Alle boeken van schrijver Jac. Hijma (1-10)

Bekijk hier alle boeken van Jac. Hijma. De boekenlijst is gerangschikt volgens de recente verkoopcijfers, dus de best verkochte boeken van de voorbije maand staan bovenaan.

Er worden per pagina 10 boeken getoond. Je kan onderaan op de grote knop klikken om de volgende 10 boeken van Jac. Hijma te zien.

Nederlands | Druk: 5 | Hardcover | 9789013040845

Jac. Hijma
1 op 5 sterren
Afbeelding van Recht en Praktijk Contractenrecht 1 - Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden geeft een algemeen overzicht van de wettelijke regeling in afdeling 6.5.3 BW, in samenhang met de Richtlijn oneerlijke bedingen en de toepassing daarvan in de praktijk. Daarbij wordt ruim aandacht besteed aan relevante literatuur en rechtspraak, waaronder de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie. Voor het eerst is in deze druk ook een hoofdstuk opgenomen over Algemene voorwaarden bij online contracteren met consumenten. Met het oog op de toepassing in de praktijk zijn bovendien branchespecifieke hoofdstukken opgenomen die zelfstandig kunnen worden...
›› meer info en gelijkaardige artikelen
Nederlands | Druk: 5 | Paperback | 9789013049305

M.J.A. van Mourik
Afbeelding van Erfrecht
Dit boek bevat een praktijkgerichte behandeling van het erfrecht zoals dat ten tijde van de inwerkingtreding van het nieuwe erfrecht gold. Daarnaast wordt de verdeling van de nalatenschap behandeld en is een hoofdstuk opgenomen gewijd aan het internationaal privaatrecht (IPR). De literatuur en de jurisprudentie zijn verwerkt tot 1 april 2002. Deze zevende druk is het laatstverschenen boek met betrekking tot het oude erfrecht. Het belang van deze nieuwe druk is gelegen in het feit dat het oude erfrecht, nog tientallen jaren van belang zal blijven. Het overgangsrecht eerbiedigt immers onder het...
›› meer info en gelijkaardige artikelen
Nederlands | Druk: 6 | Hardcover | 9789013071368

Jac. Hijma
3 op 5 sterren
Afbeelding van Rechtshandeling en Overeenkomst
Na een algemene inleiding worden de volgende thema's gepresenteerd: class="default_listitem" de totstandkoming van overeenkomsten en andere rechtshandelingen, met inbegrip van de totstandkoming door middel van een tussenpersoon; de nietigheid en vernietigbaarheid van overeenkomsten en andere rechtshandelingen; de rechtsgevolgen van de overeenkomst, zowel tussen partijen als ten opzichte van eventuele derden. Deze zesde druk is een geheel geactualiseerde bewerking waarin de wetswijzigingen, jurisprudentie en de literatuur van de afgelopen drie jaren zijn verwerkt.
›› meer info en gelijkaardige artikelen
Nederlands | Druk: 7 | Hardcover | 9789013112696

Jac. Hijma
Afbeelding van Rechtshandeling en overeenkomst
Dit studieboek is gewijd aan de vermogensrechtelijke rechtshandeling, en met name aan de meest belangrijke verschijningsvorm daarvan, de (obligatoire) overeenkomst. Na een algemene inleiding worden de volgende thema’s gepresenteerd: – de totstandkoming van overeenkomsten en andere rechtshandelingen, met inbegrip van de totstandkoming door middel van een tussenpersoon; – de nietigheid en vernietigbaarheid van overeenkomsten en andere rechtshandelingen; – de rechtsgevolgen van de overeenkomst, zowel tussen partijen als ten opzichte van eventuele derden. Deze zevende druk is een...
›› meer info en gelijkaardige artikelen
Nederlands | Druk: 12 | Paperback | 9789013122022

Jac. Hijma
4.1 op 5 sterren
Afbeelding van Compendium van het Nederlands vermogensrecht
In deze uitgave vindt u een compacte, actuele en heldere presentatie van het gehele Nederlandse vermogensrecht. Een perfect houvast voor zowel de - beginnende of gevorderde - rechtenstudent als voor juristen uit de praktijk die snel correcte informatie over relevante wetten en jurisprudentie willen vinden. Compendium Nederlands vermogensrecht geeft de rechtsregels zo systematisch en schematisch mogelijk weer in drie delen: Algemeen, Goederenrecht en Verbintenissenrecht (met hoofdstukken over bijzondere overeenkomsten). De uitgave is op een flink aantal punten bijgewerkt en aangevuld. Er zijn...
›› meer info en gelijkaardige artikelen
Nederlands | Druk: 8 | Hardcover | 9789013137293

Jac. Hijma
4.1 op 5 sterren
Afbeelding van Studiereeks burgerlijk recht 3 - Rechtshandeling en overeenkomst
Dit studieboek is gewijd aan de vermogensrechtelijke rechtshandeling, en met name aan de meest belangrijke verschijningsvorm daarvan, de (obligatoire) overeenkomst. Na een algemene inleiding worden de volgende thema’s gepresenteerd: - de totstandkoming van overeenkomsten en andere rechtshandelingen, met inbegrip van de totstandkoming door middel van een tussenpersoon; - de nietigheid en vernietigbaarheid van overeenkomsten en andere rechtshandelingen; - de rechtsgevolgen van de overeenkomst, zowel tussen partijen als ten opzichte van eventuele derden. Deze achtste druk is een volledig...
›› meer info en gelijkaardige artikelen
Nederlands | Druk: 4 | E-book | 9789013135305

Jac. Hijma
1 op 5 sterren
Afbeelding van Monografieen BW 55 - Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden zijn voor rechters, advocaten, bedrijfsjuristen en wetenschappers een dynamisch werkvlak. De wetgever schaaft artikelen bij, het Europese Hof van Justitie doet belangrijke uitspraken, de Hoge Raad wijst richtinggevende arresten# In deze uitgave vindt u een overzicht van alle relevante nieuwe nationale en internationale ontwikkelingen. In het rechtsverkeer wordt veel van algemene voorwaarden gebruikgemaakt. In het Burgerlijk Wetboek is dan ook een uitvoerige regeling van de algemene voorwaarden opgenomen. Dat regelstelsel (afdeling 6.5.3; art. 6:231-247 BW) staat in...
›› meer info en gelijkaardige artikelen
Nederlands | Druk: 13 | Paperback | 9789013140545

Jac. Hijma
4 op 5 sterren
Afbeelding van Compendium van het Nederlands vermogensrecht
Compendium van het Nederlands vermogensrecht 13e druk is een boek van Jac. Hijma uitgegeven bij Wolters Kluwer. ISBN 9789013140545 In deze uitgave vindt u een compacte, actuele en heldere presentatie van het gehele Nederlandse vermogensrecht. Een perfect houvast voor zowel de - beginnende of gevorderde - rechtenstudent als voor juristen uit de praktijk die snel correcte informatie over relevante wetten en jurisprudentie willen vinden. Compendium Nederlands vermogensrecht geeft de rechtsregels zo systematisch en schematisch mogelijk weer in drie delen: Algemeen, Goederenrecht en...
›› meer info en gelijkaardige artikelen
Nederlands | Druk: 9 | Hardcover | 9789013151732

Jac. Hijma
2 op 5 sterren
Afbeelding van Rechtshandeling en Overeenkomst
In deze titel vindt u een zeer overzichtelijke weergave van kernleerstukken van het vermogensrecht. De stof wordt compact behandeld, zonder daarbij aan de nodige diepgang te verliezen. De vele voorbeelden en illustraties brengen de stof tot leven en zorgen voor een plezierige leeservaring. Rechtshandeling en Overeenkomst buigt zich over de vermogensrechtelijke rechtshandeling en dan met name de meest belangrijke verschijningsvorm daarvan: de (obligatoire) overeenkomst. Kernleerstukken worden in deze titel op overzichtelijke wijze uiteengezet. Na een algemene inleiding maakt de lezer kennis...
›› meer info en gelijkaardige artikelen
Nederlands | Druk: 9 | Hardcover | 9789013146011

Prof. Mr. Jac. Hijma
Afbeelding van Asser-serie 7-I - Koop en ruil
Bijzondere overeenkomsten
Dit gezaghebbende handboek schetst de actuele stand van zaken omtrent de koopovereenkomst. Ook wordt stilgestaan bij twee bijzondere overeenkomsten die nauw aan de koop verwant zijn: de ruil en de timesharing. In deze 9e druk is ruim zes jaar aan nieuwe wetgeving, rechtspraak en literatuur verwerkt. De koopovereenkomst vormt één van de hoekstenen van het rechtsverkeer. Asser-deel 7-I Koop en ruil vormt een compleet en actueel handboek omtrent deze bijzondere overeenkomst. De behandeling van de koopovereenkomst wordt compleet gemaakt met twee verwante bijzondere overeenkomsten, te weten:...
›› meer info en gelijkaardige artikelen