap in Utrecht. In deze verhandeling vraagt de auteur zich af in hoeverre het openbaar bestuur eigenlijk in staat is effectief te handhaven en waar de mogelijkheden tot verbetering liggen. Een andere belangrijke vraag is hoe de handhaving zo kan worden ingericht dat het te bereiken doel tegen zo laag mogelijke, in elk geval aanvaardbare, kosten kan worden bereikt. Tegelijk moet...
›› meer info en gelijkaardige artikelen
Nederlands | Druk: 1 | Paperback | 9789013085839

Khadijah Knight
4.5 op 5 sterren
Afbeelding van Kluwer Collegebundel / Wetteksten I & II 2011/2012
De meest gebruikte, handzame en zeer toegankelijke Nederlandse wettenbundel met gratis toegang tot de online versie (update twee keer per jaar). De bundel bestaat uit twee praktische delen (privaatrecht en publiekrecht), met een op het Bacheloronderwijs afgestemde samenstelling van wetten en verdragen. De snelle toegankelijkheid wordt versterkt door het opnemen van verwijzingen, margekopjes en een uitgebreide deelinhoudsopgave. In elk deel bevindt zich een trefwoordenregister voor de gehele editie. De papieren bundel verschijnt jaarlijks in juli en is gedrukt op FSC-papier. Online heeft...
›› meer info en gelijkaardige artikelen
Nederlands | Druk: 2 | Hardcover | 9789013096934

Wolters Kluwer Nederland B.V.
4 op 5 sterren
Afbeelding van Bestuurlijk handhaven in Nederland
Handhaving is en blijft belangrijk. Een sterke en consequente handhaving is nodig om naleving van rechtsregels te waarborgen. Wanneer de overheid onvoldoende handhaaft, kunnen er (mede daardoor) rampen en ongelukken geschieden. Maar ook zonder dat leidt het ontbreken van een goede handhaving tot een aantasting van de rechtsstaat en de door de wet beschermde belangen. Dit boek bevat een overzicht van de belangrijkste handhavingsvraagstukken en de wijze waarop met name het openbaar bestuur die vraagstukken kan aanpakken. Het gaat in dit boek primair om de bestuursrechtelijke handhaving. In 2006...
›› meer info en gelijkaardige artikelen
Nederlands | Druk: 7 | Paperback | 9789013119664

F.C.M.A. Michiels
3.4 op 5 sterren
Afbeelding van Hoofdzaken van het bestuursrecht
Het bestuursrecht is uitgegroeid tot een maatschappelijk belangrijk rechtsgebied, dat een volwaardige plaats toekomt naast het privaatrecht en het strafrecht. Het is ook een boeiend rechtsgebied, dat betrekking heeft op vele sectoren van het maatschappelijk leven. Bestuursrecht gaat over de omgevingsvergunning voor het aanleggen van een uitweg, maar ook over de besluitvorming inzake de aanleg van een groot infrastructureel project; over subsidie aan een zangkoor, maar ook over steunverlening aan bedrijven; over verkeersboeten, maar ook over de sluiting van drugspanden. In dit boek wordt het...
›› meer info en gelijkaardige artikelen
Nederlands | Druk: 2 | E-book | 9789013118797

Wolters Kluwer Nederland B.V.
Afbeelding van Handhaving
bestuurlijk handhaven in Nederland
Handhaving is en blijft belangrijk. Een sterke en consequente handhaving is nodig om naleving van rechtsregels te waarborgen. Wanneer de overheid onvoldoende handhaaft, kunnen er (mede daardoor) rampen en ongelukken geschieden. Maar ook zonder dat leidt het ontbreken van een goede handhaving tot een aantasting van de rechtsstaat en de door de wet beschermde belangen. Dit boek bevat een overzicht van de belangrijkste handhavingsvraagstukken en de wijze waarop met name het openbaar bestuur die vraagstukken kan aanpakken. Het gaat in dit boek primair om de bestuursrechtelijke handhaving. In 2006...
›› meer info en gelijkaardige artikelen
Nederlands | Druk: 8 | Paperback | 9789013131321

F.C.M.A. Michiels
1.6 op 5 sterren
Afbeelding van Hoofdzaken van het bestuursrecht
Het bestuursrecht is voortdurend in beweging en heeft betrekking op vele aspecten van het maatschappelijk leven. De belangrijkste onderwerpen van het bestuursrecht worden behandeld in Hoofdzaken van het bestuursrecht. Een ideale uitgave voor wie kennis wil maken met dit boeiende rechtsgebied. De hoofdzaken van het bestuursrecht Alle belangrijke onderwerpen komen in deze titel aan bod - van de organisatie en de bevoegdheden van het openbaar bestuur tot de normen waaraan het bestuur zich moet houden en de rechtsbescherming voor de burger. Voorbeelden en schema’s maken de inhoud levendig en...
›› meer info en gelijkaardige artikelen
Nederlands | Druk: 1 | Hardcover | 9789013137613

F.C.M.A. Michiels
Afbeelding van Handboeken staats- en bestuursrecht - Handhavingsrecht
Handboeken staats- en bestuursrecht - Handhavingsrecht 1e druk is een boek van F.C.M.A. Michiels uitgegeven bij Wolters Kluwer Nederland B.V.. ISBN 9789013137613 Rechtsnormen moeten worden nageleefd. Gebeurt dat niet spontaan, dan kan naleving via handhaving worden afgedwongen. Het boek Handhavingsrecht gaat over een specifiek deel van dit werkgebied: de handhaving van bestuursrechtelijke normen door bestuurlijke instanties. Het beschrijft en analyseert het #algemeen deel# van het bestuursrechtelijke handhavingsrecht in drie delen: · Overzicht van rechterlijk toezicht op de naleving en van...
›› meer info en gelijkaardige artikelen
Nederlands | Druk: 1 | E-book | 9789013137620

F.C.M.A. Michiels
Afbeelding van Handhavingsrecht
Handhaving is noodzakelijk om de doelen van de rechtsstaat te kunnen verwezenlijken. Rechtsnormen moeten worden nageleefd en als dat niet spontaan gebeurt, moet de naleving kunnen worden afgedwongen. Daartoe dient de handhaving. In dit boek gaat het om handhaving door bestuurlijke instanties van bestuursrechtelijke normen. Nu is het bestuursrecht enorm breed. Het kent vele zogeheten bijzondere delen, zoals het omgevingsrecht, het financieel en economisch recht, het socialezekerheidsrecht etc. Het is niet onze opzet geweest in dit boek het handhavingsrecht op al deze gebieden grondig en...
›› meer info en gelijkaardige artikelen
Nederlands | Druk: 9 | Paperback | 9789013150735

F.C.M.A. Michiels
Afbeelding van Hoofdzaken van het bestuursrecht
Geen andere uitgave op de markt behandelt op zo#n toegankelijke en beknopte wijze de hoofdzaken van het bestuursrecht. In duidelijke taal zijn de leerstukken uitgelegd, zodat u zich snel vertrouwd voelt in het bestuursrecht. Tegelijkertijd is de uitgave voldoende gedetailleerd om bruikbaar te zijn in de rechtspraktijk. Het bestuursrecht heeft betrekking op vele aspecten van het maatschappelijk leven - van besluitvorming over een groot infrastructureel project tot subsidie aan een zangkoor of de sluiting van een drugspand. Alle belangrijke onderwerpen komen in deze titel aan bod: de...
›› meer info en gelijkaardige artikelen